Open voor aanvragen

WBSO: Controle

Gepubliceerd op:
3 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2023

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan kunnen wij controleren of u bij het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet.

Onze WBSO-adviseurs kunnen achteraf een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming. In beide gevallen neemt RVO eerst contact met u op. Om deze controle uit te kunnen voeren, vragen wij u om vooraf (een deel van) uw S&O-administratie naar ons op te sturen. U ontvangt daarvoor een e-mail met het bericht dat er informatie voor u klaarstaat op het aanvraagportaal. Daar leest u welke gegevens wij nodig hebben, voor welke datum wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij de controle uitvoeren. U stuurt vervolgens de informatie via het aanvraagportaal naar ons toe.

Voor toegang tot het aanvraagportaal, logt u in met eHerkenning niveau 3 (EH3). 

Controlebezoek of deskcontrole

Tijdens een controlebezoek of deskcontrole controleert onze adviseur of:

  • de gegevens in uw aanvraag kloppen met de praktijk;
  • uw S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten;
  • u de werkzaamheden en S&O-uren heeft verantwoord in uw S&O-administratie;
  • u kosten en uitgaven heeft verantwoord in uw S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij uw aanvraag heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en/of uitgaven');
  • u de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en/of uitgaven kloppend heeft gemeld;
  • u (als dit van toepassing is) de goede burgerservicenummers heeft aangeleverd voor het bepalen van uw S&O-uurloon.

De Belastingdienst controleert alleen of u het bedrag van de afgegeven beschikkingen goed verrekent. Als wij tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie-S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen wij, naast een correctie, ook een boete op. Lees meer over de correctie-S&O-verklaring en hoe u deze kunt verrekenen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?