Open voor aanvragen

Connecting Europe Facility (CEF) Transport

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2014

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit Connecting Europe Facility (CEF) Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese Commissie een call (oproep) voor nieuwe projectvoorstellen.

Wat is CEF Transport?

CEF is een subsidieregeling van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert met CEF Transport gerichte investeringen in het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T). Het TEN-T netwerk is een onderling verbonden infrastructuur voor lucht, weg, spoor, openbaar vervoer en scheepvaart. Het verbindt steden met havens, luchthavens en spoorterminals in Europa.

Voor wie?

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Een project komt alleen in aanmerking voor CEF Transport als hiervoor instemming is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Wat is onze rol?

Nederlandse partijen die een projectvoorstel willen indienen, moeten zich bij ons melden. Wij ondersteunen bij het beoordelen, controleren en monitoren van projecten en adviseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Europese Commissie over het proces.

Met de subsidie CEF Transport ondersteunt de EU veel infrastructuurprojecten door heel Nederland. Zoals spoorverbindingen, haveninfrastructuur, full-service truckparkeerplaatsen en snellaadlocaties. Benieuwd welke projecten u nog meer voor gingen? Bekijk dan de video en lees de praktijkverhalen.

Budget

CEF Transport heeft van 2021 tot en met 2027 ruim € 25,81 miljard beschikbaar om projecten in de EU te ondersteunen. Hiervan is € 11,29 miljard gereserveerd voor aanvragers uit de cohesielanden. Aanvragers uit alle EU-lidstaten kunnen gebruikmaken van het overige deel.

Binnen de CEF budgetperiode 2021-2027 begon de Europese Commissie met een werkprogramma van 3 jaar. In het werkprogramma staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie en een deel van de voorwaarden. Momenteel is het werkprogramma 2023-2024 actief. U vindt de overige voorwaarden van de CEF Transport Call 2023 ook op de website van europa.eu. Jaarlijks opent de EU een of meer nieuwe calls binnen dit werkprogramma.

Voorwaarden

Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T), komen in aanmerking voor subsidie. Bekijk het TEN-T netwerk op onze interactieve kaart.

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen een subsidiepercentage van maximaal 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van maximaal 30% van de projectkosten. Grensoverschrijdende projecten en projecten voor Militaire Mobiliteit ontvangen maximaal 50%.

Achtergrond

Het TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kennisnetwerkcorridors. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. 3 van de 9 corridors lopen door Nederland.

Het TEN-T is gebaseerd op de TEN-T verordening (besluit) van de EU. Deze wordt momenteel herzien. De definitieve tekst van de herziene verordening is nog niet gepubliceerd, en wordt dit voorjaar verwacht.

De Europese Commissie bouwt met CEF Transport aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. Binnen de calls is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

CEF Transport en het TEN-T-beleid zijn ontwikkeld om knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen. Dat kan door:

 • de spoor- en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
 • een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
 • innovatie en energiebesparing.

Bekijk ook de website OpenGeoPortaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar staat een overzicht van projecten die sinds 2014 zijn uitgevoerd op het Nederlandse deel van TEN-T. 

Information in English

Connecting Europe Facility (CEF) Transport is de Engelstalige versie van deze webpagina.

Downloads

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail naar CEF Transport

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?