Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Innowwide

Gepubliceerd op:
25 juli 2022

Innowwide daagt u uit om uw R&D over de gehele wereld te verspreiden. Als innovatieve mkb'er kunt u met Innowwide subsidie krijgen om te onderzoeken of internationale markten rijp zijn voor uw R&D-producten of -diensten.  U krijgt 6 maanden om haalbaarheidsstudies via lokale experts en partners uit te voeren.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 60.000 per project
Totaal budget:
€ 3.000.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Een aanvraag indienen kan vanaf 5 september.

Innowwide is een initiatief van Eureka. Alle Eureka-landen kunnen meedoen.

Oproep

Met deze oproep stimuleren wij innovatieve Nederlandse ondernemers hun R&D-projecten te internationaliseren. Alle thema’s zijn toegestaan.

Daarnaast is er een speciale focus op Afrikaanse projecten. Van de 50 projecten mogen in totaal 25 projecten Afrikaanse partners hebben. Hierbij kan het ook gaan om Afrikaanse projecten die zich richten op marktverkenning in Nederland.

Financiering projecten

Van het beschikbare budget zullen in totaal 50 projecten worden gefinancierd.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan een project moet voldoen maken wij later bekend.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over Innowwide of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor deze call via Team IRIS: teamiris@rvo.nl.

Meer weten?

Lees meer over Innowwide op de website van Eureka.

Vragen over Innowwide?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?