Open voor aanvragen

WBSO: S&O-administratie bijhouden

Gepubliceerd op:
17 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022

Voor uw WBSO-aanvraag maakte u een inschatting van de S&O-werkzaamheden. De werkelijke uren (en eventuele kosten en uitgaven) en voortgang houdt u bij in een S&O-administratie.

Op deze pagina leest u hoe u een S&O-administratie bijhoudt. Wij kunnen u bij een controle vragen deze administratie aan ons op te sturen.

Hoe houdt u een S&O-administratie bij?

Vanaf de start van elk project houdt u een S&O-administratie bij. Ook als uw aanvraag nog niet is goedgekeurd. Daarin bewaart u alle brieven en beschikkingen die u van ons heeft ontvangen, en de volgende onderdelen:

 1. Urenadministratie: het aantal uren dat elke medewerker per project per dag aan S&O besteedt.
 2. Projectadministratie: een omschrijving van het type, de inhoud en de voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden. 
 3. Administratie van kosten en uitgaven: een overzicht van de kosten en uitgaven van het S&O-project (als u voor werkelijke kosten en uitgaven koos).

Elk onderdeel van de S&O-administratie lichten we hieronder toe.

Urenadministratie

In uw S&O-urenadministratie houdt u het aantal gerealiseerde S&O-uren bij.

 • U kunt hiervoor gebruikmaken van het Model urenstaat WBSO (Excel). U mag ook een administratie bijhouden die beter aansluit op uw werkwijze. Maak in ieder geval onderscheid per dag, per project en per medewerker.
 • Binnen een S&O-verklaring mag u met de S&O-uren schuiven tussen projecten. Als u aan een project minder tijd besteedt, mag u de resterende uren van dat project gebruiken voor één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten die meer uren vragen.
 • Schrijf geen uren voor medewerkers die ziek zijn of verlof hebben. We kunnen dit controleren.
 • Update het aantal gerealiseerde S&O-uren minstens elke 10 werkdagen in uw eigen S&O-urenadministratie.

Projectadministratie 

Houd per project een administratie bij waaruit op eenvoudige en duidelijke wijze blijkt wat de aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden zijn. De werkzaamheden die u uitvoert moeten overeenkomen met de projecten die zijn goedgekeurd.

 • Bundel documenten overzichtelijk per project, voorzie documenten van datum en naam van de opsteller, maak regelmatig een korte samenvatting van de voortgang en bewaar de administratie 7 jaar.
 • Een S&O-administratie kan uit verschillende (digitale) documenten bestaan, zoals vergaderstukken, rapportages, tekeningen, correspondentie, foto's of video's van prototypes, testresultaten etc. Voor programmatuurprojecten kunt  u ook denken aan versiebeheersystemen (zoals SVN en Git) en issuetrackingsystemen (zoals Jira).
 • Deze administratie moet binnen 2 maanden na afloop van het kalenderkwartaal gereed zijn.

Meer weten?

Administratie van kosten en uitgaven

Ondernemers met personeel die bij de WBSO-aanvraag kozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' moeten de kosten en uitgaven van het S&O-project aantonen. Bent u zzp'er of heeft u gekozen voor de forfaitaire benadering? Dan hoeft u geen administratie van de kosten en uitgaven bij te houden.

 • Voor de administratie van kosten en uitgaven kunt u gebruik maken van het WBSO invoermodel kosten en uitgaven (Excel). U mag ook een administratie bijhouden die beter aansluit op uw werkwijze.
 • Bewaar documenten die van belang zijn voor uw kosten en uitgaven, zoals: boekingen van (diverse) grootboekrekeningen, opdrachtverstrekkingen en -bevestigingen, contracten (bijvoorbeeld voor huur), facturen en betaalafschriften.
 • Het kan zijn dat u uitgaven* doet die gedeeltelijk dienstbaar zijn aan uw S&O-project, zoals een machine die u ook voor andere bedrijfsdoelen gebruikt. Maak voor deze uitgaven een duidelijke berekening waaruit blijkt welk deel van de uitgave gebruikt is voor de S&O-werkzaamheden vanaf de datum van ingebruikname tot aan het einde van het kalenderjaar. Neem deze berekeningen ook op in uw kosten- en uitgavenadministratie.
 • De administratie van de kosten en uitgaven moet binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar gereed zijn.

* Uitgaven zijn nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft om S&O uit te voeren. Dit zijn dus investeringen.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?