Open voor aanvragen

WBSO: Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
11 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2023

Blijkt dat uw WBSO-aanvraag aan de voorwaarden voldoet? Dan ontvangt u een S&O-verklaring met uw fiscale voordeel. Op deze pagina leest u de stappen na uw aanvraag. Zo weet u wat wij van u verwachten, en wat u van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt verwachten.

De stappen na uw WBSO-aanvraag

Hieronder staat beschreven wat u kunt verwachten na uw WBSO-aanvraag.

Stappenplan WBSO

Stappen Toelichting
1. Wij beoordelen uw aanvraag

Beoordeling

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de voorwaarden. Is het nog onvoldoende duidelijk of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dan kan onze adviseur aanvullende vragen stellen. Als wij uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordelen, ontvangt u een S&O-verklaring met uw fiscale voordeel.

Beoordelingstermijn

Zzp'ers ontvangen de beoordeling binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag. Ondernemingen met personeel ontvangen de beoordeling binnen 3 maanden vanaf de aanvraagperiode*. Heeft u gekozen voor een WBSO met werkelijke kosten en uitgaven? Dan is de beoordelingstermijn 8 weken langer.

* Voor ondernemers met personeel start de aanvraagperiode de eerstvolgende maand na de aanvraag. Uitzondering: als u een aanvraagperiode wilt starten op 1 januari, dient u de aanvraag uiterlijk 20 december in.

Bezwaar en beroep

Is uw WBSO-aanvraag geheel of gedeeltelijk afgewezen en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Kies onder Direct regelen voor Bezwaar via eLoket.

2. U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte Na ontvangst van de S&O-verklaring kunt u het voordeel van de WBSO verrekenen in uw aangiftes loonheffing of uw aangifte inkomstenbelasting.
3. U houdt een S&O-administratie bij U houdt vanaf de start van het project een S&O-administratie bij. Daarin maakt u de S&O-werkzaamheden inzichtelijk. Ook noteert u welke uren (eventueel ook kosten en uitgaven) aan S&O besteed zijn.
4. U meldt de realisatie Voor uw aanvraag maakte u een inschatting van de benodigde uren (en eventueel de kosten en uitgaven). Met de realisatie WBSO meldt u het precieze aantal S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven). Dat meldt u uiterlijk op 31 maart in het volgende jaar. U meldt uw realisatie in het aanvraagportaal.
5. Wij controleren uw aanvraag RVO kan controleren of de gegevens die u in uw aanvraag heeft verstrekt, overeenstemmen met de praktijk.

 

Digitale communicatie

Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox aangevraagd voor al uw overheidsberichten? Dan sturen we ook beschikkingen naar uw Berichtenbox. Alle berichten vindt u ook in het aanvraagportaal.

Aanvraagportaal

Informatie over het S&O-uurloon ontvangt u digitaal via het aanvraagportaal. Wij sturen u een (notificatie) e-mail vanaf 'noreply@rvo.nl' als er een bericht voor u klaarstaat in het portaal. Markeer deze e-mails, zodat ze niet in uw spambox terechtkomen. Houd ook uw mailbox in de gaten. We raden u aan om meerdere medewerkers toegang te geven tot het e-mailadres waarmee u de aanvraag indient.

U kunt vragen van RVO online beantwoorden en uw aanvraag inzien en beheren. Dit doet u in het aanvraagportaal bij 'Mijn aanvragen'. Klik bij uw taken (rechtsboven) op 'Verzoek aanvullende informatie' om de vragen te beantwoorden.

Een handige checklist met tips en aandachtspunten die u helpen bij de verplichtingen na uw WBSO-aanvraag vindt u in de publicatie 'Een WBSO-aanvraag en dan...' op de pagina publicaties WBSO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?