Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Innowwide

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 november 2022

Innowwide daagt u uit om uw R&D over de gehele wereld te verspreiden. Als innovatieve mkb'er kunt u met Innowwide subsidie krijgen om te onderzoeken of internationale markten rijp zijn voor uw R&D-producten of -diensten. U krijgt 6 maanden om haalbaarheidsstudies via lokale experts en partners uit te voeren.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 5 september 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 15 november 2022
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 60.000 per project
Totaal budget:
€ 3.000.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Oproep

Met deze oproep stimuleren wij innovatieve Nederlandse mkb’ers hun R&D-projecten te internationaliseren. Alle technologische thema’s zijn toegestaan, het project moet wel civiele toepassingen betreffen.

De financiering is bedoeld voor het mkb in lidstaten van de Europese Unie of aan Horizon Europa geassocieerde landen die samenwerken met een partner in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten of Azië-Pacific. Er moet tevens een partner uit het doel land zijn aangesloten. Hoewel alleen mkb’s in de lidstaten van de Europese Unie of de met Horizon Europa geassocieerde landen van financiering profiteren, mag u uitbesteden aan uw partner in het door u geselecteerde land. Partners in onderaanneming ondertekenen een verbintenis voordat u uw projectaanvraag indient.

Daarnaast is er een speciale focus op Afrikaanse projecten. Van de maximaal 50 projecten mogen in totaal 25 projecten Afrikaanse partners hebben. De subsidie geldt ook voor Afrikaanse projecten die zich focussen op marktverkenningen in Nederland. Buiten Afrika is deze bilaterale optie niet mogelijk.

Lees meer informatie in de Call 1 text (pdf)

Financiering projecten

Van het beschikbare budget zullen in totaal 50 projecten worden gefinancierd. Dit limiet geldt voor alle landen samen die kunnen doen.

Voorwaarden

Het subsidietarief is tot 70% van de minimale in aanmerking komende kosten (personeel, onderaannemingen, aankopen, reis- en levensonderhoud, afschrijving van apparatuur, overige goederen, werk en diensten) van € 86.000. Elk succesvol markthaalbaarheidsproject krijgt een vaste subsidie van € 60.000. Tot 70% van de subsidie (€ 42.000) wordt uitbetaald aan het begin van de projectuitvoering. De resterende 30% (€ 18.000) wordt overgemaakt bij oplevering en goedkeuring van het eindrapport, na afronding van het markthaalbaarheidsproject. Er is geen specifieke limiet aan de onderaannemingbegroting. 

Lees meer informatie in de Call 1 guidelines (pdf)

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld door 3 experts en geëvalueerd door een IEP-panel. Wij verwachten medio maart 2023 de afronding van de evaluatie en medio april 2023 de bekendmaking en de start van de uitkering van de subsidie.

Innowwide in de praktijk

Lees meer over Next Generation Sensors. Een bedrijf dat gebruik heeft gemaakt van Innowwide om markt- en juridisch onderzoek te doen in India voor hun innovatie: een apparaat dat voedingsmiddelen nog voor de verwerking kan testen op voedselveiligheid.

"Dankzij Innowwide konden wij in India markt- en juridisch onderzoek doen. Het was heel fijn om zo de haalbaarheid van onze plannen te kunnen toetsen."

Hugo Nikkel
Mede-eigenaar Next Generation Sensors

Meer weten?

Het Innowwide-programma wordt uitgevoerd door Eureka als onderdeel van het Co-fund Innovative SMEs.

Europees Partnerschap

Innowwide wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het Europese Partnerschap voor het Innovatieve mkb (Engelstalig).

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over Innowwide of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor deze call via Team IRIS.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?