Open voor aanvragen

GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa

Gepubliceerd op:
13 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners buiten Europa? Dan is GlobalStars mogelijk iets voor u.

Hoogte subsidie

Maximale subsidie per project:
€ 350.000

Initiatief Eureka

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken richting innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget

Per GlobalStars oproep (call) volgt er een publicatie in de Staatscourant die duidelijk maakt:

 • om welke innovatieve economie het gaat;
 • wat het Nederlandse budget is; en
 • wat de indieningstermijn is.

Maximale subsidie en percentages

Alleen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden gefinancierd. De overige kosten moeten de deelnemende partijen via een eigen bijdrage financieren. De subsidiepercentages van de subsidiabele R&D projectkosten zijn als volgt:

 • mkb'ers: 45% voor onderzoeksactiviteiten, 35% voor ontwikkelingsactiviteiten
 • kennisinstellingen: 50% voor onderzoeksactiviteiten, 25% voor ontwikkelingsactiviteiten 
 • groot bedrijf en overige deelnemers: 35% voor onderzoeksactiviteiten, 25% voor ontwikkelingsactiviteiten 

Het subsidiebedrag hangt af van het type organisatie (zoals hierboven genoemd) en de projectactiviteiten. De maximale subsidie is € 350.000 per project.

Voorwaarden

In een GlobalStars call roept de Nederlandse overheid, in samenwerking met 1 of meer Eurekalanden, het Nederlandse bedrijfsleven op om een gezamenlijk projectvoorstel in te dienen met 1 of meer organisaties uit een van te voren vastgestelde innovatieve economie. Dit kan een land zijn, maar ook een regio.

Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan kunnen ook andere organisaties, bijvoorbeeld kennisinstellingen, als partner deelnemen. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland is dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, moet er altijd een Nederlands bedrijf aangesloten zijn bij het Nederlandse deel van het consortium. Kennisinstellingen kunnen dus alleen subsidie krijgen als projectpartner van een Nederlands bedrijf dat de aanvraag indient bij RVO.

Openstaande oproepen

Op dit moment zijn de volgende calls opengesteld: 

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw subsidieaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een kopie van het Internationale Eureka-projectformulier, inclusief handtekeningen en 'gantt chart'. Dit formulier kunt u downloaden vanuit het internationale aanvraagportaal van​​ EUREKA.
 • Modelbegroting GlobalStars (Excel)
 • Modelprojectplan (Word)
 • Modelsamenvatting GlobalStars (Word)
 • een getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

De formats voor de projectbegroting, het projectplan en de openbare samenvatting kunt u hieronder downloaden:

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte. Let op: U dient u op hetzelfde moment of kort daarna een internationaal projectvoorstel in bij Eureka in Brussel én een nationale subsidieaanvraag bij RVO. De specifieke internationale en nationale deadlines staan vermeld in de call tekst.

GlobalStars heeft oproepen voor verschillende landen. Op de pagina's onder 'Openstaande oproepen' en 'Gesloten oproepen' leest u meer over het onderwerp. Ook leest u hoe u de internationale en nationale aanvraag indient.

Het onderwerp en de te volgen procedures voor projecten kunnen verschillen per oproep. Heeft u interesse in deelname? Dan raden we aan om vooraf contact op te nemen met de adviseurs van Team IRIS of de adviseurs die vermeld staan in de call.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan raden wij u aan dit eerst te bespreken met één van onze adviseurs. Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Voortgang van uw project

Tijdens de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze subsidiespelregels. U brengt ook een eindrapportage uit. Enkele weken voor de einddatum van uw project ontvangt u van ons een herinnering aan het eindverslag per e-mail. U gebruikt hiervoor het format eindverslag GlobalStars (Word). Deze kunt u hieronder downloaden:

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?