Open voor aanvragen

Eureka-call Toegepaste Quantumtechnologieën

Gepubliceerd op:
20 februari 2024
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024

Bent u bezig met onderzoek en innovatie op het gebied van quantumtechnologieën? En wilt u daarbij samenwerken met één of meerdere partners uit onderstaande landen? Dan is dit initiatief van het Eurekanetwerk mogelijk iets voor u.

Budget

Startdatum:
donderdag 4 april 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 16 mei 2024
17:00
Maximale subsidie per project:
€ 400.000
Totaal budget:
€ 1.500.000

Deelnemende landen

De Eureka-oproep Toegepaste quantumtechnologieën (applied quantum technologies) is een initiatief van de Eureka-landen België (Wallonië en Vlaanderen), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Israël, Litouwen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland en Nederland.

Doel

Met deze call stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D projecten uit te voeren over toegepaste quantumtechnologieën met innovatieve partners uit bovenstaande landen. Projectdeelnemers ontvangen financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Met deze call willen de deelnemende landen economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken stimuleren.

Voor wie?

De oproep is voor bedrijven en kennisinstellingen met projectvoorstellen op het gebied van toegepaste quantumtechnologieën. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf uit Nederland en 1 projectpartner uit één van de andere 15 deelnemende landen. Nederlandse kennisinstellingen kunnen alleen als partner aan het Nederlandse projectconsortium deelnemen.

Thema’s

U kunt projectvoorstellen indienen onder meer voor de volgende thema's: 

 • Quantum computing
 • Quantum simulation and stack levels
 • Quantum communications and cyber security
 • Quantum sensing and metrology

Meer informatie over de thema’s vindt u in de oproeptekst (Engelstalig) onder ‘Scope’.

Budget en maximale subsidie

Het ministerie van EZK schrijft voor deze call een Internationaal Innoveren-tender uit. Dit betekent dat de budgettoekenning gebeurt op basis van een ranking. Het budget voor deze tender is € 1,5 miljoen.

De maximale subsidiebijdrage aan de Nederlandse deelnemer(s) is naar verwachting € 400.000 per project.

 • Bedrijven ontvangen 35% subsidie voor hun subsidiabele onderzoeksactiviteiten en 25% voor subsidiabele ontwikkelingsactiviteiten. 
 • Mkb’ers  ontvangen 45% subsidie voor hun subsidiabele onderzoeksactiviteiten en 35% voor subsidiabele ontwikkelingsactiviteiten. 
 • Kennisinstellingen ontvangen 50% subsidie voor hun subsidiabele onderzoeksactiviteiten en 25% voor subsidiabele ontwikkelactiviteiten.

Voorwaarden

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in de oproeptekst (Engelstalig) onder ‘Eligibility criteria’.

 • Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning in Nederland is de deelname van minimaal 1 Nederlands bedrijf verplicht. 
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in een land).

Webinar over deze call terugkijken

Op 27 februari 2024 organiseerde RVO samen met het Eureka secretariaat en de deelnemende landen een webinar over deze oproep. Heeft u dit webinar gemist of wilt u het nogmaals bekijken? Bekijk dan de opname via YouTube (Engelstalig).

Op zoek naar een samenwerkingspartner?

Het Eureka secretariaat heeft een virtuele marktplaats opgezet om introducties tussen organisaties uit de landen die deelnemen aan deze Eureka-oproep te faciliteren. U kunt hier gratis gebruik van maken tot de call sluit op 9 mei 2024.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. We adviseren u voorafgaand aan uw aanvraag contact met ons op te nemen. Heeft u bijvoorbeeld vragen over deze Eureka-call, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseurs van Team IRIS voor deze call: Eddy Schipper via eddy.schipper@rvo.nl of Arnold Meijer via arnold.meijer@rvo.nl. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Indienen projectvoorstel

Dien uw aanvraag in bij Eureka, RVO én de financieringsorganisatie in uw partnerland(en) om voor subsidie in aanmerking te komen. Per organisatie dient u andere informatie in:

1. Internationale Eureka-aanvraag

U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners vullen het online Eureka-projectvoorstelformulier in en ondertekenen dit via de Eureka application portal. Hiervoor moet u een account aanmaken. Op deze website vindt u ook meer informatie over het indienen, waaronder de formulieren en handleidingen voor internationale projectvoorstellen.

Het internationale projectvoorstel bestaat uit: 

 • het Internationaal Eureka-projectformulier, samen met de handtekeningen; 
 • de Gantt Chart.

De deadline voor de internationale Eureka aanvraag is 9 mei 2024, 16:00 uur. Meer informatie vindt u in de oproeptekst (Engelstalig) onder ‘Applying’.

Indien u niet op tijd een internationaal Eureka aanvraag heeft ingediend, kunt u geen Nederlandse subsidieaanvraag indienen bij RVO.

2. Aanvraag in Nederland

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie vanuit de tender in Nederland, dient u ook een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De nationale aanvraag bestaat uit:

 • het ingevulde aanvraagformulier Internationaal Innoveren – Quantum 2024;
 • kopie van het Internationaal Eureka-projectformulier, inclusief handtekeningen; 
 • de Gantt Chart;
 • projectbegroting;
 • projectplan;
 • openbare samenvatting;
 • getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).

U kunt de formulieren modelbegroting, modelprojectplan en modelsamenvatting hieronder downloaden.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag in Nederland indienen van 4 april tot en met 16 mei 2024, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

3. Aanvraag in het partnerland

Om in het partnerland voor subsidie in aanmerking te komen, dient uw internationale project partner(s) een nationale aanvraag in bij de financieringsorganisatie in hun eigen land.

Meer informatie hierover vindt u in de oproeptekst (Engelstalig) onder ‘Applying’.

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van uw project kan RVO u tijdens de behandeling van uw nationale aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan raden wij u aan dit eerst te bespreken met één van onze adviseurs.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op het digitale platform. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Op het aanvraagportaal kunt u uw vaststellingsverzoek indienen. Het format voor de eindrapportage kunt u hieronder downloaden. 

Meer informatie

Lees meer over de openstelling van deze call in de Staatscourant (publicatiedatum: 3 april 2024).

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?