Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Gepubliceerd op:
7 januari 2011
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024

Bent u mkb'er in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. Met de subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
maandag 1 januari 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 30 januari 2024
17:00
Maximale subsidie:
€ 500.000 per project
Totaal budget:
€ 22.000.000

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt jaarlijks € 22 miljoen beschikbaar voor het Eurostarsprogramma, verdeeld over 2 calls per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw project en consortium aan de volgende internationale voorwaarden voldoen:

 • Het project wordt geleid door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland (raadpleeg de Eureka-website voor een overzicht van Eurostarslanden).
 • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten.
 • Het consortium bestaat uit entiteiten uit ten minste 2 Eurostarslanden.
 • Het budget van het project wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb.
 • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten.
 • De totale projectduur is maximaal 36 maanden.
 • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Nationale voorwaarde

Naast de internationale voorwaarden, geldt voor Nederlandse deelnemers ook een nationale voorwaarde. Er moet altijd een bedrijf aangesloten zijn bij het Nederlandse deel van het consortium om in aanmerking te komen voor subsidie. Kennisinstellingen kunnen dus alleen subsidie krijgen als er een Nederlands bedrijf bij de aanvraag betrokken is. Als er geen Nederlands bedrijf bij het project betrokken is, kunnen Nederlandse kennisinstellingen wel op eigen kosten deelnemen aan een Eurostarsproject.

Hoogte subsidie en percentages

De subsidiepercentages van de subsidiabele R&D projectkosten zijn als volgt:

 • mkb: 50% 
 • kennisinstelling: 50% 
 • groot bedrijf en overige deelnemers: 40% 

De maximale subsidie bedraagt € 500.000 per project. Alleen projectkosten die direct betrekking hebben op onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd. Lees meer over de subsidiespelregels van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De overige kosten moeten de deelnemende partijen via een eigen bijdrage financieren.
 

Internationale calls

6e internationale call

U kon uw aanvraag voor de 6e call van het Eurostars-3 programma indienen tot 14 maart 2024, 14:00 uur Midden-Europese tijd.

7e internationale call

De 7e call van het Eurostars-3 programma opent op 12 juli 2024 en sluit op 12 september 2024, 14:00 uur.

Aanvragen

Het aanvragen van Eurostars-subsidie bestaat uit 2 onderdelen. Eerst moet uw voorstel internationaal goedgekeurd worden om daarna nationale subsidie te kunnen aanvragen. 

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het project en consortium voldoen aan de genoemde internationale en nationale voorwaarden.
 2. U registreert zich op het online Eureka Project Management Platform en dient als consortium een volledig ingevuld projectvoorstel in. Lees meer uitleg over de benodigde documenten voor een volledige aanvraag.
 3. Uw project wordt eerst beoordeeld door 3 onafhankelijke experts en vervolgens door een onafhankelijke internationale jury. Op de website van het Eureka Netwerk vindt u meer informatie over het verloop van het internationale evaluatieproces.
 4. Als uw aanvraag voldoende hoog op de rankinglijst is geëindigd en alle projectpartners voor nationale financiering in aanmerking kunnen komen, wordt u uitgenodigd om een nationale aanvraag in te dienen bij RVO. Hiervoor wordt een nationale call geopend. Na goedkeuring van uw internationale projectvoorstel heeft u 2 tot 3 weken de tijd om de nationale aanvraag in te dienen.

Nationale aanvraag

U kon uw nationale aanvraag voor de 5e call tot en met 30 januari 2024, 17:00 uur indienen.

Lees meer over het nationale aanvraagproces en download de bijlagen die u hiervoor nodig heeft.

Aandachtspunten

De volgende aspecten verdienen extra aandacht bij het doorlopen van een Eurostars aanvraagprocedure:

 • De voorwaarden voor de toekenning en hoogte van subsidie verschillen per deelnemend Eurostars-land. Wij adviseren dat uw partners uit andere landen altijd contact opnemen met hun nationale financieringsorganisaties om te bespreken welke voorwaarden in hun land gelden. Hun contactgegevens zijn te vinden op de internationale Eureka website onder 'Contact your national funding body'.
 • Voorstellen die volgens de internationale jury in aanmerking komen voor subsidie, zijn nog niet verzekerd van nationale toekenning van de subsidie. Deze toekenning hangt af van de positie van het project op de rankinglijst en het beschikbare budget per land.
 • In de Nederlandse regeling voor Eurostars kunnen alleen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Denkt u na over het indienen van een Eurostars-aanvraag, maar heeft u nog vragen over uw projectidee of de procedure? Neem contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee voor aan afdeling Eurostars via eurostars@rvo.nl.

Voortgang en afronding

Gedurende de looptijd van het project moet u regelmatig voortgangsrapportages uitbrengen. Lees welke eisen er zijn aan de tussentijdse en eindrapportage van uw project.

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostarssecretariaat moet u het project ook financieel afronden bij RVO met een vaststellingsaanvraag.

Download de bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Eurostars in de praktijk

Wat maakt de regeling Eurostars nou zo interessant? Bekijk in de video Eurostars: ready for take off de perspectieven van verschillende stakeholders: het Eurekanetwerk, ondernemers en een investeerder.

De Waste Transformers, een innovatief mkb-bedrijf uit Nederland ontving Eurostars-financiering voor hun innovatieve oplossing voor het verwerken van organisch afval. Bekijk wat de Waste Transformers doen en hoe Eurostars hen heeft geholpen hun doelen te bereiken.

 • Lees welke ondernemers u voor zijn gegaan in de Eurostars praktijkverhalen.
 • Op Volg innovatie kunt u inzien welke bedrijven financiële ondersteuning hebben gekregen vanuit het Eurostarsprogramma.
 • Op de Eureka/Eurostars website van de EU vindt u nog meer projecten met Nederlandse partners in de projectendatabase.

Video webinar Eurostars-3

In december 2021 organiseerde RVO een webinar over het Eurostars-3 programma. Kijk het webinar over Eurostars-3 terug waarin RVO-adviseur Jelle Knop het subsidieprogramma toelicht en vertelt hoe wij samenwerken met ondernemers.

Wetten en regels

Voor Eurostars geldt de Regeling nationale EZK en LNV Subsidies.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico's verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostarsprojecten.

Bekijk hieronder een registratie van de viering van de start van het Eurostars-3-programma.

Europees Partnerschap

Eurostars maakt onderdeel uit van het Europese Partnerschap voor het Innovatieve mkb. Het partnerschap is een cofinanciering met de Europese Unie via Horizon Europe.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?