Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer

Gepubliceerd op:
11 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024

Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. U kunt als agrarisch ondernemer een POP3-subsidie aanvragen van een nationale (rijksregeling) of een provinciale regeling. 

Rijksregelingen

Provinciale regelingen

Op POP3 provinciale regelingen vindt u de link naar uw provincie voor meer informatie over deze subsidies. Hier ziet u ook welke stappen u neemt om de subsidie te kunnen krijgen. En waar u op moet letten bij het uitvoeren van uw project.

Subsidie POP3 jonge landbouwers

Vanaf 2021 kunt u de subsidie POP3 jonge landbouwers niet meer aanvragen. Wilt u toch meer weten over deze subsidie? Ga dan naar POP3 jonge landbouwers

Heeft u POP3 jonge landbouwers aangevraagd? En wilt u weten wat u na uw aanvraag moet doen? Ga hiervoor naar POP3 jonge landbouwers: na uw aanvraag.

Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer maken? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Weten welke POP3-projecten er zijn?

In het POP3-projectenoverzicht vindt u informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

 

 

Informatie over POP3

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). POP3 is het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), de Nederlandse uitwerking van het GLB.  Dit nationale plan is gemaakt in een samenwerking van het Ministerie van Economische zaken, de 12 provincies en landbouw- en natuurorganisaties. De Europese Commissie heeft dit plan goedgekeurd.

POP3 richt zich op 5 thema's:

  • verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren
  • innovatie en kennisoverdracht
  • agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit
  • water
  • LEADER (sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland)

De provincies bepalen zelf op welke thema's ze de nadruk leggen. Een uitgebreide uitleg van deze thema’s vindt u op de website van Regieorganisatie GLB.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Europese Unie (gefinancierd door)
In samenwerking met:
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?