Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: Oproep Singapore

Gepubliceerd op:
17 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Startdatum:
woensdag 10 juli 2019
09:00
Einddatum:
donderdag 26 september 2019
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 950.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De oproep geldt voor alle technologiegebieden, waarbij de oproepende instanties vooral projectvoorstellen hopen te ontvangen die zich richten op:

  • Slimme mobiliteit en logistiek (Smart Mobility and Logistics)
  • Geavanceerde productie (Advanced Manufacturing)
  • Medische technologie (Medical Technologies)

Matchmaking platform

Voor deze oproep is een digitaal matchmaking platform ingericht. Via deze virtuele marktplaats kunt u in contact komen met organisaties in Singapore. Wij nodigen u van harte uit om uw organisatieprofiel en projectideeën te delen. Voor meer informatie en registratie gaat u naar het digitale platform.

Na uw aanvraag

Deze call sloot op 26 september 2019, 17:00 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen. Is uw project goedgekeurd? Dan kunt u voortgang en wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor in de mijn omgeving. 

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op het digitale platform. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

In de digitale omgeving vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?