Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Eureka: cluster Xecs voor micro- en nano-elektronica

Gepubliceerd op:
13 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2024

Het Eureka-cluster Xecs heeft als doel het tempo van duurzame industriële innovatie in de Electronics Components & Systems (ECS)-gemeenschap te versnellen. Xecs bouwt voort op de voorgaande programma’s PENTA en Euripides2. Xecs wil  internationale samenwerkingsprojecten opzetten die resulteren in een grote maatschappelijke en economische impact voor iedereen die deelneemt aan een Xecs-project.

Hoogte financiering en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 april 2024
09:00
Einddatum:
maandag 22 april 2024
17:00
Maximaal € 4 miljoen per Nederlands consortium
Totaal budget:
€ 10.000.000
Aanvullende informatie:
Budget en openstellingsdata gelden voor nationale aanvraag

In deze internationale samenwerkingsprojecten werken alle relevante partijen van het industriële landschap met elkaar samen:

 • grote ondernemingen;
 • mkb'ers;
 • onderzoeks- en technologie-organisaties; en
 • universiteiten.

Hierdoor stimuleren Xecs-projecten vruchtbare samenwerking, waardoor de meest vernieuwende innovaties worden gerealiseerd. Daarnaast maken Xecs-projecten duurzaam concurrentievermogen en groei mogelijk voor alle betrokkenen.

Voor wie?

Deelname is mogelijk voor elk bedrijf en elke kennisinstelling die zich bezighoudt met onderzoek naar technologie én applicaties op het gebied van Electronics Components & Systems (ECS). Dit geldt ook voor producenten van materialen en productieapparatuur.

Marktgericht en toegepast onderzoek

In Eureka Xecs neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. Daardoor is de kennisvraag goed afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven en marktpotentie. Het gaat dus om marktgericht onderzoek, waarbij partijen uit verschillende deelnemende landen (tenminste 2) met elkaar samenwerken.

Het programma is afgestemd op andere initiatieven op dit gebied:

Eureka Xecs en KDT JU vullen elkaar aan, maar Xecs biedt meer mogelijkheden om te focussen en is voor kleinschaligere projecten. Het programma is flexibel van karakter en faciliteert het op tijd inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Lees op de Xecs Calls webpagina (Engelstalig) hoe u van een projectidee tot een volwaardig internationaal Xecs-project kunt komen en welke evenementen Xecs daarvoor organiseert.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten via specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten. Projecten die een Xecs-label krijgen concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Het budget voor deze Internationaal Innoveren-tender voor call 2 is € 10 miljoen.

Het maximale budget per Nederlands samenwerkingsverband is € 4 miljoen.

De budgetverdeling is als volgt:

 • Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten.
 • Mkb’ers krijgen 45% voor hun onderzoeksactiviteiten en 35% voor ontwikkelingsactiviteiten.
 • Kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voorwaarden, projectselectie en -evaluatie

Europese voorwaarden

Xecs richt zich op initiatieven die inspelen op thema's die de participerende landen strategisch belangrijk vinden.

De Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen moeten bestaan uit ten minste 2 deelnemende landen.

Voorwaarden voor nationale cofinanciering

Voor financiële ondersteuning vanuit Nederland geldt:

Om in aanmerking te komen voor een Xecs-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen.

RVO ondersteunt

Xecs hecht er belang aan dat samenwerkingsverbanden voor indiening van de Project Outline contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via de adviseurs van Team IRIS.

Op basis van een concept van het model Projectplan, die u kunt downloaden onder 'Uw nationale aanvraag voorbereiden', maken wij graag een afspraak om het project verder te bespreken. U kunt het concept-projectplan mailen naar teamiris@rvo.nl.

Aanvragen

Internationale aanvraag

Xecs call 3 is gesloten. U kon indienen van 25 september 2023 tot en met 18 april 2024.

 • Voor 18 januari 2023 moet uw samenwerkingsverband de Project Outline (PO-fase) indienen via de Xecs project zone van de Aeneas website.
 • Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een Full Project Proposal (FPP-fase). Deze moet uw samenwerkingsverband uiterlijk voor18 april 2024 indienen via de Xecs project zone.
 • Met een FPP kunt u als Nederlandse deelnemers een nationale subsidieaanvraag indienen in een Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uw nationale aanvraag voorbereiden

Is uw FPP positief ontvangen? Dan krijgt u een internationaal kwaliteitslabel toegekend (Eureka-label). Met dit label kunt u een nationale subsidieaanvraag indienen. U kan de subsidieaanvraag op 2 manieren indienen: 

 1. via post/koerier of zelf afgeven bij onze locatie in Den Haag
 2. digitaal. 

Met uw subsidieaanvraagformulier stuurt u onderstaande bijlagen mee:

 • model projectplan Eureka Clusterinnovatieproject (Word)
 • modelbegroting Internationaal Innoveren (Excel)
 • een ingevuld formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder
 • Full Project Proposal

Het model projectplan en de model begroting kunt u hieronder downloaden:

Via post, koerier of zelf afleveren

U vindt het uit te printen aanvraagformulier in ons aanvraagportaal. Hier vult u vervolgens als penvoerder alle gegevens in. Dit zijn alleen de gegevens met betrekking tot het Nederlandse deel van het consortium. Dit mag in het Engels. 

U stuurt het uitgeprinte aanvraagformulier samen met de uitgeprinte bijlagen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team IRIS
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Of u geeft ze af bij:

RVO Expeditie
Prinses Beatrixlaan 82
2595 AL Den Haag

Let op: u kunt uw aanvraag alleen indienen als de nationale aanvraagperiode geopend is. De nationale aanvraagperiode voor Xecs call 3 is gesloten.

Digitaal

Om aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij inloggen.

Als u bent ingelogd kiest u in het eLoket de juiste regeling: internationaal innoveren Xecs/ITEA. Hier vult u vervolgens als penvoerder alle gegevens in. Dit zijn alleen de gegevens met betrekking tot het Nederlandse deel van het consortium. Dit mag in het Engels.

Na uw aanvraag

Uw nationale subsidieaanvraag verdedigt u voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst gerangschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput.

Lees u wat u moet doen na uw nationale aanvraag

Meer weten?

Meer informatie over het programma, financiering en het proces kunt u vinden via onderstaande links:

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?