Open voor aanvragen

WBSO kalender

Gepubliceerd op:
17 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

U kunt alleen WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

Wilt u WBSO aanvragen?

Voor ondernemingen met personeel (S&O-inhoudingsplichtigen) geldt:

 • U kunt een aanvraag uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvraagperiode indienen. De aanvraagperiode start op de 1e van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag indient. Hierop is 1 uitzondering. Start de aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in. Dient u de aanvraag in op 21 december? Dan start uw aanvraagperiode op 1 februari. U kunt tot en met 30 september maximaal 4 aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar (exclusief intrekkingen).
 • Elke aanvraag die u indient, loopt automatisch tot en met 31 december. Neem daarom in uw aanvraag de voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december.
 • Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.
 • Een ingediende aanvraag kunt u niet wijzigen. U kunt geen projecten toevoegen en/of uren of kosten ophogen. Een grote wijziging betekent vaak dat u een nieuwe aanvraag moet indienen. Dien een nieuwe aanvraag in:
  - voor nieuwe S&O-projecten;
  - bij een wijziging van de inhoud van een S&O-project. Benoem in het aanvraagformulier de wijzigingen bij 'Update project';
  - als u andere kosten en uitgaven gaat maken dan u heeft aangevraagd;
  - als u meer uren, kosten en uitgaven gaat maken dan u in totaal heeft aangevraagd.
  Neem bij twijfel contact op met Klantcontact of stuur een e-mail naar wbso@rvo.nl voor advies.
 • Aanvraagperiodes mogen elkaar ook overlappen. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag ingediend met startmaand januari? Dan kunt u daarnaast een nieuwe aanvraag indienen met startmaand februari of maart. Zo speelt u flexibel in op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf.
 • Wilt u een (vormvrije) aanvraag intrekken? Log dan in op het aanvraagportaal, open de aanvraag en kies rechtsboven in uw scherm onder 'Taken' voor 'Aanvraag intrekken'. Als u dat niet doet telt de vormvrije aanvraag mee voor het maximum van 4 aanvragen per jaar.
 • Heeft u personeel in dienst én in 2021 ook WBSO aangevraagd? Dan geeft u bij uw aanvraag voor 2023 ook de Burgerservicenummers (BSN's) door van de werknemers die het S&O-werk in 2021 uitvoerden. Dit is nodig voor de berekening van het uurloon voor 2023. Hiervoor krijgt u namelijk geen extra uitstel. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Burgerservicenummers melden'.

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) geldt:

 • De aanvraagperiode start vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar. Dient u een aanvraag in voor 1 januari 2023 via het aanvraagportaal? Dan gaat de aanvraagperiode in op 1 januari 2023.

 • U kunt tot en met 30 september 2023 een onbeperkt aantal aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar.

 • Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.

Kalender voor ondernemingen met personeel

 • dinsdag 20 december 2022
  WBSO aanvragen met startmaand januari 2023
  Deadline
 • zaterdag 30 september 2023
  Uiterste datum voor aanvragen WBSO voor 2023
  Deadline
 • woensdag 20 december 2023
  WBSO aanvragen met startmaand januari 2024
  Deadline

Kalender voor zelfstandigen zonder personeel

 • zondag 1 januari 2023
  Vanaf 1 januari: WBSO aanvragen voor 2023
 • zaterdag 30 september 2023
  Uiterste datum voor aanvragen van WBSO voor 2023
  Deadline
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?