Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep Japan 2023

Gepubliceerd op:
4 oktober 2023

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Japan. Projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden komen in aanmerking, met uitzondering van medicijnontwikkeling en nucleaire toepassingen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 23 oktober 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 31 januari 2024
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

De GlobalStars oproep 'Japan 2023' is een initiatief van de Eureka-landen Canada, Frankrijk, Nederland, Singapore, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koningrijk.

Doel

Met deze oproep stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D-projecten uit te voeren met innovatieve Japanse partners. Nederlandse kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen. Als u deelneemt ontvangt u financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Voor deze oproep kunt projectvoorstellen indienen binnen alle technologische gebieden, met uitzondering van medicijnontwikkeling en nucleaire toepassingen.

Projectvoorstel indienen

Dien uw aanvraag in bij Eureka, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én de New Energy and Industrial Technologie Development Organisation (NEDO) in Japan om voor subsidie in aanmerking te komen. Per organisatie dient u andere informatie in:

1. Internationale Eureka-aanvraag

U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners vullen het online Eureka-projectvoorstelformulier in en ondertekenen dit via de Eureka application portal. Let op: u moet hiervoor een account aanmaken.

Op dit het application portal vindt u ook meer informatie over het indienen, waaronder de formulieren en handleidingen voor internationale projectvoorstellen. Het internationale projectvoorstel bestaat uit:

  • het Internationale Eureka-projectformulier, inclusief de handtekeningen; en
  • de Gantt Chart.

De internationale Eureka-aanvraag kunt u indienen van 23 oktober 2023 tot en met 31 januari 2024. Als u niet op tijd de internationale aanvraag heeft ingediend, kunt u geen Nederlandse subsidieaanvraag indienen bij RVO.

In deze GlobalStars call zijn de deadlines voor de nationale aanvragen in Nederland en Japan gelijk aan die van de internationale Eureka-aanvraag.

2. Aanvraag in Nederland

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in Nederland, dient u ook een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De nationale aanvraag bestaat uit:

  • het aanvraagformulier 'Internationaal Innoveren - GlobalStars' (deze vindt u in ons aanvraagportaal);
  • een kopie van het internationale Eureka-projectformulier, inclusief handtekeningen;
  • de Gantt Chart;
  • de projectbegroting;
  • het projectplan;
  • de openbare samenvatting;
  • de getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

Een modelbegroting, modelprojectplan en modelsamenvatting kunt u downloaden op onze hoofdpagina GlobalStars onder 'Uw aanvraag voorbereiden'.

U kunt voor deze oproep geen nationale aanvraag meer indienen. Dit kon tot en met 31 januari 2024; 17:00 uur.

3. Aanvraag in Japan

Om in Japan voor subsidie in aanmerking te komen, dient uw Japanse partner een nationale aanvraag in bij de NEDO voor 31 januari 2024. Meer informatie hierover vindt u in de oproeptekst GlobalStars Japan 2023.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met adviseurs Frank Winters via frank.winters@rvo.nl of Arnold Meijer via arnold.meijer@rvo.nl. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan raden wij u aan dit eerst te bespreken met één van onze adviseurs. 

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op op het digitale platform. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000

Meer weten?

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?