Stappenplan Investeren in groen-economisch herstel

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
14 december 2021

Wilt u subsidie ontvangen voor uw investering in het groen-economisch herstel van uw landbouwbedrijf? Dan doorloopt u samen met ons een aantal stappen. Deze gaan over het voorbereiden van uw subsidieaanvraag tot de betaling ervan.

Hoe u subsidie kunt krijgen

Voordat u subsidie ontvangt, doorloopt u samen met ons de volgende stappen:

 1. Subsidieaanvraag voorbereiden
 2. Subsidie aanvragen
 3. Beoordelen aanvraag en beslissing krijgen
 4. Investeren
 5. Subsidie vaststellen en betaling krijgen
 6. Investering in stand houden

Tussen deze stappen door kunt u uw:

 • gegevens wijzigen
 • subsidieaanvraag bekijken en beheren
 • subsidieaanvraag intrekken

Stap 1: Subsidieaanvraag voorbereiden

Om de subsidie aan te vragen kon u zich voorbereiden door:

 • eHerkenning aan te vragen;
 • TAN-codes aan te vragen;
 • iemand te machtigen;
 • uw gegevens bij ons te controleren.

  Stap 2: Subsidie aanvragen

  Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Dit kon van 20 december 2021 9:00 uur tot en met 14 februari 2022 17:00 uur.

  Stap 3: Beoordelen aanvraag en beslissing krijgen

  Hoe wij uw subsidieaanvraag beoordelen

  Na de aanvraagperiode beoordelen wij uw aanvraag. Voor elke investeringscategorie is een budget beschikbaar. Er is niet genoeg budget voor alle aanvragers. Wij beoordelen daarom de aanvragen op volgorde van de duurzaamheidscore. De aanvragen met de hoogste duurzaamheidscore kunnen de subsidie krijgen. Is er daarna nog budget over? Dan bepalen we met een loting wie nog meer subsidie kan krijgen.

  Bepalen duurzaamheidscore

  Elk soort investering heeft een duurzaamheidscore. Hoe duurzamer de investering, hoe hoger dit getal. Wilt u weten welk puntenaantal bij welke soort investering hoort? Bekijk dan de Lijst met investeringen.

  Wij berekenen de score aan de hand van de soort(en) investering(en) waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. Heeft u voor één soort investering subsidie aangevraagd? Dan krijgt uw aanvraag de duurzaamheidscore die bij die soort investering hoort.

  Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen dezelfde categorie subsidie aangevraagd? Dan berekenen wij het gemiddelde. Gaat u bijvoorbeeld investeringen doen binnen B1. Digitale voorzieningen voor weidegang (19 punten) en binnen B5. Robotisering – akker- en weidevogels (14 punten)? Dan krijgt uw aanvraag een score van 16,5 punten.

  Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen verschillende categorieën subsidie aangevraagd? In dat geval berekenen wij voor beide aanvragen apart de duurzaamheidscore.

  Beslissing

  Is uw aanvraag duidelijk en compleet? Dan krijgt u van ons een digitale brief met onze beslissing op uw aanvraag. Hierin staat ook hoeveel subsidie u kunt krijgen. 

  Waarom duurt het misschien langer?

  Er zijn veel aanvragen binnengekomen. Het kost meer tijd dan gepland om alle aanvragen te beoordelen. Sommige aanvragers krijgen daarom later een beslissing. Als wij extra informatie nodig hebben, krijgt u van ons een digitale brief. Hierin staat wat u nog naar ons moet opsturen. En ook wanneer u dit uiterlijk moet doen.

  Wij beoordelen eerst de aanvragen met de hoogste duurzaamheidsscores. Hebben we de aanvragen die binnen het beschikbare budget vallen beoordeeld? Dan sturen we kort daarna alle overige aanvragers een beslissing. De aanvragen die buiten het budget vallen, moeten we afwijzen. Alle aanvragers krijgen een beslissing van ons, ook bij een afwijzing. 

  Stap 4: Investeren

  U mag de opdracht voor de investering meteen na de subsidieaanvraag aan de leverancier geven. Dat doet u dan wel op eigen risico. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u geen subsidie. Dit weet u pas als u onze beslissing op uw aanvraag krijgt. Wanneer u deze krijgt, leest u hierboven bij Beslissing.

  Voordat u de subsidie aanvraagt, mag u uw leverancier nog geen opdracht geven voor de investering(en). Heeft u bijvoorbeeld een offerte of opdrachtbevestiging ondertekend op 29 december 2021? En heeft u uw aanvraag gedaan op 30 december 2021? U krijgt dan helaas geen subsidie voor de investering.

