Open voor aanvragen

WBSO: Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
11 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Is deze beoordeling positief, dan kunt u het WBSO-voordeel verrekenen in uw belastingaangifte.

Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. De publicatie 'Een WBSO-aanvraag en dan...' bevat een handige checklist met tips en aandachtspunten die u helpen bij het voldoen aan uw WBSO-verplichtingen. U vindt dit document bij het overzicht van alle publicaties over de WBSO.

Stappenplan

Een WBSO-aanvraag verloopt in een aantal stappen:

Uw WBSO-aanvraag in stappen

Stappen Toelichting
1. U dient een aanvraag in Op de pagina Aanvragen leest u hoe u een aanvraag indient.
2. Wij beoordelen uw aanvraag

Beoordelingscriteria

Een van onze adviseurs beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk, dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen. Als uw aanvraag (gedeeltelijk) positief wordt beoordeeld, ontvangt u een S&O-verklaring met uw fiscale voordeel. Voldoen uw werkzaamheden of het project niet aan de beoordelingscriteria? Dan wijst de adviseur uw aanvraag af.

Afhandelingstermijn

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde termijn op de hoogte te brengen van onze beslissing. Voor zelfstandigen (zzp'ers) is dit binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag. Voor alle andere bedrijven is dit binnen 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode (bij keuze voor forfait). Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan komen daar 8 weken bij.

Bezwaar en beroep

Is uw WBSO-aanvraag in het geheel of gedeeltelijk afgewezen en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Kies onder Direct regelen voor Bezwaar via e-Loket.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift toetsen wij dit op volledigheid en ontvangt u een bevestiging. Tijdens een bezwaarprocedure kunnen wij u uitnodigen voor een hoorzitting, zodat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. Na de bezwaarprocedure ontvangt u een nieuwe beschikking. Als u zich niet kunt vinden in de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Informatie over deze procedure vindt u in de brief waarin wij de beschikking op uw bezwaar meedelen.

3. U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte Nadat u de S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u het voordeel van de WBSO verrekenen in uw aangiftes loonheffing of uw aangifte inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent). Meer informatie over de verrekening via de Belastingdienst vindt u in hoofdstuk 7 en 10 van de WBSO-handleiding. Deze vindt u op de pagina Publicaties.
4. U houdt een S&O-administratie bij U houdt vanaf de start van het project een S&O-administratie bij. Daarin verantwoordt u uw werkzaamheden en de gemaakte S&O-uren en eventueel de gemaakte kosten en uitgaven. Hoe u dat doet, leest u op de pagina S&O-administratie bijhouden.
5. U meldt de realisatie Bent u een onderneming of zelfstandige met personeel? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar. Als zzp’er hoeft u dit alleen te doen als het aantal gemaakte S&O-uren minder is dan 500 uur. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Realisatie WBSO melden. Een handig stappenplan vindt u op de pagina Stappenplan melden realisatie WBSO.
6. Wij controleren uw aanvraag Wij kunnen bij een controle achteraf de S&O-werkzaamheden, S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven toetsen aan de hand van uw S&O-administratie. Bij constatering van gebreken in de S&O-administratie ontvangt u een correctie-S&O-verklaring. U leest er meer over op de pagina Controle en handhaving.

Digitale communicatie

Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox? Vanaf eind augustus 2021 is het nieuwe aanvraagportaal aangesloten op de Berichtenbox. We sturen alleen beschikkingen naar uw Berichtenbox, de overige correspondentie vindt u in het nieuwe aanvraagportaal.

Nieuw aanvraagportaal

Alle communicatie over uw aanvraag verloopt vanaf de aanvraag digitaal. Informatie over het S&O-uurloon ontvangt u nog wél per post. De status van uw S&O-uurloon kunt ook ook inzien in het portaal. Wij sturen u een (notificatie) e-mail vanaf 'noreply@rvo.nl' als er een bericht voor u klaarstaat in het portaal. Markeer deze e-mails, zodat ze niet in uw spambox terechtkomen. Houd ook uw mailbox in de gaten. We raden u aan om meerdere van uw medewerkers toegang te geven tot het e-mailadres dat u als correspondentieadres noemt in uw aanvraag.

Wilt u vragen van RVO beantwoorden of uw aanvraag inzien of beheren? Volg dan het stappenplan:

  1. Ga naar https://mijn.rvo.nl/wbso#main-content
  2. Klik bij 'Direct regelen' op 'Aanvragen en Beheren'.
  3. Log in met e-Herkenning niveau 3 met een machtiging 'RVO diensten op niveau 3' of 'Alle diensten op niveau 3'.
  4. Open uw aanvraag onder 'Mijn aanvragen'.
  5. Open bij uw taken (rechtsboven) het 'Verzoek aanvullende informatie'.
  6. Vul hier uw antwoorden in op de vragen.
  7. Verzend uw antwoorden.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?