Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Information Technology for European Advancement (ITEA4)

Gepubliceerd op:
11 november 2014
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2024

Wilt u met uw bedrijf uw internationale concurrentiepositie versterken? U kunt deelnemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten, ITEA4. Het gaat daarbij om marktgericht/toegepast onderzoek.

Hoogte financiering en looptijd

Startdatum:
maandag 1 april 2024
09:00
Einddatum:
maandag 22 april 2024
17:00
Maximaal € 4 miljoen per project
Totaal budget:
€ 10.000.000
Aanvullende informatie:
Budget en openstellingsdata gelden voor nationale aanvraag

Met het Eurekacluster ITEA helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse bedrijven met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het programma is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

In ITEA4 neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is hierdoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat om marktgericht/toegepast onderzoek. Partijen uit diverse landen werken met elkaar samen.

Het programma sluit aan op andere Europese initiatieven zoals: 

ITEA4 richt zich op 2 aandachtsgebieden:

 • software intensive systems
 • software intensive services

Budget

Het budget is elk jaar € 10 miljoen. U kunt maximaal € 4 miljoen subsidie per project ontvangen. 

Subsidiepercentages

De nationale subsidiepercentages van de totale projectkosten zijn als volgt:

Onderzoeksprojecten

 • Industrie: 35%
 • Mkb: 45%
 • Universiteiten en kennisinstellingen: 50%

Ontwikkelingsprojecten

 • Industrie: 25%
 • Mkb: 35%
 • Universiteiten en kennisinstellingen: 25%

Voorwaarden

 • Voor nationale financiële ondersteuning is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht.
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in 1 land).

RVO ondersteunt

De deelnemende Eureka-Clusters hechten er belang aan dat consortia voor indiening contact opnemen met hun nationale overheid. Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO via teamiris@rvo.nl. Zij vertellen u precies wat de voorwaarden en procedures voor deelname zijn.

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte.

Internationale aanvraag

De deadline voor het indienen van een projectoutline (PO) is 13 november 2023. U dient uw aanvraag in via de website van ITEA4.

Als uw PO positief wordt ontvangen door betrokken landen en industrie-experts, mag u een full project proposal (FPP) indienen. Dit doet u via website van ITEA4. De deadline hiervoor is 19 februari 2024. In de FPP kunt u ook de terugkoppeling van de landen en industrie meenemen, om uw voorstel waar nodig te verbeteren.

Uw nationale aanvraag voorbereiden

Is uw FPP positief ontvangen? Dan krijgt u een internationaal kwaliteitslabel toegekend (Eureka-label). Met dit label kunt u een nationale subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kan de subsidieaanvraag op 2 manieren indienen: 

 1. via post/koerier of zelf afgeven bij onze locatie in Den Haag
 2. digitaal. 

Met uw subsidieaanvraagformulier stuurt u onderstaande bijlagen mee:

 • model projectplan Eureka Clusterinnovatieproject (Word)
 • modelbegroting Internationaal Innoveren (Excel)
 • een ingevuld formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder
 • Full Project Proposal

Het model projectplan en de modelbegroting kunt u hieronder downloaden:

Via post, koerier of zelf afleveren

U vindt het uit te printen aanvraagformulier in ons aanvraagportaal. Hier vult u vervolgens als penvoerder alle gegevens in. Dit zijn alleen de gegevens met betrekking tot het Nederlandse deel van het consortium. Dit mag in het Engels. 

U stuurt het uitgeprinte aanvraagformulier samen met de uitgeprinte bijlagen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team IRIS
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Of u geeft ze af bij:

RVO Expeditie
Prinses Beatrixlaan 82
2595 AL Den Haag

Let op: u kunt uw aanvraag alleen indienen als de nationale aanvraagperiode geopend is. De nationale aanvraagperiode is op dit moment gesloten.

Digitaal

Om aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij inloggen.

Als u bent ingelogd kiest u in het eLoket de juiste regeling: internationaal innoveren Xecs/ITEA. Hier vult u vervolgens als penvoerder alle gegevens in. Dit zijn alleen de gegevens met betrekking tot het Nederlandse deel van het consortium. Dit mag in het Engels.

Vervolgens wordt u uitgenodigd uw nationale subsidieaanvraag te verdedigen voor de Eureka adviescommissie. De adviescommissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst gerangschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput. Een vergelijkbaar nationaal proces vindt ook plaats in andere betrokken landen van uw project.

De adviescommissie bestaat uit:

 • de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
 • de heer P. M. Coelen;
 • mevrouw Hoedemaekers;
 • mevrouw S. Spreeuwenberg;
 • mevrouw Y. Tuin;
 • de heer L. Desimpelaere;
 • de heer M. de Lange.

Na uw aanvraag

Heeft u in een eerdere ronde een ITEA-subsidie ontvangen? Dan heeft u de volgende verplichtingen:

Voortgang doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u een vaststelling van uw subsidie aan. Dat doet u op het aanvraagportaal. Met uw aanvraag moet u een eindverslag meesturen. Gebruik daarvoor het format Eindverslag Eureka Clusterinnovatieproject (Word). Deze kunt u hieronder downloaden.

Bedraagt uw subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek. Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring en een model hiervoor.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?