Open voor aanvragen

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2022

De EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) is een publiek-privaat partnerschap dat zich richt op het versterken van de Europese positie op het gebied van supercomputers.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Call 'Centres of Excellence' maximaal € 2,25 miljoen. Call 'National HPC Competence Centres' maximaal € 1 miljoen.
Totaal budget:
€ 5.500.000

Het programma ondersteunt het ontwikkelen, uitrollen en breed beschikbaar stellen van de kennis en infrastructuur op het gebied van supercomputers. Hiermee ondersteunt EuroHPC JU de digitale transformatie binnen Europa.

Programmafinanciering en -strategie

Verschillende EU-programma’s financieren EuroPHC JU:

In de EuroHPC JU bepalen de EU, de deelnemende landen en de industriële en wetenschappelijke adviesraad - die bestaat uit private leden en leden vanuit universiteiten en onderzoeksorganisaties - de strategie van het programma.

De private leden zijn verenigd in de volgende 3 brancheorganisaties:

Voor wie?

EuroHPC JU biedt kansen voor elk type organisatie (grote bedrijven, mkb'ers, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, stichtingen en verenigingen) die:

 • zich richten op onderzoek naar nieuwe supercomputertechnologieën; en
 • zich richten op het gebruik en het vermarkten van supercomputer-infrastructuur.

U kunt een project indienen binnen een Europees samenwerkingsverband, waarvan minimaal 1 van de deelnemers uit een Europese lidstaat moet komen. Tenzij dit anders is aangegeven in de betreffende call.

Calls

De huidige calls zijn eind 2021 gepubliceerd.

U vindt de calls op de website van EuroHPC JU (Engelstalig) en op de Funding & Tender portal van de Europese Commissie (Engelstalig).

Budget

Zowel de EU-programma's als de nationale overheden van de deelnemende landen subsidiëren de EuroHPC-projecten. De EU heeft in totaal € 3 miljard beschikbaar voor de gehele looptijd van EuroHPC JU.

Op dit moment wil de Nederlandse overheid cofinanciering beschikbaar stellen voor de volgende 2 calls in 2022:

Call voor 'Centres of Excellence'

Deze call bestaat uit 2 onderwerpen:

 • Topic 1 (Engelstalig): gericht op applicaties waarvoor exascale computing faciliteiten noodzakelijk zijn.
 • Topic 2 (Engelstalig): gericht op high-performance computing (HPC) applicaties voor wetenschap en innovatie.

Voor de call is in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlandse aandeel in het project. Per aanvraag is het maximale subsidiebedrag € 2,25 miljoen.

Call voor 'National HPC Competence Centres'

In deze call wordt ingezet op financiering van een Europees breed netwerk van HPC competence centres.

Voor de call is in totaal € 1 miljoen beschikbaar voor het Nederlandse aandeel in het project. Per aanvraag is het maximale subsidiebedrag € 1 miljoen.

Voorwaarden

Europese aanvraag

De voorwaarden voor de Europese subsidie staan op de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Nationale cofinanciering

Alleen partijen die in Nederland gevestigd zijn en onderdeel zijn van het samenwerkingsverband dat aanvrager is van een geselecteerd project, kunnen subsidie krijgen. Daarnaast geldt dat alleen de kosten die de Nederlandse partijen maken voor hun aandeel in het project, subsidiabel zijn.

Aanvragen

Europese aanvraag

De deadlines van de verschillende calls voor de Europese aanvragen vindt u op de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

U kunt uw aanvraag indienen via de tender portals die u vindt in de informatiepagina’s van de verschillende calls. Deze vindt u ook via de website van EuroHPC JU (Engelstalig).

Aanvraag voor nationale cofinanciering

Voor de call 'Centres of Excellence' kunt u een nationale aanvraag indienen vanaf 15 juli 2022 9:00 uur tot en met 30 september 2022. 

Voor de call 'National HPC Competence Centres' is de aanvraagdatum voor een nationale aanvraag nog niet bekend.

Lees meer over het Europese en nationale aanvraagproces

Meer weten?

 • Lees meer over EuroHPC JU (Engelstalig) op de website van de Europese Commissie.
 • Lees meer over de nationale openstelling voor cofinanciering in onderstaande mededeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: subsidieverstrekking aan Nederlandse deelnemers in EuroHPC-projecten (pdf).
 • Heeft u vragen over EuroHPC JU? Neem dan via e-mail contact op met Team IRIS-adviseurs Ruben Wassink of Stijn Greben.

RVO ondersteunt

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over EuroHPC JU en andere Europese programma's? Meld u dan aan via het interesseformulier.

Wij informeren u bijvoorbeeld over:

 • nieuws en updates;
 • publicatie van de co-financieringsregeling;
 • evenementen, workshops en trainingen; en
 • belangrijke veranderingen binnen het EuroHPC JU werkprogramma.

Vragen over EuroHPC?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?