Open voor aanvragen

WBSO: Realisatie melden

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2023

Heeft u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan geeft u jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en/of uitgaven aan ons door. Dit heet 'de mededeling van de realisatie'.

Wat en wanneer melden

Vanaf medio februari 2023 kunt u al een mededeling doen over het aanvraagjaar 2022. Daarvoor moet u wel beschikken over de 'Mededelingstaak' in het aanvraagportaal. Handig is dat u een e-mail ontvangt zodra deze taak voor u klaarstaat. Of het écht nodig is om een mededeling te doen en wat u precies meldt, hangt af van uw situatie: 

Onderneming met personeel?

Als u in 2022 van de WBSO gebruikmaakte en hiervoor ook een S&O-verklaring, meld dan uiterlijk op 31 maart 2023 de S&O-uren die uw medewerkers in 2022 realiseerden. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan geeft u dat óók aan ons door.

Let op: koos u bij uw aanvraag voor 'werkelijke kosten en uitgaven' (en niet voor forfait)? Dan meldt u ook de kosten en uitgaven die u in 2022 maakte.

Zelfstandige zonder personeel?

Als zelfstandige ondernemer meldt u uw S&O-uren alleen als u minder dan 500 S&O-uren realiseerde. Heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd, dan bent u niet verplicht een mededeling te doen.

Bedrijfsbeëindiging of faillissement?

Als u genoodzaakt bent om uw bedrijf te beëindigen, bent u verplicht om binnen één maand de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan ons door te geven. Neem bij uw bedrijfsbeëindiging zo snel mogelijk per e-mail (wbso@rvo.nl) contact met ons op. Dan staat de 'Mededelingstaak' het snelst voor u klaar in het aanvraagportaal.

Direct melden in het aanvraagportaal

U doet uw melding van de realisatie op mijn.rvo.nl:

Bereid uw melding voor: stappenplan en handleiding  

Het overzichtelijke stappenplan en de uitgebreide handleiding met veelgestelde vragen en voorbeelden helpen u om uw realisatie voor te bereiden:

Rekentool 2022

Heeft u 2 of meer S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de WBSO Rekentool 2022 om de totalen van uw gerealiseerde uren en/of eventuele kosten en uitgaven te bepalen. De totalen die de tool uitrekent, zijn de waarden die u invult bij uw mededeling. Let op: dit is niet uw definitieve recht op afdrachtvermindering.

Heeft u in maar 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de WBSO Rekentool 2022 niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren (en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven) optellen. De totalen vult u in op uw mededelingenformulier. 

Aandachtspunten

  • Met ingang van 2022 is de aanvraagsystematiek gewijzigd. Een S&O-verklaring heeft altijd betrekking op een periode die loopt tot het einde van het kalenderjaar.
  • U mag in de mededeling over 2022 (naast de S&O-uren) alleen nog kosten en/of uitgaven opvoeren die u in de aanvraag heeft opgenomen én die RVO heeft toegekend. Dit geldt niet per aanvraag maar per project. 
  • S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
  • S&O-uren voor projecten die niet zijn aangevraagd of die zijn afgewezen, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.

Voor overige aandachtspunten zie de bovenstaande Handleiding Mededelen WBSO 2022.

Als u niet op tijd meldt

U moet uw melding uiterlijk op 31 maart doen. Meldt u niet op tijd, dan volgt een boete. Hierbij geldt het volgende:

  • Doet u ook na een herinnering helemaal geen melding? Dan gaan wij ervan uit dat u geen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) heeft gerealiseerd. U ontvangt dan een volledige correctie van uw S&O-verklaring. U moet alle toegepaste S&O-afdrachtvermindering terugbetalen én u ontvangt een boete.
  • Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd? Dan hoeft u geen mededeling te doen.
  • Is uw laatste beschikking over 2022 pas in 2023 verstuurd? Dan doet u de melding binnen 3 maanden na afgifte van de S&O-verklaring.
  • Na de mededeling van de realisatie ontvangt u een correctie S&O-verklaring als er minder S&O-uren (en eventueel kosten en/of uitgaven) zijn gerealiseerd dan er zijn toegekend. U kunt dan tot en met 31 maart (of als deze termijn langer is dan 6 weken na ontvangst van de correctie S&O-verklaring) opnieuw uw mededeling van de realisatie indienen. In dit geval ontvangt u geen boete. Doet u dit later? Dan ontvangt u wel een boete. Hierna kan de mededeling alleen nog naar beneden bijgesteld worden.  

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de Handleiding WBSO 2022 (pdf).

Meer informatie over melden realisatie 

Alle informatie over het melden van uw realisatie vindt u op de volgende pagina's:

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?