Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Eureka: cluster Xecs voor micro- en nano-elektronica

Gepubliceerd op:
13 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Het Eureka-cluster Xecs heeft als doel het tempo van duurzame industriële innovatie in de Electronics Components & Systems (ECS)-gemeenschap te versnellen. Xecs wil een ambitieus internationaal samenwerkingsprogramma opzetten dat resulteert in een hoge mate van maatschappelijke en economische impact voor iedereen die deelneemt aan een Xecs-project.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 28 september 2021
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 31 mei 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Het maximale budget per Nederlands consortium is € 4 miljoen.
Totaal budget:
€ 10.000.000

Door samen te werken met alle relevante partijen van het industriële landschap - grote ondernemingen, het mkb, onderzoeks- en technologie-organisaties en universiteiten - zullen Xecs-projecten verder gaan dan de state-of-the-art, disruptieve innovatie aanmoedigen en duurzaam concurrentievermogen en groei mogelijk maken voor alle betrokkenen.

Call 1 is gesloten. U kon tot 31 mei 2022 een nationale aanvraag indienen.

Voor wie?

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met onderzoek naar technologie én applicaties. Inclusief de producenten van materialen en productieapparatuur.

Xecs richt zich op initiatieven die inspelen op thema's, die de participerende landen strategisch belangrijk vinden. Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen uit ten minste 2 deelnemende landen voeren de Xecs-projecten uit. Voor Nederland geldt dat een Xecs-project moet passen binnen de Electronic Components & Systems (ECS) Strategic Research Agenda (SRA) en de Roadmaps van de Topsector HTSM.

Marktgericht / toegepast onderzoek

In Xecs neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. Daardoor is de kennisvraag goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Het programma is afgestemd op andere initiatieven op dit gebied: Horizon Europe, de Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)  en gerelateerde Eureka-clusters. Xecs is complementair aan KDT JU, maar biedt meer mogelijkheden om te focussen en is voor kleinschaliger projecten. Het programma is flexibel van karakter en faciliteert het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Lees op de Xecs Calls webpagina (Engelstalig) hoe u van een projectidee tot een volwaardig internationaal Xecs-project kunt komen en welke evenementen Xecs daarvoor organiseert.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Het budget voor deze Internationaal Innoveren-tender voor 2021 is € 10 miljoen. Het maximale budget per Nederlands consortium is € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voorwaarden, projectselectie en -evaluatie

Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 75% in 1 land).

Om in aanmerking te komen voor een Xecs-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen. De indieningstermijn voor call 1 is inmiddels verstreken. U kunt op dit moment niet aanvragen.

Proces Call 1

 • U moest voor 25 februari 2022 een Project Outline (PO-fase) indienen via de Xecs project zone van de Aeneas website.
 • Bij voldoende kwaliteit volgde een uitnodiging voor het indienen van een Full Project Proposal (FPP-fase) voor 27 mei 2022 via de Xecs project zone.
 • Met een FPP konden de Nederlandse deelnemers in een Xecs-project voor 31 mei 2022 een nationale subsidieaanvraag indienen in een Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten.

RVO ondersteunt

Xecs hecht er belang aan dat consortia voor indiening van de PO contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS van RVO.

Op basis van een concept van het Model Projectplan Xecs-innovatieproject (te vinden onder Bijlagen bij uw aanvraag op het aanvraagportaal) maken wij graag een afspraak om het project verder te bespreken. U kunt het concept-projectplan mailen naar Team IRIS.

Na uw aanvraag

Uw nationale subsidieaanvraag verdedigt u in de 1e week van juli 2022 voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst geranktschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput.

De adviescommissie bestaat uit:

 • de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
 • de heer P. M. Coelen;
 • mevrouw Hoedemaekers;
 • mevrouw S. Spreeuwenberg;
 • mevrouw Y. Tuin;
 • de heer L. Desimpelaere;
 • de heer M. de Lange.

Voortgangsrapportage doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw 1e rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw 1e projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

 

 

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

 

 

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u subsidievaststelling aan. Bij uw vaststellingsverzoek stuurt u ook een eindverslag mee.

 

 

Als u meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangt, moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek. Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden.

Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt per periode. Het jaar waarin de subsidie is verleend, vindt u in onze subsidieverleningsbrief.

Meer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO en op de Xecs-website.

Vragen over Xecs?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?