Open voor aanvragen

WBSO: Realisatie melden

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 februari 2024

Heeft u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan geeft u jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en/of uitgaven aan ons door. Dit heet 'de mededeling van de realisatie'.

Wanneer melden

U bent verplicht om binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk op 31 maart) de mededeling van de realisatie door te geven. Dat doet u via het aanvraagportaal (Mijn RVO). Tip: geef ook gelijk de bsn's van uw werknemers door. 

Altijd melden

Alle WBSO-aanvragers moeten een mededeling van de realisatie doen.

Er is één uitzondering: Bent u zelfstandige (IB-plichtig) zonder personeel én heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd, dan hoeft u geen mededeling te doen.

Bedrijfsbeëindiging of faillissement

​​​​​Bent u genoodzaakt uw bedrijf te beëindigen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door via wbso@rvo.nl. Wij zetten de 'Mededelingstaak' meteen voor u klaar in het aanvraagportaal. U bent verplicht om binnen 1 maand de gerealiseerde uren en/of eventuele kosten en uitgaven aan ons door te geven.

Wat meldt u niet?

  • S&O-uren (en eventueel kosten en/of uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
  • S&O-uren voor projecten die niet zijn aangevraagd of die zijn afgewezen, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
  • Kosten en/of uitgaven die niet zijn aangevraagd of die zijn afgewezen, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Dit geldt niet per aanvraag maar per project

Als u niet (op tijd) meldt

Elk jaar (uiterlijk op 31 maart) meldt u de realisatie van uw aanvraag van het jaar daarvoor. Meldt u niet op tijd, dan sturen wij altijd eerst een herinnering. Doet u ook na de herinnering geen mededeling, dan gaan wij ervan uit dat u geen S&O-uren (en eventuele kosten en/of uitgaven) heeft gerealiseerd. U ontvangt dan een volledige correctie van uw S&O-verklaring met boete. U moet dan alle toegepaste S&O-afdrachtvermindering inclusief de boete terugbetalen aan de Belastingdienst.

Opnieuw melden na correctie-S&O-verklaring

Bij een vergissing kunt u een nieuwe mededeling van de realisatie doen. Dit kunt u doen door de Mededelingstaak opnieuw uit te voeren.

Let op: Doet u de mededeling na 31 maart? Dan krijgt u een boete. Doet u de mededeling nadat de bezwaartermijn (zoals genoemd in de correctie-S&O-verklaring) is verstreken, dan kan de mededeling alleen nog naar beneden bijgesteld worden.

Aanvraag 2023 - realisatie over 2023

Heeft u in 2023 WBSO aangevraagd? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart 2024 wat u gerealiseerd heeft. U doet uw mededeling van de realisatie via het aanvraagportaal (Mijn RVO). 

Tip: geef ook direct de burgerservicenummers (bsn's) door van de werknemers die het S&O-werk hebben uitgevoerd. Wij gebruiken de bsn's voor het berekenen van het S&O-uurloon in 2025. 

Bereid uw mededeling voor

U kunt bij het voorbereiden van uw mededeling gebruik maken van de WBSO Handleiding Mededeling met stappenplan 2023 en de Veelgestelde vragen melden realisatie

Rekentool 2023

Heeft u 2 of meer S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de WBSO Rekentool 2023 om de totalen van uw gerealiseerde uren (en eventuele kosten en/of uitgaven) te bepalen. De totalen die de tool uitrekent, zijn de waarden die u invult bij uw mededeling. Let op: dit is niet uw definitieve recht op afdrachtvermindering.

Heeft u 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de WBSO Rekentool 2023 niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren (en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en/of uitgaven) optellen. De totalen vult u in op uw mededelingenformulier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?