Open voor aanvragen

WBSO: Bereken uw fiscaal voordeel

Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2015

De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten en eventueel andere kosten en uitgaven van uw S&O-project. Het type voordeel en de manier waarop u het voordeel verrekent in uw belastingaangifte, is afhankelijk van uw bedrijfstype. Op deze pagina leest u meer over de financiële voordelen en de berekening hiervan.

Bereken in een paar minuten welk financieel voordeel de WBSO u oplevert. Of vraag direct WBSO aan via de onderstaande knoppen. 

De 3 typen voordelen

1: Vermindering loonheffing

Dit voordeel geldt voor een onderneming met personeel, waarbij de onderneming valt onder de regels van de vennootschapsbelasting. Dit noemen wij S&O-inhoudingsplichtigen. Denk bijvoorbeeld aan bv's (holdingen en werkmaatschappijen) en nv's. Heeft u als zelfstandige of als vof ook personeel in loondienst bij uw onderneming? Dan geldt wat hier staat ook voor dat personeel.

Wat houdt dit in?

 • U draagt minder loonheffing af voor de werknemers die S&O uitvoeren. Dit noemen wij de S&O-afdrachtsvermindering.
 • U trekt het voordeel af via de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). 
 • Wij berekenen uw voordeel op basis van:
  • het aantal uren besteed aan S&O;
  • het S&O-uurloon 2024 (maakte u in 2022 gebruik van de WBSO? Dan baseren we het S&O-uurloon op de gegevens van 2022. Anders rekenen we met een S&O-uurloon van € 29);
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project (naast voordeel voor loonkosten kunt u ook voordeel voor andere kosten en uitgaven aanvragen). 

   U kunt elk kalenderjaar kiezen uit 2 opties: 1) de werkelijke kosten en uitgaven inschatten en bijhouden, of 2) uw kosten en uitgaven niet bijhouden. Als u voor optie 2 kiest, ontvangt u voordeel op basis van het aantal S&O-uren (forfaitaire benadering):
   • € 10 per S&O-uur voor de 1e 1.800 S&O-uren
   • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

2: Vaste aftrek

Dit voordeel geldt voor ondernemers zonder personeel, waarbij de onderneming valt onder de regels van de inkomstenbelasting. Dit noemen wij S&O-belastingplichtigen (zelfstandigen).

Wat houdt dit in?

 • U ontvangt een vaste aftrek en hoeft dus niets zelf te berekenen. In 2024 is de S&O-aftrek voor zelfstandigen € 15.551. De aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen is € 7.781. Let op: u kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de 1e 5 jaar dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
 • U trekt het voordeel af via de inkomstenbelasting. 

3: Innovatiebox 

Heeft u voor de WBSO een S&O-verklaring ontvangen en valt uw onderneming onder de regels van de vennootschapsbelasting? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden mogelijk ook gebruik maken van de innovatiebox. De innovatiebox bestaat naast de WBSO en wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting naar 9% voor winsten uit innovatieve activiteiten. 

Meer informatie over de innovatiebox en de voorwaarden leest u in de Brochure Innovatiebox.

Berekening voordeel voor S&O-inhoudingsplichtigen

Als onderneming met personeel (S&O-inhoudingsplichtige) kunt u als volgt uw WBSO-voordeel berekenen. Daarvoor berekent u eerst het totaal aan loonkosten (S&O-uren x S&O-uurloon). Hier telt u het totaal aan werkelijke kosten en uitgaven of het forfait voor kosten en uitgaven bij op. Van dit totale bedrag neemt u een percentage dat past bij uw situatie (zie onderstaande tabel). De uitkomst is uw WBSO-voordeel.

Parameters WBSO in 2024

Voor aanvragers gelden dezelfde WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters als in 2023.
 

Parameters WBSO in 2024
Tarief per schijf percentage
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000
Tarief 2e schijf 16%

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?