Open voor aanvragen

WBSO: Realisatie melden

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2022

Heeft u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet u jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Dit heet 'een mededeling doen'.

Wat en wanneer melden?

Of u een mededeling moet doen en wat u moet melden, hangt af van uw situatie.

Onderneming met personeel

Heeft u in 2021 WBSO aangevraagd voor speur- en ontwikkelingsuren (S&O-uren) van uw werknemers? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart 2022 de S&O-uren die uw medewerkers in 2021 hebben gerealiseerd. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet u dat ook aan ons doorgeven.

Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' (niet voor forfait)? Dan meldt u ook de kosten en uitgaven die u in 2021 heeft gemaakt.

Zelfstandige zonder personeel

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan hoeft u uw S&O-uren alleen te melden als u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.

Bedrijfsbeëindiging

Beëindigt u uw bedrijf? Dan moet u binnen een maand na uw bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Dit kan per post of per mail naar wbso@rvo.nl.

Hoe melden?

U doet uw melding op mijn.rvo.nl/wbso. Volg hiervoor de instructiepagina melden realisatie WBSO.

Om uw melding voor te bereiden, kunt u gebruikmaken van onderstaande documenten.

 • stappenplan mededelen WBSO (pdf): een beknopt overzicht van alle stappen;
 • handleiding mededelen WBSO (pdf): uitgebreide handleiding met veelgestelde vragen en voorbeelden van het schuiven met uren, kosten en uitgaven.

Uren en kosten berekenen

Heeft u in 1 jaar 2 of meer S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de rekentool (rekenmodel in JavaScript) en de invulinstructie bij de rekentool (pdf) om eenvoudig de totalen van uw gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven te bepalen. De totalen die de tool uitrekent, zijn de waarden die u invult bij uw mededeling. Let op: dit is niet uw definitieve recht op afdrachtvermindering.

Heeft u in 1 jaar maar 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de tool niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren (en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven) optellen. De totalen vult u in op uw mededelingenformulier.

Aandachtspunten

 • U mag S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) ook na afloop van de periode van de S&O-verklaring maken, maar het moet wel in hetzelfde kalenderjaar.
 • S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
 • S&O-uren voor projecten die niet zijn aangevraagd of die zijn afgewezen, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
 • U mag alleen kosten en uitgaven melden voor projecten waarbij kosten en/of uitgaven zijn aangevraagd en toegekend. Kosten en uitgaven moeten (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan S&O.

Als u niet op tijd meldt

U moet uw melding uiterlijk op 31 maart doen. Meldt u niet op tijd, dan volgt een boete.

Hierbij geldt het volgende:

 • Doet u, ook na een herinnering, helemaal geen melding? Dan gaan wij ervan uit dat u geen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) heeft gerealiseerd. U ontvangt dan een volledige correctie van uw S&O-verklaring. U moet alle toegepaste S&O-afdrachtvermindering terugbetalen én u ontvangt een boete.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd? Dan hoeft u geen mededeling te doen.
 • Is uw laatste beschikking over 2021 pas in 2022 verstuurd? Dan doet u de melding binnen 3 maanden na afgifte van de S&O-verklaring.
 • Tot en met 31 maart* kunt u net zo vaak een mededeling indienen als u wilt. Wij behandelen de laatste mededeling die u heeft ingediend. U ontvangt hierover bericht.
  • Een mededeling wijzigen? Dat doet u zelf in het aanvraagportaal.

  • Een correctie-S&O-verklaring ontvangen? Dan kunt u uw mededeling nog wijzigen binnen 6 weken na afgifte van deze verklaring. Hierna kan de mededeling alleen nog naar beneden bijgesteld worden.

Na het verstrijken van de mededelingstermijn van 31 maart* leggen wij u een boete op.

*In specifieke gevallen geldt een andere mededelingstermijn. Deze termijn staat in de e-mail die u heeft ontvangen over de mededeling met als onderwerp 'Eerste notificatie mededelen'.

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de Handleiding WBSO (pdf) die u vindt op de pagina Publicaties.

WBSO in 2022

Maakt u in 2022 gebruik van de WBSO? Dan moet u vóór 1 april 2023 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de WBSO-Handleiding 2022 en in de publicatie 'Een WBSO-aanvraag en dan - 2022' op de pagina Publicaties.

Na uw melding

Heeft u uw melding gedaan en blijkt daaruit dat het aantal gerealiseerde S&O-uren en/of de kosten en uitgaven lager zijn dan in uw beschikking staan? Dan ontvangt u van ons een correctie-S&O-verklaring. Hierin staat een correctiebedrag, dat u soms moet terugbetalen. Of en hoe u dat moet doen, leest u op de pagina Correctie van uw S&O-verklaring voor de WBSO.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?