Gesloten voor aanvragen

Eureka Cell-Based Technologies call Vlaanderen - Nederland

Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2023
Gepubliceerd op:
26 oktober 2021

Werkt u als bedrijf of onderzoeksinstelling aan marktgerichte R&D-projecten met focus op het stimuleren van publiek-privaat onderzoek en innovatie binnen het thema Cell-Based Technologies (celgebaseerde technologieën)? Wilt u daarbij samenwerken met partners in Nederland en België? Dan is deze gezamenlijke call van Nederland en Vlaanderen mogelijk iets voor u.

Startdatum:
maandag 1 november 2021
09:00
Einddatum:
maandag 2 mei 2022
23:59
50% subsidie voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten
Totaal budget:
€ 1.000.000

Deze call is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voorbeelden van celgebaseerde technologieën zijn cel- en gentherapie, humane ziektemodellen, tissue engineered producten en de noodzakelijke kwaliteits-, veiligheids- en werkzaamheidsnormen voor gepersonaliseerde geneeskunde. Voor gepersonaliseerde geneeskunde vormen celgebaseerde technologieën de onderliggende basis.
Wij vragen consortia om biomedische, technologische en datagedreven expertise in de projecten te combineren.

De oproep voor projectvoorstellen sluit aan bij de gemeenschappelijke samenwerkingsambities op het terrein van gepersonaliseerde geneeskunde.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor de call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 1 miljoen. Mkb-ondernemingen en onderzoeksinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. Wij ondersteunen Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voeren de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden

Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één bedrijf in Vlaanderen, één bedrijf in Nederland en één onderzoeksorganisatie in Nederland. Betrokkenheid van een Vlaamse onderzoeksorganisatie wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht.

Daarnaast moeten het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Om voor financiering in aanmerking te komen, dient u eerst een pre-registratie in en in een later stadium een full project proposal.

Health~Holland besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. RVO heeft als Eureka-partner een ondersteunende rol in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor indiening. Wij analyseren de Nederlandse voostellen en leggen deze voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in. Health~Holland beheert de projecten.

Na uw aanvraag

VLAIO en Health~Holland (met ondersteuning van RVO) beoordelen de volledige projectvoorstellen. Op basis van de nationale evaluatieresultaten stemmen beide financiers met elkaar af welke projecten voor financiering in aanmerking komen. VLAIO en Health~Holland streven ernaar om binnen 3 maanden na indiening de definitieve resultaten beschikbaar te hebben. Beide organisaties informeren de aanvragers over de uitslag.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over deze Eureka-call, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseurs voor deze call: Niels van Leeuwen of Jelle Knop. Hun contactgegevens staan vermeld in de call tekst. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?