Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: oproep Brazilië 2022

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
2 mei 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië. Projecten binnen alle technologiegebieden komen voor ondersteuning in aanmerking, met een extra focus op de thema's duurzaamheid en gezondheid.

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
woensdag 18 mei 2022
09:00
Einddatum:
woensdag 19 oktober 2022
17:00
Deadline internationale Eureka call: 11 oktober 2022, 18:00 uur. Maximale financiering per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

Deze call is gesloten, u kunt niet meer aanvragen. U kon uw nationale aanvraag indienen tot en met 19 oktober 2022, 17:00 uur.

Deze GlobalStars Brazilië oproep is een initiatief van de Eureka-landen Spanje, Portugal, Finland en Nederland en de nationale financieringsorganisatie EMBRAPII in Brazilië.

Oproep

Met deze oproep stimuleren wij Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties om met innovatieve Braziliaanse partners marktgerichte R&D-projecten uit te voeren op alle technologiegebieden. Nederland en Brazilië hopen vooral projectvoorstellen te ontvangen die zich richten op duurzaamheid en gezondheid. Bijvoorbeeld op de volgende subthema's:

Duurzaamheid:

 • schoon water
 • schone energie
 • circulaire en hernieuwbare economie
 • agrotechnologie

Gezondheid:

 • verbetering levensstijl en leefomstandigheden
 • sneltesten (point of care diagnostics)
 • behandeling van besmettelijke en/of chronische ziektes

Budget

De call heeft een totaalbudget van € 925.000. Per project kan uw samenwerkingsverband maximaal € 350.000 ontvangen.

Zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen tot 50% van de kosten. Dit hangt af van het type organisatie en het type activiteit:

 • grote bedrijven: 35% voor onderzoeksactiviteiten, 25% voor ontwikkelingsactiviteiten
 • mkb'ers: 45% voor onderzoeksactiviteiten, 35% voor ontwikkelingsactiviteiten
 • universiteiten/onderzoeksorganisaties/kennisinstellingen: 50% voor onderzoeksactiviteiten, 25% voor ontwikkelingsactiviteiten

Vanuit de aanvullende nationale regeling uit Nederland worden alleen R&D-kosten gefinancierd.

Voorwaarden

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden van de betreffende deelnemende landen. Voor de details bekijkt u de call-tekst op de website van Eureka (Engelstalig).

Voorwaarden Nederlandse financiering

Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal:

 • 1 bedrijf uit Nederland
 • 1 bedrijf uit Brazilië
 • 1 ‘EMBRAPII unit’

Nederlandse kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen.

Wij ondersteunen alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen: niet meer dan 70% in een land.

Na uw aanvraag

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op ons aanvraagportaal.

Voortgang doorgeven

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag vindt u op ons aanvraagportaal. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op ons aanvraagportaal vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol ontvangt, dan is een controleverklaring ook vereist.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor deze GlobalStars-call via Team IRIS.

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?