Open voor aanvragen

WBSO: Correctie van uw S&O-verklaring

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2022

Wij zien erop toe dat u bij het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt van ons een correctie-S&O-verklaring in de onderstaande situaties.

  1. Wij constateren bij een controle een nalatigheid of onzorgvuldigheid in uw S&O-administratie;
  2. U realiseerde minder S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) dan in uw beschikking staat. Dit blijkt uit de melding van de realisatie over het afgelopen jaar (mededeling).

Wat is een correctie-S&O-verklaring?

In de correctie-S&O-verklaring staat een correctiebedrag. Afhankelijk van de S&O-afdrachtvermindering die u heeft toegepast, moet u dit correctiebedrag terugbetalen. De notificatie e-mail over de mededeling/correctie-S&O-verklaring sturen we naar het e-mailadres van degene die de mededeling heeft ingediend.

Hoe verrekent u een correctie-S&O-verklaring?

Hoe u de correctie verrekent, hangt af van de hoogte van de S&O-afdrachtvermindering die u al eerder in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: De al verrekende afdrachtvermindering is even hoog

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, exact gelijk aan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? Dan hoeft u niets te verrekenen.

Mogelijkheid 2: De al verrekende afdrachtvermindering is hoger

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, hoger dan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? Dan moet u het teveel genoten bedrag aan S&O-afdrachtvermindering terugbetalen.

Hiervoor berekent u het verschil tussen de S&O-afdrachtvermindering die u verrekend heeft en de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring. Dit verschil neemt u als negatieve S&O-afdrachtvermindering op in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctie-S&O-verklaring is gedagtekend, of het daarop volgende aangiftetijdvak.

Mogelijkheid 3: De al verrekende afdrachtvermindering is lager

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, lager dan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? Dan heeft u minder S&O-afdrachtvermindering verrekend dan waar u op grond van de correctie-S&O-verklaring recht op heeft. U kunt alsnog S&O-afdrachtvermindering toepassen.

Hiervoor dient u bij de aangifte loonheffingen één of meer correctieberichten in voor de reeds verstreken aangiftetijdvakken. Deze tijdvakken moeten binnen het kalenderjaar vallen waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Let op: u mag in een aangiftetijdvak nooit meer S&O-afdrachtvermindering toepassen dan het bedrag dat u aan loonheffing moet afdragen.

Correctiebeschikking voor zelfstandigen (zzp’ers)

Heeft u als zelfstandige een melding gedaan dat u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd? Dan trekken wij uw S&O-verklaring(en) in.

Meer weten?

Lees meer over het melden van de realisatie voor de WBSO.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?