Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep Singapore 2020

Gepubliceerd op:
8 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Startdatum:
dinsdag 16 juni 2020
09:00
Einddatum:
donderdag 15 oktober 2020
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Oproep

Deze oproep geldt voor alle technologiegebieden, waarbij Nederland vooral projectvoorstellen hoopt te ontvangen die zich richten op:

  • Digitale technologieën (Digital technologies);
  • Circulaire Economy (Circulair economy);
  • Klimaat verandering (Climate adaptation);
  • Agrofood technologieën (Agrifood technologies).
De oproep is voor bedrijven en kennisinstellingen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf uit Nederland en 1 bedrijf uit Singapore. Kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen.

Na uw aanvraag bij RVO

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op mijn.rvo.nl.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op de mijn omgeving.

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Meer informatie

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet hieronder. Daarnaast kunt u de Staatscourant publicatie GlobalStars Singapore raadplegen.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?