Tijdelijk gesloten voor aanvragen

GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa

Gepubliceerd op:
13 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners buiten Europa? Dan is GlobalStars mogelijk iets voor u.

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken richting innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget

Per GlobalStars call volgt er een publicatie in de Staatscourant om welke innovatieve economie het gaat en wat het Nederlandse budget en de indieningstermijn zijn. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voorwaarden

In een GlobalStars oproep (call) roept de Nederlandse overheid, in samenwerking met 1 of meer Eurekalanden, het Nederlandse bedrijfsleven op om een gezamenlijk projectvoorstel in te dienen met 1 of meer organisaties uit een van te voren vastgestelde innovatieve economie. Dit kan een land zijn, maar ook een regio.

Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan kunnen ook andere organisaties, bijvoorbeeld kennisinstellingen, als partner deelnemen. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland is dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte. Let op: U dient op hetzelfde moment een internationaal projectvoorstel in bij Eureka in Brussel én een nationale subsidieaanvraag bij RVO.

GlobalStars heeft oproepen voor verschillende landen. Op de volgende pagina's leest u meer over het onderwerp. Ook leest u hoe u de internationale en nationale aanvraag indient en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Het onderwerp en de te volgen procedures voor projecten kunnen verschillen per oproep. Heeft u interesse in deelname? Dan raden we aan om vooraf contact op te nemen met de adviseurs van Team IRIS of de adviseurs die vermeld staan in de call.

Openstaande oproepen

Op dit moment zijn er geen openstaande calls.

Gesloten oproepen

De volgende oproepen zijn gesloten. Heeft u een aanvraag gedaan? Lees hoe het proces erna verloopt:

Wet- en regelgeving

Lees meer over GlobalStars in de Staatscourant.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?