Gesloten voor aanvragen

GlobalStars: oproep Taiwan

Gepubliceerd op:
23 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Bent u bezig met onderzoek en innovatie rond High Tech-technologieën of circulaire economie? En wilt u daarbij samenwerken met één of meerdere partners uit Taiwan? Dan is dit initiatief van het Eureka-netwerk mogelijk iets voor u.

Startdatum:
maandag 13 september 2021
09:00
Einddatum:
dinsdag 21 december 2021
17:00
Maximaal per project: € 350.000
Totaal budget:
€ 925.000

De GlobalStars oproep 'High Tech and Circular Economy' is een initiatief van de Eureka-landen Canada, Oostenrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Deze oproep is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Met deze oproep stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D-projecten uit te voeren op het gebied van high tech technologieën of circulaire economie met innovatieve Taiwanese partners. Nederlandse kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen. Als u deelneemt ontvangt u financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Voor deze oproep dient u projectvoorstellen in voor high tech technologieën, circulaire economie en de volgende subthema's:

 • High tech technologieën:
  - Semiconductors en fotonica (geïntegreerde schakelingen)
  - Cyberveiligheid
  - Slimme productie
 • Circulaire economie:
  - Technologie voor upcycling/recycling van materialen
  - Digitaal platform/oplossingen om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen
  - Biobased materialen
  - Herstel van hulpbronnen uit industriële processen

Indienen projectvoorstel

Dien uw aanvraag in bij Eureka, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én het Department of Industrial Technologies (DoIT/ITRI) in Taiwan om voor subsidie in aanmerking te komen. Per organisatie dient u ook andere informatie in:

1. Internationale Eureka-aanvraag

U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners vullen het online Eureka-projectvoorstelformulier in en ondertekenen dit via de aparte website van Eureka. Op deze website vindt u ook meer informatie over het indienen, waaronder de formulieren en handleidingen voor internationale projectvoorstellen. Het internationale projectvoorstel bestaat uit het Internationaal Eureka-projectformulier, samen met de handtekeningen en Gantt Chart.

2. Aanvraag in Nederland

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in Nederland, dient u ook een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De nationale aanvraag bestaat uit:

 • aanvraagformulier Internationaal Innoveren - GlobalStars;
 • kopie van het Internationaal Eureka projectformulier, inclusief handtekeningen en Gantt Chart;
 • projectbegroting;
 • openbare samenvatting;
 • getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

3. Aanvraag in Taiwan

Om in Taiwan voor subsidie in aanmerking te komen, dient uw Taiwanese partner een nationale aanvraag in bij DoIT/ITRI. Meer informatie hierover is te vinden in de oproeptekst GlobalStars Taiwan 2021.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel. Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Voortgang van uw project

Tijdens de looptijd van het project brengt u één keer per jaar een voortgangsverslag uit. Een adviseur van RVO belt u één keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze subsidiespelregels. U brengt ook een eindrapportage uit. Enkele weken voor de einddatum van uw project ontvangt u van ons een herinnering aan het eindverslag per e-mail.

Als u bij de beschikking een controleprotocol ontving, dan is er ook een controleverklaring vereist.

Team IRIS helpt u weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke samenwerkingsverband of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur: u vindt de contactgegevens in de oproeptekst. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Meer weten?

Publicatie GlobalStars high tech en circulaire economie (Staatscourant, 23 september 2021)

Vragen over GlobalStars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?