Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Connecting Europe Facility (CEF) Digital

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2024
Gepubliceerd op:
27 oktober 2022

Om digitale technologieën goed te laten werken moet er een infrastructuur zijn die ervoor zorgt dat deze technologieën goed met elkaar in verbinding zijn. Denk aan gigabit- en 5G-netwerken. Heeft u een goed idee voor het verbeteren van de Europese digitale infrastructuur? Dan kunt u mogelijk een financiële bijdrage krijgen vanuit Connecting Europe Facility (CEF) Digital.

Budget

Budget vorige call:
€ 277 miljoen
Totaal budget:
€ 2.000.000.000

Wat is CEF Digital?

De overgang van analoge naar digitale systemen en technologieën is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Een digitale infrastructuur die deze systemen en technologieën op een veilige en innovatieve manier met elkaar verbindt is essentieel. CEF Digital ondersteunt projecten gericht op het ontwikkelen en versterken van een veilige, duurzame en hoogwaardige digitale infrastructuur in Europa.

Doel

CEF digital is onderdeel van de digitaliseringsstrategie (Engelstalig) van de Europese Commissie (EC). 

Belangrijke aandachtspunten zijn:

Voor wie?

Het programma ondersteunt projecten die bijdragen aan de toekomstige digitale infrastructuur van Europa. Het staat open voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Budget

CEF Digital heeft van 2021 tot en met 2025 een totaalbudget van ruim € 2 miljard beschikbaar om projecten in de Europese Unie (EU) te ondersteunen.

Voor de vorige call met 8 onderwerpen stelde de EC € 277 miljoen beschikbaar.

Gesubsidieerde activiteiten en openstaande calls

Elk jaar doet de EC een oproep voor nieuwe projectvoorstellen.

U vindt de 8 onderwerpen waarvoor nu subsidie aangevraagd kan worden inclusief de deadlines op de funding & tender portal (Engelstalig) van de EC.

In het CEF Digital werkprogramma 2021-2025 (pdf, Engelstalig) vindt u de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie.

Voorwaarden

Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vindt u in het CEF Digital werkprogramma 2021-2025 (pdf, Engelstalig) onder hoofdstuk 8.3 'Eligible applicants' en 8.4 'Eligible applications'.

Nationale goedkeuring

Wilt u een project indienen bij de EC? Uw project heeft dan eerst een Letter of Support nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor 5G-gerelateerde projecten is daarnaast goedkeuring van veiligheidsmaatregelen nodig.

Wilt u de Letter of Support en eventuele goedkeuring ontvangen? Mail uw projectvoorstel minimaal een maand voor de deadline van de call naar ons Team IRIS: teamiris@rvo.nl

Team IRIS geeft u advies of uw projectvoorstel haalbaar is. Daarnaast legt Team IRIS uw projectvoorstel voor bij het ministerie van EZK voor de nationale beoordeling.

Stappenplan aanvragen

  1. Log in bij het funding & tender portal (Engelstalig) van de EC.
  2. Download de benodigde documenten, inclusief de Letter of Support en Security-documenten.
  3. Werk uw projectvoorstel uit.
  4. Stuur minimaal een maand voor de deadline van de call uw projectvoorstel naar ons Team IRIS voor een review van uw projectvoorstel.
  5. Team IRIS legt uw projectvoorstel voor bij het ministerie van EZK voor de ondertekening van de Letter of Support.
  6. Nadat u de getekende Letter of Support - en zo nodig het Security-document - heeft ontvangen, dient u uw projectvoorstel in bij de EC via het funding & tender portal.

Wetten en regels

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen CEF Digital? Meld u dan via het interesseformulier. U vindt CEF Digital onder het kopje 'Andere Europese programma's | Other European programmes'. Team IRIS geeft u informatie over bijvoorbeeld nieuws, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke programma's of regelingen.

In opdracht van:
In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?