Bijlagen bij Investeren in groen-economisch herstel

Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023
Gepubliceerd op:
14 december 2021

U wilt de subsidie Investeren in groen-economisch herstel aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Uw aanvraag moet compleet zijn met alle bijlagen. Alleen dan handelen wij uw aanvraag af.

U stuurt deze verplichte bijlagen mee met uw subsidieaanvraag:

  • offerte(s) van investering(en);
  • bewijs van de start van een vergunningsprocedure, als een vergunning verplicht is;
  • bewijs van blokkerende zeggenschap voor jonge landbouwers. Bent u als jonge landbouwer eigenaar van een eenmanszaak? Dan hoeft u dit niet mee te sturen.

Offerte(s) van investering(en)

U stuurt offertes van uw investeringen mee met uw aanvraag. Daarmee legt u uit voor welke kosten u subsidie aanvraagt. In de offerte zijn alle kosten uitgesplitst. U doet dit voor elke investering.

Zijn in een offerte niet alle kosten uitgesplitst? Zet dan in uw aanvraag voor welke kosten u subsidie aanvraagt. Doe dit voor elk onderdeel van uw investering.

Bewijs sturen bij hogere kosten dan gemiddeld

Wij beoordelen uw aanvraag met prijzen die passen bij de markt. Verwacht u dat uw kosten hoger zijn dan deze prijzen? En heeft u hier een goede reden voor? Leg dit dan duidelijk uit in uw aanvraag. U stuurt ook bewijs mee van de leverancier waarmee u de hogere kosten uitlegt. Hebben wij geen bewijs van u ontvangen? En zien wij een deel van de kosten niet als redelijk? Dan passen de prijzen niet bij de markt en krijgt u hiervoor geen subsidie.

Bewijs start van een vergunningsprocedure

Voor investeringen in categorie C2, C4, D2 en D3 heeft u een vergunning nodig. U hoeft de vergunning niet mee te sturen bij de verleningsaanvraag. U moet wel laten zien dat u de vergunning heeft aangevraagd. Dit doet u met een bewijs, bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging van een vergunningsaanvraag.

Op het moment dat u uw vaststelling aanvraagt moet u de vergunning in uw bezit hebben. Deze stuurt u mee met uw vaststellingsaanvraag, als wij deze nog niet van u hebben gekregen.

Bewijs blokkerende zeggenschap voor jonge landbouwers

Bent u op het moment dat u de subsidie aanvraagt jonger dan 41 jaar? En wilt u in aanmerking komen voor een subsidie van 75%? Dan voegt u extra bijlagen toe aan uw aanvraag. Wat u meestuurt ligt aan de ondernemingsvorm van uw bedrijf.

Met deze bijlagen kijken wij bijvoorbeeld of u blokkerende en langdurige zeggenschap heeft. Meer informatie hierover vindt u op Voorwaarden Investeren in groen-economisch herstel.

Maatschap, vof of cv

Zit u in een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? U stuurt de overeenkomst of akte hiervan mee met uw aanvraag. Deze overeenkomst of akte is:

  • de meest recente versie;
  • compleet, dus met alle pagina’s;
  • ondertekend door alle maten of vennoten.

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? Wordt uw maatschap bijvoorbeeld een cv of komt er een bedrijfshoofd bij? Stuur de originele overeenkomst of akte en alle extra documenten mee met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld toe- en uittredingsaktes.

De documenten moeten officieel zijn. Hierop moeten de handtekeningen staan van alle maten of vennoten. Een voorovereenkomst telt bijvoorbeeld niet mee. Dit contract is namelijk nog niet compleet. We kunnen hierdoor nog niet helemaal beoordelen of u zich houdt aan alle voorwaarden.

Besloten vennootschap

Zit u in een besloten vennootschap (bv)? U moet dan de notariële akte van oprichting meesturen. En de overdracht van aandelen met een aandelenregister. Hierin staat hoeveel aandeelhouders er zijn en hoeveel aandelen zij hebben. De notariële akte met aandelenregister is:

  • de meest recente versie;
  • compleet, dus met alle pagina’s;
  • ondertekend door de notaris.

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? Stuur de originele notariële akte en alle extra documenten mee met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen in statuten en aandelen. Dit mogen alleen officiële wijzigingen zijn die de notaris heeft gedaan.

Eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Dan hoeft u geen overeenkomst of akte mee te sturen.

Misschien geeft het aanvraagformulier aan dat u toch een bijlage moet uploaden. U mag dan een overzicht van KVK toevoegen. Hierop staan de gegevens van uw bedrijf. Heeft u dit niet? U mag ook een leeg pdf-document uploaden.

Vragen over Investeren in groen-economisch herstel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?