Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer

Gepubliceerd op:
11 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrarisch ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid? Dan kunt u misschien een POP3-subsidie aanvragen. Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Op deze pagina leest u welke subsidies er zijn en waar u ze aanvraagt. Heeft u al een POP3-subsidie aangevraagd? Dan leest u hier hoe u uw aanvraag bekijkt en beheert en met welke voorwaarden u rekening houdt.

Deze regeling is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Corona en uitvoeren POP3-project

Het coronavirus heeft soms gevolgen voor het uitvoeren van uw POP3-project. Misschien duurt uw project bijvoorbeeld langer of kunt u dit niet (helemaal) uitvoeren. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. Samen met de provincies hebben wij een aantal vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. U leest meer op de pagina Veelgestelde vragen POP3.

Verlenging POP3

POP3 gaat in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd. We bereiden ons in deze jaren voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid. Dit doen we voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om door te gaan met de bestaande POP3-subsidies.

Welke subsidies zijn er?

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie.

Rijksregelingen

Provinciale regelingen

Wilt u weten welke POP3-subsidies uw provincie heeft? Kijk dan op hun website.

Landelijke openstelling

De 12 provincies stellen de subsidie POP3 jonge landbouwers elk jaar tegelijk open.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Rijksregelingen

U vraagt subsidie aan via mijn.rvo.nl. Welke subsidies onder de rijksregelingen vallen leest u op deze pagina bij Welke subsidies zijn er?

Provinciale regelingen

Alleen de subsidie POP3 jonge landbouwers vraagt u aan via mijn.rvo.nl. Voor de andere POP3-subsidies doet u dit via het POP3 Webportal.

Berekenen kosten

Voor de kosten die u maakt voor uw project, kunt u subsidie krijgen. U bewijst aan ons waar u de kosten voor heeft gemaakt en hoeveel die zijn. In het aanvraagformulier kiest u hoe u deze kosten wilt berekenen. Dit kan op verschillende manieren.

Lees meer op de pagina POP3: Berekenen kosten.

Inkopen en aanbesteden

Werkt u bij een overheid of publiekrechtelijke instelling? En wilt u een opdracht aanbesteden voor een subsidieaanvraag van POP3? Dan is het belangrijk dat u dit goed aanpakt. Zo voorkomt u dat wij het aangevraagde subsidiebedrag door mogelijke fouten verlagen. Dit kunnen wij zelfs verlagen tot 0% subsidie voor de opdracht.

In deze video vertellen we u meer over het inkopen en aanbesteden van een opdracht.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Rijksregelingen

U bekijkt en beheert uw aanvraag voor een rijksregeling in Mijn dossier (eerst inloggen).

Provinciale regelingen

Waar u uw aanvraag voor een provinciale POP3-subsidie bekijkt en beheert, hangt af van waar u uw aanvraag heeft gedaan. Heeft u dit gedaan via mijn.rvo.nl? Dan bekijkt en beheert u uw aanvraag altijd daar. Als u uw aanvraag via het POP3-webportal heeft gedaan, dan bekijkt en beheert u uw aanvraag daar.

Weet u niet zeker waar u subsidie heeft aangevraagd? Of wilt u weten wat u kunt doen na uw aanvraag? Kijk dan op de pagina POP3: Na uw aanvraag.

Communiceren over uw project?

Ontvangt u POP-subsidie? Houd er dan rekening mee dat er voorwaarden zijn voor communicatie. Waar de communicatie over POP aan moet voldoen staat in een Europese verordening. De uitwerking van deze verordening vindt u in bijlage 1 van het Handboek POP3. Hierin staat ook waar u de publiceerbare logo’s vindt die u moet gebruiken. Bij LEADER-projecten moet ook het LEADER-logo gepubliceerd worden. Nationale co-financiers kunnen daarnaast ook nog aanvullende publicatieverplichtingen hebben.

Voorbeelden

Bij projecten met cofinanciering vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) moet u vaak de een breder publiek laten weten dat het project door POP-subsidie uitgevoerd kon worden. Zo moeten er bij grotere investeringsprojecten publicatieplaquettes of -borden staan. En als er bijvoorbeeld een voorlichtingsfolder over een POP-project is, dan moet op die folder staan dat het project ook door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierd is.

Maatregelen en sancties POP3

Komt u de voorwaarden van uw POP3-subsidie niet na bij de uitvoering van uw project? Dan kan de subsidie verlaagd worden of u krijgt een boete opgelegd volgens de Beleidsregel verlagen subsidie POP. Het sanctiebeleid staat ook op de website van uw provincie en het Regiebureau POP.

Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Dit plan moet de Europese Commissie goedkeuren.

Nationaal plan

De Europese Commissie heeft op 16 februari 2015 het nationaal plan van Nederland voor het POP3-programma goedgekeurd. Het programma is gemaakt in een samenwerking van het Ministerie van Economische zaken, de 12 provincies en landbouw- en natuurorganisaties. POP3 richt zich op 5 thema's:

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (versterken landelijk gebied)

De provincies bepalen zelf op welke thema's ze de nadruk leggen.

Vragen over POP3 - Wegwijzer?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?