Open voor aanvragen

Eureka: programma internationale marktgerichte R&D

Gepubliceerd op:
7 januari 2011
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2022

Bent u van plan om samen met partners in het buitenland nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen? Of wilt u zoeken naar geschikte partners, ruchtbaarheid geven aan uw successen en een kritisch gesprek over uw idee? Dan kan Eureka helpen.

Alle organisaties die marktgerichte research & development (R&D) uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruikmaken van Eureka. In ieder land bestaan regelingen en programma's die open staan voor Eureka-projecten.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities en heeft 2 doelstellingen:

  1. Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
  2. Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Nederland was van juli 2019 tot juni 2020 voorzitter van Eureka.

Projectvoorstellen indienen

Veelgebruikte Eureka-programma's waarvoor u projecten kunt indienen zijn EurostarsGlobalStars en de Eureka clusters Xecs (voorheen PENTA) en ITEA4.

Ook het Innovatiekrediet biedt mogelijkheden voor (aanvullende) financiering.

Openstaande oproepen

GlobalStars-call Brazilië 2022

Nederland neemt samen met België (Wallonië), Finland, Portugal, Spanje, Turkije deel aan een call van GlobalStars met Brazilië. De call voor het indienen van internationale aanvragen staat nu open en sluit op 11 oktober 2022. Wilt u in Nederland voor financiering in aanmerking komen? Dan moet u na uw internationale aanvraag een aanvullende nationale subsidieaanvraag indienen. De openstellingsperiode hiervoor wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees meer over deze call

Tijdelijk gesloten oproepen

Eureka: cluster Xecs voor micro- en nano-elektronica

Het Eureka-cluster Xecs heeft als doel het tempo van duurzame industriële innovatie in de Electronics Components & Systems (ECS)-gemeenschap te versnellen.

De deadline voor call 1 voor het indienen van een Project Outline was 25 februari 2022 en voor het indienen van een Full Project Proposal 27 mei 2022.

Xecs call 2 staat open van 29 september 2022 tot en met 25 mei 2023.

Lees meer over cluster Xecs voor micro- en nano-elektronica call

Gesloten oproepen

Team IRIS helpt bij uw voorstel

Over indiening en eventuele afstemming met regelingen in andere landen kunt u contact opnemen met Team IRIS. Lees hoe Team IRIS u helpt bij uw voorstel.

Technology matchmaking

Team IRIS organiseert geregeld matchmaking evenementen en andere netwerk evenementen om u in contact te brengen met branchegenoten in Nederland en potentiële partners en financiers in het buitenland. Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologie missies.

Team IRIS helpt u op weg

Team IRIS is het expertisecentrum voor marktgerichte internationale R&D-samenwerking. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw project, het zoeken naar partners in binnen- en buitenland en het vinden van de meest geschikte financieringsbronnen. Bekijk de lijst met onze specialisten. Zoekt u een contactpersoon over een specifiek programma in Horizon Europe? Bekijk dan het totaaloverzicht van onderwerpen en bijbehorende adviseurs.

Eureka-label

Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven. Een project kan een label krijgen als:

  • het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is;
  • het project een civiele toepassing beoogt;
  • aan het project minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen zijn betrokken;
  • de financiering van alle partners is geregeld.

Projecten met een Eureka-label worden onder de aandacht gebracht via de websites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Eureka. Uiteraard doet Eureka dat altijd in overleg met u.

Aanvragen

De betrokken overheden screenen de projectpartners op hun financiële en technische draagkracht. Neem voor meer informatie over het aanvragen contact op met de Eureka-adviseurs van RVO. Waar nodig helpen zij u ook zoeken naar geschikte subsidieregelingen.

Eureka in de praktijk

Achtergrond

Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in Eureka samen om bedrijven die nieuwe producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In Nederland stond de regeling Internationaal Innoveren open voor Eureka-projecten.

In Eureka kunnen 44 landen (ook buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en de instrumenten om deze te implementeren. Het is daarmee een brug tussen nationale innovatieprogramma’s.

Sinds het begin heeft Eureka zo’n 7.000 projecten goedgekeurd met een totaal budget van ongeveer € 42 miljard. Daarmee zijn 15.000 mkb-ondernemingen ondersteund. Meer informatie vindt u op de Eureka Network-website  (in het Engels).

Vragen over Eureka?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?