Tijdelijk gesloten voor aanvragen

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 augustus 2023

De EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) is een publiek-privaat partnerschap dat zich richt op het versterken van de Europese positie op het gebied van supercomputers.

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 2 november 2023
16:00 (CET)
Call ‘Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications' maximaal € 2 miljoen.
Totaal budget:
€ 2.000.000

Het programma ondersteunt het ontwikkelen, uitrollen en breed beschikbaar stellen van de kennis en infrastructuur op het gebied van supercomputers. Hiermee ondersteunt EuroHPC JU de digitale transformatie binnen Europa.

U kunt vanaf 2 oktober nationale cofinanciering aanvragen voor de call 'Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications'.

Voor wie?

EuroHPC JU biedt kansen voor elk type organisatie (grote bedrijven, mkb'ers, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, stichtingen en verenigingen) die:

 • zich richten op onderzoek naar nieuwe supercomputertechnologieën; en
 • zich richten op het gebruik en (het klaarmaken voor) de verkoop van infrastructuur supercomputers.

U kunt een project indienen binnen een Europees samenwerkingsverband, waarvan minimaal 1 van de deelnemers uit een Europese lidstaat moet komen. Tenzij dit anders is aangegeven in de betreffende call.

Calls

De huidige internationale calls zijn eind 2022 gepubliceerd. U vindt deze internationale calls op:

Budget

Zowel de EU-programma's als de nationale overheden van de deelnemende landen subsidiëren de EuroHPC-projecten.

Europese subsidie

De EU heeft in totaal € 3 miljard beschikbaar voor de gehele looptijd van EuroHPC JU.

Nationale cofinanciering

De Nederlandse overheid heeft in 2023 cofinanciering beschikbaar gesteld voor de call 'Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications' (internationale sluitingsdatum: 8 juni 2023). 

Voor deze call is in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor het Nederlandse aandeel in het project. Per aanvraag is het maximale subsidiebedrag € 2 miljoen.

Voorgenomen nationale cofinanciering

De Nederlandse overheid heeft het voornemen om nationale cofinanciering beschikbaar te stellen voor 2 extra calls:

 • 'HPC Energy efficiency'
 • 'Quantum Excellence Centres'

Zodra EuroHPC JU meer informatie over de tijdlijnen van deze calls publiceert, leest u hier meer over op deze pagina.

Voorwaarden

Europese aanvraag

De voorwaarden voor de Europese subsidie staan op de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Nationale cofinanciering

 • Alleen in Nederland gevestigde partijen die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband dat van EuroHPC JU subsidie ontvangt, kunnen subsidie krijgen.
 • U moet een getekende Grant Agreement overleggen bij uw aanvraag.
 • Alleen de kosten die de Nederlandse partijen maken voor hun aandeel in het project, zijn subsidiabel.

Aanvragen

De deadlines van de verschillende Europese calls vindt u op de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Voor de call 'Centres of Excellence for Exascale HPC Applications' kunt u van 2 oktober 2023; 9:00 uur tot en met 2 november 2023; 17:00 uur een aanvraag indienen voor nationale cofinanciering.

Is uw Grant Agreement nog niet getekend voor de deadline van 2 november 2023? Neem dan contact op met Team IRIS via teamiris@rvo.nl.

Lees meer over het aanvraagproces

Europese aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen via de tender portals die u vindt in de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Na uw aanvraag

Op basis van uw aanvraag en de bijbehorende Grant agreement met de Joint Undertaking beoordelen we of uw aanvraag voor subsidie in aanmerking komt. Als dat het geval is beoordelen we welk subsidiebedrag we aan u kunnen verlenen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Wijzigingen doorgeven

Belangrijke wijzigingen in het project of de penvoerder geeft u aan ons door via een wijzigingsverzoek. U geeft het ook aan ons door als u de activiteiten niet, niet helemaal, of niet op tijd kunt uitvoeren.

Wijzigingen kunt u doorgeven bij het beheren van uw aanvraag via ons aanvraagportaal.

Voortgang doorgeven

Na het besluit tot subsidieverlening moet de penvoerder namens de betrokken partners periodiek een rapportage indienen over de voortgang van het project. U kunt uw voortgangsrapportage indienen via ons aanvraagportaal.

Programmafinanciering en -strategie

Verschillende EU-programma’s financieren EuroPHC JU:

In de EuroHPC JU bepalen de EU, de deelnemende landen en de industriële en wetenschappelijke adviesraad - die bestaat uit private leden en leden vanuit universiteiten en onderzoeksorganisaties - de strategie van het programma.

De private leden zijn verenigd in de volgende 3 brancheorganisaties:

Meer weten?

Vragen?

Heeft u vragen over EuroHPC JU? Neem dan via e-mail contact op met Team IRIS-adviseurs Ruben Wassink of Stijn Greben.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over EuroHPC JU en andere Europese programma's? Meld u dan aan via het interesseformulier.

Wij informeren u bijvoorbeeld over:

 • nieuws en updates;
 • publicatie van de co-financieringsregeling;
 • evenementen, workshops en trainingen; en
 • belangrijke veranderingen binnen het EuroHPC JU werkprogramma.

Gesloten calls nationale cofinanciering

Voor de onderstaande calls heeft de overheid eerder nationale cofinanciering beschikbaar gesteld. U kunt hiervoor geen aanvraag meer doen.

Bent u tevreden over deze pagina?