Open voor aanvragen

Eureka: Celtic-Next

Gepubliceerd op:
13 april 2011
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Het internationale programma Celtic-Next heeft als doel de mondiale concurrentiekracht van de Europese telecommunicatie-industrie te versterken. Zij doen dit door het steunen van innovatieve R&D-projecten in Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

Eureka is het programma voor internationale, marktgerichte R&D. Celtic-Next is het Eureka-programma voor telecommunicatie-technologie. Dit programma speelt een bepalende rol bij het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en draagt bij aan een internationaal gelijk speelveld.

De R&D-projecten van Celtic-Next vallen binnen de onderzoeksgebieden als 'Get Connected', 'While Connected', 'Future Internet relations' en 'Green-Internet relations'. In Celtic-Next neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is daardoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Doelgroep

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met onderzoek.

Technologiegebieden

  • Infrastructure and connectivity aspects
  • Fixed/ Wireless, optics, energy-efficiency
  • Network architecture , autonomic networks
  • Digital home, digital enterprises
  • Digital City (incl. digital school, digital transport)
  • E-Health
  • Security, privacy, identity
  • Smart Grid, Water management & ICT

Projectselectie en evaluatie

Voor het verkrijgen van het Celtic-label dient men een project in bij het Celtic-Next office. Bij een positieve evaluatie van het project, ontvangt het project het Celtic-Next-label.

Wanneer kunt u indienen?

U kunt 2 keer per jaar indienen. Deze data vindt u op de website Celticnext.eu.

Vragen over Celtic-Plus?

Heeft u interesse om deel te nemen aan een Celtic-Next project en bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze projectadviseurs van Team IRIS. Zij helpen u graag met het indienen van uw internationale project.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?