Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep India

Gepubliceerd op:
20 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India. Alleen projecten binnen het thema 'Key Enabling Technologies for Healthcare, Agriculture and Water' komen voor ondersteuning in aanmerking.

Startdatum:
maandag 17 februari 2020
09:00
Einddatum:
maandag 30 november 2020
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Vind uw partner

Voor deze oproep is, in samenwerking met het Enterprise Europe Network, een virtuele marktplaats opgezet. Via dit online platform kunt u projectidee kenbaar maken en 1 op 1 gesprekken met potentiële samenwerkingspartners opzetten. 
Lees meer en registreer voor deze matchmaking tool

Na uw aanvraag bij RVO

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. 

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit.

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

U downloadt het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Meer informatie

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet hieronder. Daarnaast kunt u de Staatscourant publicatie GlobalStars India raadplegen.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?