Open voor aanvragen

Eureka: programma internationale marktgerichte R&D

Laatst gecontroleerd op:
18 juni 2024
Gepubliceerd op:
7 januari 2011

Bent u van plan om samen met partners in het buitenland nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen? Of wilt u zoeken naar geschikte partners, ruchtbaarheid geven aan uw successen en een kritisch gesprek over uw idee? Dan kan Eureka helpen.

Alle organisaties die marktgerichte research & development (R&D) uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruikmaken van Eureka. In ieder land bestaan regelingen en programma's die open staan voor Eureka-projecten.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities en heeft 2 doelstellingen:

 1. Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
 2. Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Projectvoorstellen indienen

Eureka-programma's waarvoor u projecten kunt indienen zijn:

 • Eurostars: subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.
 • Globalstars: subsidie voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.
 • Innowwide: subsidie voor innovatieve mkb'ers om te onderzoeken of internationale markten rijp zijn voor haar R&D-producten of -diensten.
 • Eureka cluster Xecs: samenwerkingsprogramma voor Europese bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van micro- en nano-elektronica.
 • Eureka cluster ITEA4: Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.
 • Eureka cluster Celtic-Next: Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.
 • Eureka cluster Eurogia: programma dat vanuit de industrie van onderaf oplossingen steunt voor alle onderdelen van de energiemarkt. Lees meer over Eurogia (Engelstalig).

Ook het Innovatiekrediet biedt mogelijkheden voor (aanvullende) financiering.

Openstaande oproepen

Op dit moment zijn er geen openstaande calls.

Team IRIS helpt u op weg

Team IRIS is het expertisecentrum voor marktgerichte internationale R&D-samenwerking. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw project, het zoeken naar partners in binnen- en buitenland en het vinden van de meest geschikte financieringsbronnen. Heeft u vragen over het indienen van uw projectvoorstel? Of over eventuele afstemming met regelingen in andere landen?

Bekijk het overzicht met onze adviseurs of mail naar Team IRIS via teamiris@rvo.nl.

Eureka-label

Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven. Een project kan een label krijgen als:

 • het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is;
 • het project een civiele toepassing beoogt;
 • aan het project minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen zijn betrokken;
 • de financiering van alle partners is geregeld.

Projecten met een Eureka-label worden onder de aandacht gebracht via de websites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Eureka. Uiteraard doet Eureka dat altijd in overleg met u.

Aanvragen Eureka-label

De betrokken overheden screenen de projectpartners op hun financiële en technische draagkracht. Neem voor meer informatie over het aanvragen contact op met de Eureka-adviseurs van RVO via Team IRIS. Waar nodig helpen zij u ook zoeken naar geschikte subsidieregelingen.

Matchmaking en innovatiemissies

Team IRIS organiseert geregeld matchmaking evenementen en andere netwerk evenementen om u in contact te brengen met branchegenoten in Nederland en potentiële partners en financiers in het buitenland.

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze innovatiemissies.

Eureka in de praktijk

Achtergrond

Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in Eureka samen om bedrijven die nieuwe producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In Nederland stond de regeling Internationaal Innoveren open voor Eureka-projecten.

In Eureka kunnen 44 landen (ook buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en de instrumenten om deze te implementeren. Het is daarmee een brug tussen nationale innovatieprogramma’s.

Sinds het begin heeft Eureka zo’n 7.000 projecten goedgekeurd met een totaal budget van ongeveer € 42 miljard. Daarmee zijn 15.000 mkb-ondernemingen ondersteund. Meer informatie vindt u op de Eureka Network-website (Engelstalig).

Gesloten oproepen

De volgende oproepen binnen het Eureka-programma hebben afgelopen jaren opengestaan:

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?