Programma's Europese Unie (EU)

Gepubliceerd op:
15 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2023

Wilt u een project opzetten? Dan kunt u gebruikmaken van verschillende Europese programma’s om subsidie aan te aanvragen.

Overzicht per projectfase

Een project bestaat meestal uit 3 fasen: Onderzoek, Testen en demonstreren, en Uitrol of productie van uw projectidee. Soms kunt u voor een project eerst de ene subsidie aanvragen en daarna, in een volgende fase, weer een andere subsidie. In het volgende schema ziet u in welke fase van uw project u mogelijk in aanmerking komt voor welk programma.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is bij diverse Europese programma’s betrokken. Onze adviseurs geven u advies bij het schrijven van een projectvoorstel en helpen u bij het vinden van samenwerkingspartners. Zo heeft uw projectidee een grotere kans van slagen. Neem contact met ons op voor de volgende programma’s:

 • Horizon Europe: Wilt u onderzoek doen naar een innovatief onderwerp? Of dit eventueel testen in een pilot? Horizon Europe heeft verschillende subprogramma’s, zodat u specifiek rond 1 thema kunt werken.
 • INTERREG: Binnen INTERREG kunt u terecht voor pilotstudies en demonstratieprojecten. RVO.nl is betrokken bij de INTERREG-programma’s voor Noordwest-Europa, Noordzee Regio en Europa.
 • LIFE: Dit is het Europese programma voor het verbeteren van natuur, klimaat en milieu. U kunt subsidie aanvragen voor pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën. Samenwerken met Europese partners is niet verplicht, al kan het natuurlijk wel een verrijking zijn voor het project.
 • CEF Transport - Dit programma is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). CEF richt zich op de ontwikkeling van goede presterende, duurzame en efficiënte Europese netwerken op het gebied van transport (CEF Transport), energie (CEF Energy) en telecommunicatie (CEF Telecom). Alleen CEF Transport valt onder RVO.nl. Binnen dit programma kunt u grootschalige infrastructuurprojecten uitvoeren, maar ook studies met pilotactiviteiten opstarten als voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten.

Kijk ook voor informatie over Europese subsidies op de website van de Europese commissie.

  Europese structuur- en investeringsfondsen

  De EU financiert ook projecten via structuur- en investeringsfondsen om de economische ontwikkeling in Europa te ondersteunen. Het doel is te investeren in: werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en verbetering van leefomstandigheden.

  Heeft u een projectidee? Vraag rechtstreeks financiering aan via:

  Aanbestedingen

  Openbare aanbestedingen

  Bekijk de lopende en aangekondigde EU-aanbestedingen, en vraag rechtstreeks online subsidie aan op de website van de Europese Commissie.

  Aanbestedingen van EU-organisaties

  De Europese Commissie en andere EU-instellingen verstrekken ieder jaar duizenden opdrachten voor diensten en goederen voor eigen gebruik. Denk aan auto's, meubilair, catering, koeriersdiensten, onderhoud van gebouwen of advies over beleid en regelgeving. Kijk op de EU-website bij aanbestedingen of er kansen liggen voor uw bedrijf.

  Meer weten?

  Vragen over de EU-subsidieprogramma's?

  Neem contact met ons op

  Bent u tevreden over deze pagina?