Open voor aanvragen

Investeringsregeling POP3+ 2022

Gepubliceerd op:
15 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 aan. Zo kunt u misschien 40% subsidie krijgen voor een investering die bijdraagt aan een duurzamer landbouwbedrijf. 

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 30 november 2022
11:00 PM (CET)
Einddatum:
dinsdag 31 januari 2023
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 150.000 per bedrijf
Totaal budget:
€ 14.000.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen in 5 categorieën (A t/m E).

  • A. Precisielandbouw en Smart Farming
  • B. Digitalisering
  • C. Water, droogte, verzilting
  • D. Duurzame bedrijfsvoering
  • E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk dan de lijst met subsidiabele investeringen. Hierin leest u bij elke categorie wat wel en niet subsidiabel is. U vindt dit overzicht met subsidiabele investeringen ook in Bijlage 5 van de regeling.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 14 miljoen. Wij verdelen dit in gelijke bedragen over 5 investeringscategorieën. Dat is € 2,8 miljoen per categorie.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 40% van de kosten subsidie krijgen.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 20.000 subsidie aan. U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor 2 investeringen subsidie aan? Dan is voor beide investeringen samen het subsidiebedrag minimaal € 20.000. U kunt voor de investeringen samen maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie vindt u op Investeringsregeling POP3+ 2022: voorwaarden.

Stappenplan: van voorbereiden, beoordeling tot beslissing

Bereid uw aanvraag goed voor, lees vóórdat u start met aanvragen het stappenplan door. Heeft u de juiste bijlagen bij de hand? Hoe en wanneer beoordelen we uw aanvraag op basis van punten? Ook leest u wanneer u mag beginnen met investeren.

Aanvragen

U kunt Investeringsregeling POP3+ 2022 aanvragen vanaf 1 december 2022, 00:00 uur tot en met 31 januari 2023, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ en voor een machtiging eH2+ nodig.

Na de beslissing: van investeren, wijzigen tot vaststellen

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Lees dan op investeren, wijzigen, vaststellen wat wij van u verwachten. Ook leest u daar hoe u een wijziging doorgeeft.

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Hierna bepalen wij wat uw definitieve subsidiebedrag is. U kunt tot 31 december 2024 vaststelling aanvragen.

Ook aangevraagd bij de provincie?

Naast deze subsidie via RVO (rijksregeling), zijn er ook een paar provincies met een vergelijkbare investeringsregeling. Het gaat om de provincies Limburg, Zeeland, Friesland en Utrecht. Heeft u bij de provincie ook een aanvraag ingediend voor dezelfde investering? Er mag één keer subsidie worden uitgekeerd voor een investering. Wijst de provincie u subsidie toe voor de investering? Dan moet u uw aanvraag bij ons intrekken. Dit doet u via mijn.rvo.nl.

De provinciale regelingen zijn nu gesloten voor aanvragen.

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij Investeringsregeling POP3+ 2022:

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?