Investeringsregeling POP3+ 2022: voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
16 november 2022

Wilt u de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de subsidie:

 • Uw bedrijf is een actief landbouwbedrijf met landbouwactiviteiten. Een groot deel van uw werk bestaat uit landbouwactiviteiten. In dit bedrijf doet u de investering voor deze subsidie.
 • U vraagt subsidie aan voor maximaal 2 investeringen.
 • U geeft de leverancier van de investering pas na uw subsidieaanvraag de opdracht.
 • U koopt een nieuwe machine of installatie voor gebruik in uw eigen bedrijf. Deze mag geen soortgelijke machine of installatie vervangen.
 • Investeert u in een (mest)vergistingsinstallatie? Dan mag u geen energieleverancier worden.
 • Als u communiceert over uw investering, informeert u ook over de POP3+-subsidie die u krijgt.

Actieve landbouwer controleren

U bent een actieve landbouwer. Uw bedrijf staat met primaire landbouwproductie ingeschreven bij KVK. U moet op 15 mei 2023 actieve landbouwer zijn. Dit blijkt uit uw KVK-registratie. Controleer of u met de goede SBI-code staat ingeschreven. En of uw accountant het formulier Samenstellingsverklaring van de accountant moet invullen. De complete voorwaarden leest u op Alles over actieve landbouwer.

Maximaal 2 investeringen

U mag subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen. Wij bedoelen hiermee één of 2 losse machines of systemen met verschillende doelen. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor:

 • één investering binnen A1 groeien en oogsten plus één investering binnen A3 precisiebemesting;
 • één investering binnen A1 groeien en oogsten plus één investering binnen B1 digitale voorzieningen voor weidegang;
 • 2 niet-identieke investeringen binnen A1 groeien en oogsten.

De verschillende categorieën en soorten investeringen staan op de Lijst met investeringen.

Opdracht naar leverancier pas na ontvangstbevestiging

U mag pas opdracht geven voor (een onderdeel van) de investering nadat u onze ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. U ontvangt deze bevestiging per brief. Heeft u bijvoorbeeld een offerte of opdrachtbevestiging ondertekend op 29 december 2022? En krijgt u onze ontvangstbevestiging op 30 december 2022? U krijgt dan geen subsidie voor de investering.

Alleen voor nieuwe machines en installaties

U krijgt alleen subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt. Voor tweedehandse machines en installaties krijgt u geen subsidie. De investering mag ook geen vervanging zijn. U mag bijvoorbeeld geen versleten machine vervangen.

Investeert u in een nieuwe machine of installatie? En is dit ter verbetering of verduurzaming van een oude machine of installatie? Dit valt dan niet onder een vervangingsinvestering. U kunt dan wel subsidie krijgen.

Voorbeeld

U moet een oude tractor die op diesel rijdt vervangen. U wilt deze vervangen door een elektrisch aangedreven zelfrijdende tractor. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering, omdat het om een duurzamere machine gaat.

Geen energieleverancier door (mest)vergistingsinstallatie

Investeert u in een (monomest)vergistingsinstallatie? Uw investering mag niet meer energie opwekken dan wat uw landbouwbedrijf verbruikt. Gebeurt dit wel? Dan zien wij uw bedrijf als een energieleverancier. U kunt in dat geval geen subsidie krijgen voor uw investering.

Onderbouwing gemiddelde energieverbruik

U moet onderbouwen dat u geen energieleverancier wordt. Dit doet u door uw gemiddelde energieverbruik per jaar te berekenen. U gebruikt hiervoor de energienota(‘s) van elektriciteit en gas. Deze stuurt u mee bij uw aanvraag voor verlening van de subsidie. Wij beoordelen dan of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarde.

Staat uw woning op de locatie van uw landbouwbedrijf? Dan kunt u het energieverbruik van uw woning ook meerekenen. We nemen aan dat u hier ook werkt, bijvoorbeeld voor het doen van de administratie.

Voorbeeldberekening

U wilt investeren in een mestvergistingsinstallatie van gemiddeld 100.000 Kilowattuur (kWh) per jaar. U betaalt hiervoor € 80.000 zonder btw. Uw gemiddelde energieverbruik is 50.000 kWh per jaar. U krijgt geen subsidie omdat u energieleverancier wordt. De productie is hoger dan uw gemiddeld verbruik op jaarbasis.

Financial lease en huurkoop

U mag kiezen voor een leaseconstructie of huurkoop voor de betaling van uw investering. Hier hoeft u geen wijzigingsverzoek voor in te dienen. 

Financial lease

U krijgt subsidie over de complete aanschafwaarde als alle onderstaande punten voor u gelden.

 • De voorfinancier heeft de leverancier compleet betaald.
 • Uw leaseovereenkomst stopt uiterlijk 31 december 2030.
 • U wordt juridisch eigenaar van de investering. U gebruikt dan de koopoptie.

Bij de aanvraag van de vaststelling van uw subsidie stuurt u een aantal documenten mee. Welke dit zijn leest u op Investeringsregeling POP3+ 2022: investeren, wijzigen, vaststellen onder Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag. 

Huurkoop

Kiest u huurkoop en is de leverancier niet compleet betaald? U kunt dan subsidie krijgen over de termijnen die u vóór uw vaststellingsaanvraag aan de leverancier betaald heeft. Dus hoe korter de huurovereenkomst, hoe meer subsidie u kunt krijgen voor betaalde termijnen. U moet wel juridisch eigenaar worden van de investering. 

Communiceren over uw investering

Als u communiceert over uw investering, informeert u het publiek ook over de POP3+-subsidie. Hoe u dit doet ligt aan de hoogte van de subsidie die u kunt krijgen. Vertel in uw communicatiemiddelen dat u een POP3+-subsidie ontvangt en gebruik hierbij de slogan en logo’s. Bij grotere projecten zijn er extra voorwaarden, bijvoorbeeld een informatiebord. Zorg dat u (op tijd) communiceert volgens de voorwaarden. Dan voorkomt u dat u een sanctie (boete) krijgt van 5%.

Wilt u meer weten over de procedures, wetten en regels van POP3-subsidies? U vindt deze in het Handboek voor aanvragers POP3-subsidie op de website van Regieorganisatie GLB. Hierin vindt u ook uitgebreide informatie over de communicatieverplichtingen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?