Open voor aanvragen

GlobalStars: oproep hightechtechnologieën en duurzaamheid - Taiwan 2024

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 maart 2024

Doet u onderzoek naar en/of bent u bezig met innovatie in hightechtechnologieën of duurzaamheid? En wilt u daarin samenwerken met één of meerdere partners uit Taiwan? Dan is deze GlobalStars call van het Eureka-netwerk mogelijk iets voor u.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 20 november 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 28 mei 2024
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

De GlobalStars oproep 'High Tech Technologies & Sustainability' is een initiatief van de Eureka-landen Canada, Finland, Oostenrijk, Nederland en Zweden.

Doel

Met deze oproep stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D-projecten uit te voeren op het gebied van hightechtechnologieën of duurzaamheid met innovatieve Taiwanese partners. Nederlandse kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen. Als u deelneemt, ontvangt u financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Voor deze oproep kunt u projectvoorstellen indienen voor hightechtechnologieën of duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van onderstaande subthema's (u mag echter ook voor andere subthema's indienen):

 • Hightechtechnologieën:
  • Halfgeleiders en fotonica (geïntegreerde circuits)
  • Digitale gezondheid en biotechnologie
  • Telecommunicatie (5G, 6G)
  • Geavanceerde productie
 • Duurzaamheid:
  • Mobiliteit
  • Circulaire economie

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met adviseurs Eddy Schipper via eddy.schipper@rvo.nl of Arnold Meijer via arnold.meijer@rvo.nl. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Projectvoorstel indienen

Dien uw aanvraag in bij Eureka, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én het Department of Industrial Technologies (DoIT/ITRI) in Taiwan om voor subsidie in aanmerking te komen. Per organisatie dient u andere informatie in:

1. Internationale Eureka-aanvraag

U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners vullen het online Eureka-projectvoorstelformulier in en ondertekenen dit via de Eureka application portal. Let op: u moet hiervoor een account aanmaken.

Op dit het application portal vindt u ook meer informatie over het indienen, waaronder de formulieren en handleidingen voor internationale projectvoorstellen. Het internationale projectvoorstel bestaat uit:

 • het Internationale Eureka-projectformulier, inclusief de handtekeningen; en
 • de Gantt Chart.

De internationale Eureka-aanvraag kunt u indienen van 20 november 2023 tot en met 21 mei 2024. Als u niet op tijd de internationale aanvraag heeft ingediend, kunt u geen Nederlandse subsidieaanvraag indienen bij RVO.

2. Aanvraag in Nederland

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in Nederland, dient u ook een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De nationale aanvraag bestaat uit:

 • het aanvraagformulier 'Internationaal Innoveren - GlobalStars' (deze vindt u in ons aanvraagportaal);
 • een kopie van het internationale Eureka-projectformulier, inclusief handtekeningen;
 • de Gantt Chart;
 • de projectbegroting;
 • het projectplan;
 • de openbare samenvatting;
 • de getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

Een modelbegroting, modelprojectplan en modelsamenvatting kunt u downloaden op onze hoofdpagina GlobalStars onder 'Uw aanvraag voorbereiden'.

U kunt uw aanvraag in Nederland indienen via deze pagina van 20 november 2023; 9:00 uur tot en met 28 mei 2024; 17:00 uur. 

Aanvragen

U kunt uw aanvraag in Nederland indienen van 20 november 2023; 9:00 uur tot en met 28 mei 2024; 17:00 uur.

3. Aanvraag in Taiwan

Om in Taiwan voor subsidie in aanmerking te komen, dient uw Taiwanese partner een nationale aanvraag in bij het DoIT/ITRI. Meer informatie hierover vindt u in de oproeptekst GlobalStars High Tech Technologies & Sustainability.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan raden wij u aan dit eerst te bespreken met één van onze adviseurs. 

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op op het digitale platform. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?