Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep India

Gepubliceerd op:
20 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India. Alleen projecten binnen het thema 'Key Enabling Technologies for Healthcare, Agriculture and Water' komen voor ondersteuning in aanmerking.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 17 februari 2020
08:00 (CET)
Einddatum:
maandag 30 november 2020
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Vind uw partner

Voor deze oproep is, in samenwerking met het Enterprise Europe Network, een virtuele marktplaats opgezet. Via dit online platform kunt u projectidee kenbaar maken en 1 op 1 gesprekken met potentiële samenwerkingspartners opzetten. 
Lees meer en registreer voor deze matchmaking tool

Na uw aanvraag bij RVO

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. 

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit.

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

U downloadt het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Meer informatie

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet hieronder. Daarnaast kunt u de Staatscourant publicatie GlobalStars India raadplegen.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?