Tijdelijk gesloten voor aanvragen

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Laatst gecontroleerd op:
11 april 2024
Gepubliceerd op:
3 maart 2022

De EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) is een publiek-privaat partnerschap dat zich richt op het versterken van de Europese positie op het gebied van supercomputers.

Het programma ondersteunt het ontwikkelen, uitrollen en breed beschikbaar stellen van de kennis en infrastructuur op het gebied van supercomputers. Hiermee ondersteunt EuroHPC JU de digitale transformatie binnen Europa.

Voor wie?

EuroHPC JU biedt kansen voor elk type organisatie (grote bedrijven, mkb'ers, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, stichtingen en verenigingen) die:

  • zich richten op onderzoek naar nieuwe supercomputertechnologieën; en
  • zich richten op het gebruik en (het klaarmaken voor) de verkoop van infrastructuur supercomputers.

U kunt een project indienen binnen een Europees samenwerkingsverband, waarvan minimaal 1 van de deelnemers uit een Europese lidstaat moet komen. Tenzij dit anders is aangegeven in de betreffende call.

Calls

De huidige internationale calls zijn eind 2023 en begin 2024 gepubliceerd. U vindt deze internationale calls op:

Budget

Zowel de EU-programma's als de nationale overheden van de deelnemende landen subsidiëren de EuroHPC-projecten.

Europese subsidie

De EU heeft in totaal € 3 miljard beschikbaar voor de gehele looptijd van EuroHPC JU.

Nationale cofinanciering

De Nederlandse overheid stelde in 2023 cofinanciering beschikbaar voor de call 'Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications'. Voor deze call was in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor het Nederlandse aandeel in het project. 

Voorgenomen nationale cofinanciering

De Nederlandse overheid heeft het voornemen om nationale cofinanciering beschikbaar te stellen voor 5 extra calls:

Voorwaarden

Europese aanvraag

De voorwaarden voor de Europese subsidie staan op de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Nationale cofinanciering

  • Alleen in Nederland gevestigde partijen die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband dat van EuroHPC JU subsidie ontvangt, kunnen subsidie krijgen.
  • U moet een getekende Grant Agreement overleggen bij uw aanvraag.
  • Alleen de kosten die de Nederlandse partijen maken voor hun aandeel in het project, zijn subsidiabel.

Aanvragen

De deadlines van de verschillende Europese calls vindt u op de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Lees meer over het aanvraagproces

Europese aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen via de tender portals die u vindt in de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Nationale aanvraag

U kunt op dit moment geen nationale aanvraag indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over EuroHPC JU? Neem dan via e-mail contact op met Team IRIS-adviseurs Ruben Wassink of Wout Lamers via teamiris@rvo.nl.

Na uw aanvraag

Op basis van uw aanvraag en de bijbehorende Grant agreement met de Joint Undertaking beoordelen we of uw aanvraag voor subsidie in aanmerking komt. Als dat het geval is beoordelen we welk subsidiebedrag we aan u kunnen verlenen.

Binnen 13 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Wijzigingen doorgeven

Belangrijke wijzigingen in het project of de penvoerder geeft u aan ons door via een wijzigingsverzoek. U geeft het ook aan ons door als u de activiteiten niet, niet helemaal, of niet op tijd kunt uitvoeren.

Wijzigingen kunt u doorgeven bij het beheren van uw aanvraag via ons aanvraagportaal.

Voortgang doorgeven

Na het besluit tot subsidieverlening moet de penvoerder namens de betrokken partners periodiek een rapportage indienen over de voortgang van het project. U kunt uw voortgangsrapportage indienen via ons aanvraagportaal.

Meer weten?

Lees meer over EuroHPC JU (Engelstalig) op de website van de Europese Commissie.

Bent u tevreden over deze pagina?