Open voor aanvragen

WBSO: Correctie van uw S&O-verklaring

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2023

Heeft u minder uren óf minder kosten en/of uitgaven gerealiseerd dan zijn toegekend? Dan ontvangt u een correctie-S&O-verklaring. Ook ontvangt u een correctie-S&O-verklaring als we tijdens een controle fouten vinden in bijvoorbeeld de mededeling of (delen van) de S&O-administratie. Te veel toegepaste S&O-afdrachtvermindering betaalt u terug via uw aangifte loonheffingen.

Wat is een correctie-S&O-verklaring?

In de correctie-S&O-verklaring staat een correctiebedrag. Afhankelijk van de S&O-afdrachtvermindering die u heeft toegepast, moet u dit correctiebedrag terugbetalen.

De e-mail (notificatie) over de mededeling/correctie-S&O-verklaring komt binnen op het e-mailadres van degene die de mededeling heeft ingediend. Heeft u een S&O-verklaring ontvangen naar aanleiding van een controle? Dan ontvangt de contactpersoon van de controle de notificatie e-mail.

Hoe verrekent u een correctie-S&O-verklaring?

Hoe u de correctie verrekent, hangt af van de hoogte van de S&O-afdrachtvermindering die u al eerder in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:

1: De al verrekende afdrachtvermindering is even hoog

U hoeft niets te doen.

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, exact gelijk aan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? Dan hoeft u niets te verrekenen.

2: De al verrekende afdrachtvermindering is hoger

U moet terugbetalen.

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, hoger dan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? De te veel toegepaste S&O-afdrachtvermindering betaalt u terug via uw aangifte loonheffingen. In de correctie-S&O-verklaring leest u hoe u dit moet doen.

3: De al verrekende afdrachtvermindering is lager

U kunt nog afdrachtsvermindering toepassen.

Is de S&O-afdrachtvermindering die u al in uw aangiftes loonheffing verrekend heeft, lager dan de toegekende S&O-afdrachtvermindering in de correctie-S&O-verklaring? Dan heeft u minder S&O-afdrachtvermindering verrekend dan waar u op grond van de correctie-S&O-verklaring recht op heeft. U kunt alsnog S&O-afdrachtvermindering toepassen. In de correctie-S&O-verklaring leest u hoe u dit moet doen.

Correctiebeschikking voor zelfstandigen (zzp’ers)

Heeft u als zelfstandige een mededeling gedaan dat u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd? Dan trekken wij uw S&O-verklaring in.

Meer weten?

Lees meer over het melden van de realisatie voor de WBSO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?