Gesloten voor aanvragen

Investeren in groen-economisch herstel

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2021

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 38 soorten investeringen in 5 categorieën. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk de lijst met subsidiabele investeringen, onderaan deze paragraaf. Hierin leest u bij elke categorie wat wel en niet subsidiabel is. U vindt deze lijst met subsidiabele investeringen ook in Bijlage 5 van de regeling.

Toelichting categorieën D2 en D3

Bij categorieën D2 en D3 in de lijst met investeringen staat dat de benodigde vergunning aanwezig moet zijn voor indiening van het project. Dit is niet verplicht. Op Bijlagen bij Investeren in groen-economisch herstel leest u meer hierover.

Subsidie voor kosten potstal in D6

Voor sommige kosten van potstallen kunt u subsidie aanvragen. Dit kan voor de koop van:

  • de vloer;
  • de overdekte opslag;
  • een beluchtings- of sproei-installatie voor de bodembedekker.

De potstal moet aan de wettelijke eisen voldoen. Misschien heeft u hier een vergunning voor nodig. Het is niet verplicht de vergunning of bewijs van de vergunningsaanvraag mee te sturen met uw aanvraag.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 35,5 miljoen. Wij verdelen dit in gelijke bedragen over 5 investeringscategorieën. Dat is € 7,1 miljoen per categorie.

Onvoldoende budget?

Is er binnen een investeringscategorie niet genoeg budget voor alle subsidieaanvragers? Dan zetten we de aanvragen op volgorde van duurzaamheid. Dit noemen we een rangschikking. De meest duurzame aanvragen kunnen de subsidie krijgen. In het stappenplan ziet u hoe we dit beoordelen.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 60% van de kosten subsidie krijgen. Er is ook een maximaal subsidiebedrag voor uw investeringen.

Is er binnen uw landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kunt u misschien meer subsidie krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Er is geen minimaal subsidiebedrag als u werkt met een eenheidsprijs.

U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor meer investeringen subsidie aan? Dan kunt u voor de investeringen samen dus maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

Eenheidsprijs

Voor een aantal investeringen is er een vaste prijs waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn een elektrische heftruck en een ecoploeg. Deze vaste prijzen noemen we eenheidsprijzen. Deze gelden namelijk voor een hele investering, dus alle kosten die bij de investering horen. Hierbij horen bijvoorbeeld ook kosten voor de installatie of extra materialen.

De eenheidsprijzen zijn niet de subsidiebedragen maar de subsidiabele kosten. Over de eenheidsprijs berekenen we nog het subsidiepercentage van 60% of 75%. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor de elektrische heftruck en bent u jonge landbouwer? Dan krijgt u 75% van € 29.750, dus € 22.312,50 subsidie.

De lijst met eenheidsprijzen (shortlist) kunt u onderaan deze paragraaf downloaden. U vindt deze lijst ook in Bijlage 6 van de regeling.

Als u met een eenheidsprijs werkt, kijken wij niet meer naar uw werkelijke kosten. Zijn deze hoger of lager dan de eenheidsprijs? Dan krijgt u niet meer of minder subsidie.

Gaat u één of meer investeringen doen met een eenheidsprijs? Voor u geldt geen minimaal subsidiebedrag. Vraagt u deze subsidie ook aan voor een investering waar geen eenheidsprijs voor geldt? Dan moet uw totale subsidiebedrag wel minimaal € 25.000 zijn.

Uitzondering voor waterberging en -opvang

De investering in een waterbassin voor hemelwateropvang staat niet op de lijst met eenheidsprijzen. Maar hier wordt wel een vaste prijs (we noemen dit ook wel lump sum) voor bepaald. Wij beoordelen de prijs die u doorgeeft in uw subsidieaanvraag.

Bijvoorbeeld, u bent een jonge landbouwer en u vraagt subsidie aan voor een waterbassin van € 40.000. Wij beoordelen dat de investering een redelijke prijs heeft en dat alle kosten subsidiabel zijn. Wij berekenen de subsidie dan op deze manier: 75% van € 40.000 = € 30.000 subsidie. Het vaste bedrag is dan de € 30.000. Geeft u bij uw vaststellingsaanvraag meer of minder kosten aan ons door? Dan passen wij het subsidiebedrag van € 30.000 niet aan.

Vraagt u subsidie aan voor een waterbassin voor hemelwateropvang? Dan mag u geen subsidie voor een 2e investering aanvragen. Hiervoor geldt ook geen minimaal subsidiebedrag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie vindt u op Voorwaarden Investeren in groen-economisch herstel.

Na uw aanvraag

In het stappenplan leest u wat er na uw subsidieaanvraag gebeurt. En wat wij van u verwachten als uw aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld hoe u een wijziging doorgeeft en wanneer u mag beginnen met investeren.

Wijziging doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Denk hierbij aan wijzigingen in uw investering, de looptijd van uw project of onvoorziene situaties. Wijken uw subsidiabele kosten met meer dan 25% af van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen? Dan moet u dit ook aan ons doorgeven. U mag alleen een wijzigingsverzoek doen als u van ons een beslissing heeft gehad op uw aanvraag. U leest meer over wijzigingen op in het stappenplan.

Vaststelling aanvragen

U heeft tot en met 31 december 2024 de tijd om uw investering af te ronden. Daarna vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u uiterlijk 1 april 2025. Hierna bepalen wij wat uw definitieve subsidiebedrag is. In het stappenplan leest u hoe u vaststelling aanvraagt en wat er daarna gebeurt. 

Wetten en regels

In de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies.

Deze subsidie valt onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES). Hierdoor gelden de algemene spelregels daarvan ook voor uw subsidie.

De Lijst met investeringen (Bijlage 5) is aangepast. De nieuwe versie staat sinds 23 december 2021 in de Staatscourant. In categorie E8 staan nu ook de niet-subsidiabele kosten. Dit was door een drukfout weggevallen in de vorige publicatie. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de subsidie Investeren in groen-economisch herstel? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen en antwoorden.

Meer weten?

De subsidie Investeren in groen-economisch herstel is één van de 2 subsidies uit het Economisch Herstelfonds (EHF).

De overheid heeft het budget van het EHF toegevoegd aan het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022 (POP3+). Het doel van het EHF past namelijk goed in het programma van POP3+. U leest hier meer over in de Kamerbrief van 8 juli 2021.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?