Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Eureka: cluster Xecs voor micro- en nano-elektronica

Gepubliceerd op:
13 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2023

Het Eureka-cluster Xecs heeft als doel het tempo van duurzame industriële innovatie in de Electronics Components & Systems (ECS)-gemeenschap te versnellen. Xecs bouwt voort op de voorgaande programma’s PENTA en Euripides2. Xecs wil  internationale samenwerkingsprojecten opzetten die resulteren in een grote maatschappelijke en economische impact voor iedereen die deelneemt aan een Xecs-project.

Startdatum:
dinsdag 2 mei 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 30 mei 2023
15:00 (CEST)
Maximaal € 4 miljoen per Nederlands consortium.
Totaal budget:
€ 10.000.000

In deze internationale samenwerkingsprojecten werken alle relevante partijen van het industriële landschap met elkaar samen:

 • grote ondernemingen;
 • mkb'ers;
 • onderzoeks- en technologie-organisaties; en
 • universiteiten.

Hierdoor stimuleren Xecs-projecten vruchtbare samenwerking, waardoor de meest vernieuwende innovaties worden gerealiseerd. Daarnaast maken Xecs-projecten duurzaam concurrentievermogen en groei mogelijk voor alle betrokkenen.

Voor wie?

Deelname is mogelijk voor elk bedrijf en elke kennisinstelling die zich bezighoudt met onderzoek naar technologie én applicaties op het gebied van Electronics Components & Systems (ECS. Dit geldt ook voor producenten van materialen en productieapparatuur.

Marktgericht en toegepast onderzoek

In Eureka Xecs neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. Daardoor is de kennisvraag goed afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven en marktpotentie. Het gaat dus om marktgericht onderzoek, waarbij partijen uit verschillende deelnemende landen (tenminste 2) met elkaar samenwerken.

Het programma is afgestemd op andere initiatieven op dit gebied:

Eureka Xecs en KDT JU vullen elkaar aan, maar Xecs biedt meer mogelijkheden om te focussen en is voor kleinschaligere projecten. Het programma is flexibel van karakter en faciliteert het op tijd inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Lees op de Xecs Calls webpagina (Engelstalig) hoe u van een projectidee tot een volwaardig internationaal Xecs-project kunt komen en welke evenementen Xecs daarvoor organiseert.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten via specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten. Projecten die een Xecs-label krijgen concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Het budget voor deze Internationaal Innoveren-tender voor call 2 is € 10 miljoen.

Het maximale budget per Nederlands samenwerkingsverband is € 4 miljoen.

De budgetverdeling is als volgt:

 • Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten.
 • Mkb’ers krijgen 45% voor hun onderzoeksactiviteiten en 35% voor ontwikkelingsactiviteiten.
 • Kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voorwaarden, projectselectie en -evaluatie

Europese voorwaarden

Xecs richt zich op initiatieven die inspelen op thema's die de participerende landen strategisch belangrijk vinden.

De Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen moeten bestaan uit ten minste 2 deelnemende landen.

Voorwaarden voor nationale cofinanciering

Voor financiële ondersteuning vanuit Nederland geldt:

Om in aanmerking te komen voor een Xecs-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen.

Aanvragen

Internationale aanvraag

Voor Xecs call 2 kunt u indienen vanaf 29 september 2022, 9:00 uur tot en met 25 mei 2023, 17:00 uur.

 • Voor 23 februari 2023 moet uw samenwerkingsverband de Project Outline (PO-fase) indienen via de Xecs project zone van de Aeneas website.
 • Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een Full Project Proposal (FPP-fase). Deze moet uw samenwerkingsverband uiterlijk voor 25 mei 2023 indienen via de Xecs project zone.
 • Met een FPP kunnen de Nederlandse deelnemers een nationale subsidieaanvraag indienen in een Internationaal Innoveren-tender voor Xecs-projecten.

Nationale aanvraag

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen. Dit kon tot en met 30 mei 2023, 17:00 uur.

Uw nationale aanvraag voorbereiden

Het aanvraagformulier vindt u op ons aanvraagportaal

Let op: u kunt uw aanvraag alleen indienen als de nationale aanvraagperiode geopend is.

Met uw subsidieaanvraag stuurt u deze bijlagen mee:

 • model projectplan Eureka Clusterinnovatieproject (Word)
 • modelbegroting Internationaal Innoveren (Excel)
 • een ingevuld formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder
 • Full Project Proposal

Het model projectplan en de model begroting kunt u hieronder downloaden:

RVO ondersteunt

Xecs hecht er belang aan dat samenwerkingsverbanden voor indiening van de Project Outline contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via de adviseurs van Team IRIS.

Op basis van een concept van het Model Projectplan Xecs-innovatieproject maken wij graag een afspraak om het project verder te bespreken. U kunt het concept-projectplan mailen naar Team IRIS.

Na uw aanvraag

Uw nationale subsidieaanvraag verdedigt u op 6 juli 2023 voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst gerangschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput.

De adviescommissie bestaat uit:

 • de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
 • de heer P. M. Coelen;
 • mevrouw Hoedemaekers;
 • mevrouw S. Spreeuwenberg;
 • mevrouw Y. Tuin;
 • de heer L. Desimpelaere;
 • de heer M. de Lange.

Lees u wat u moet doen na uw nationale aanvraag

Meer weten?

Meer informatie over het programma, financiering en het proces kunt u vinden via onderstaande links:

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?