Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep fotonica Taiwan

Gepubliceerd op:
1 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan. Alleen projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics) komen voor ondersteuning in aanmerking.

Startdatum:
maandag 13 september 2021
09:00
Einddatum:
dinsdag 21 december 2021
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel. Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op het digitale platform. 

Voortgang van uw project

Tijdens de looptijd van het project brengt u één keer per jaar een voortgangsverslag uit. Een adviseur van RVO belt u één keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels. U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren. Op het digitale platform mijn.rvo.nl (@@link) vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage.


Als u bij de beschikking een controleprotocol ontving, dan is er ook een controleverklaring vereist.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. De contactgegevens staan in de calltekst vermeld. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.
.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?