Tijdelijk gesloten voor aanvragen

GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa

Gepubliceerd op:
13 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2023

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners buiten Europa? Dan is GlobalStars mogelijk iets voor u.

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken richting innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget

Per GlobalStars call volgt er een publicatie in de Staatscourant om welke innovatieve economie het gaat en wat het Nederlandse budget en de indieningstermijn zijn. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voorwaarden

In een GlobalStars oproep (call) roept de Nederlandse overheid, in samenwerking met 1 of meer Eurekalanden, het Nederlandse bedrijfsleven op om een gezamenlijk projectvoorstel in te dienen met 1 of meer organisaties uit een van te voren vastgestelde innovatieve economie. Dit kan een land zijn, maar ook een regio.

Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan kunnen ook andere organisaties, bijvoorbeeld kennisinstellingen, als partner deelnemen. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland is dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte. Let op: U dient op hetzelfde moment een internationaal projectvoorstel in bij Eureka in Brussel én een nationale subsidieaanvraag bij RVO.

GlobalStars heeft oproepen voor verschillende landen. Op de pagina's onder 'Openstaande oproepen' en 'Gesloten oproepen' leest u meer over het onderwerp. Ook leest u hoe u de internationale en nationale aanvraag indient.

Het onderwerp en de te volgen procedures voor projecten kunnen verschillen per oproep. Heeft u interesse in deelname? Dan raden we aan om vooraf contact op te nemen met de adviseurs van Team IRIS of de adviseurs die vermeld staan in de call.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw subsidieaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een kopie van het Internationale Eureka-projectformulier, inclusief handtekeningen en 'gantt chart'. Dit formulier kunt u downloaden vanuit het internationale aanvraagportaal van​​ EUREKA.
 • Projectbegroting GlobalStars (Excel)
 • Openbare samenvatting GlobalStars (Word)
 • een getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

De formats voor de projectbegroting en de openbare samenvatting kunt u hieronder downloaden:

  Openstaande oproepen

  Op dit moment zijn er geen openstaande calls.

  Gesloten oproepen

  De volgende oproepen zijn gesloten. 

  Na uw aanvraag

  Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

  Als uw project wijzigt

  Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel. Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

  Voortgang van uw project

  Tijdens de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

  Vaststelling aanvragen

  Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze subsidiespelregels. U brengt ook een eindrapportage uit. Enkele weken voor de einddatum van uw project ontvangt u van ons een herinnering aan het eindverslag per e-mail. U gebruikt hiervoor het format eindverslag GlobalStars (Word). Deze kunt u hieronder downloaden:

  Ontving u bij de beschikking een controleprotocol? Dan moet u ook een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 meesturen.

  Wet- en regelgeving

  Lees meer over GlobalStars in de Staatscourant.

  Vragen over GlobalStars?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?