  Geen voorschot

  U kunt voor deze subsidie geen deelbetaling of voorschot aanvragen. U betaalt de kosten voor de investering dus eerst zelf.

  Stap 5: Subsidie vaststellen en betaling krijgen

  Heeft u uw investering(en) uiterlijk 31 december 2024 afgerond? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken na de einddatum van uw project. 

  Hierna stellen wij uw subsidie vast en bepalen wij uw definitieve subsidiebedrag. Meer over het aanvragen van uw vaststelling leest u op Vaststelling Investeren in groen-economisch herstel.

  Stap 6: Investering in stand houden

  Hebben wij uw subsidie vastgesteld? U doet dan geen belangrijke wijzigingen, houdt de investering gebruiksklaar en in Nederland. De investering moet van het landbouwbedrijf of de jonge landbouwer blijven. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling.

  Wanneer u de investering niet in stand houdt

  Houdt u de investering (voor een deel van de periode) niet in stand? We verlagen dan de subsidie. Dit bedrag vragen we van u terug. We berekenen dit over de periode waarin u de investering niet in stand heeft gehouden. Stopt de productiecapaciteit door een faillissement dat niet door fraude is veroorzaakt? Dan hoeft u de investering niet in stand te houden.

  Investering vervangen 

  Vervangt u een investering? Dan houdt u zich mogelijk nog steeds aan de instandhoudingsplicht. Bijvoorbeeld: u koopt met deze subsidie een machine. U wilt deze 4 jaar na de subsidievaststelling verkopen. Dit mag alleen als de nieuwe machine minstens net zo duurzaam is als de oude machine. Vergeet deze verandering niet aan ons door te geven.

  Tussen de stappen door

  Wijzigingen doorgeven

  Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Denk hierbij aan wijzigingen in uw investering, de looptijd van uw project of onvoorziene situaties. Wijken uw subsidiabele kosten met meer dan 25% af van de kosten waar u subsidie voor kunt krijgen? Dan moet u dit ook aan ons doorgeven. U mag alleen een wijzigingsverzoek doen als u van ons een beslissing heeft gehad op uw aanvraag.

  Wanneer u een wijziging niet doorgeeft

  Wij controleren bij de vaststelling of u uw project helemaal heeft uitgevoerd.  Zorg daarom dat u de wijziging aan ons doorgeeft. Geeft u een wijziging niet door? En blijkt bij de vaststelling van uw subsidie dat u een deel van uw project niet (op tijd) heeft uitgevoerd? Dan kunt u naast een lager subsidiebedrag ook een sanctie krijgen. Dat betekent dat u een extra subsidieverlaging krijgt. 

  Beoordeling wijzigingsverzoek

  Wij beoordelen uw wijzigingsverzoek binnen 8 weken. Alleen als wij toestemming geven voor de wijziging, ontvangt u van ons een nieuwe beslissing. Wijzen wij uw verzoek af? U krijgt hierover bericht via e-mail. Onze eerdere beslissing blijft dan geldig.

  Een wijziging mag niet leiden tot een:

  • hogere subsidie dan u verleend heeft gekregen;
  • duurzaamheidscore die zo laag is dat u hierdoor een afwijzing krijgt op uw aanvraag. Dit kan alleen als er niet genoeg budget is voor de categorie.

  Opdracht aan leverancier 

  Geeft u een wijzing door over uw investering? Dan mag u niet voor de datum van het wijzigingsverzoek opdracht geven aan de leverancier.

  Uw aanvraag bekijken en beheren

  Na uw aanvraag kunt u uw aanvraag bekijken en uw gegevens beheren. Hiervoor logt u in op Mijn RVO. Daarna gaat u naar Mijn dossier. Hier kunt u:

  • uw gegevens bekijken en wijzigen;
  • documenten openen;
  • registraties bijwerken;
  • machtigingen beheren;
  • aanvullingen toevoegen (als wij hier om vragen);
  • uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen.
  • Uw aanvraag bekijken en beheren

  Uw aanvraag intrekken

  Kunt u door omstandigheden uw investering(en) niet uitvoeren? Trek dan uw aanvraag of aanvragen voor de subsidie in. U doet dit op Mijn RVO met de knop Aanvraag intrekken. U kunt dit doen:

  • tijdens de aanvraagperiode. Deze loopt van 20 december 2021, 9:00 uur tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur;
  • nadat u de brief heeft gekregen met de beslissing op uw subsidieaanvraag. Maar voordat u de vaststelling heeft aangevraagd;
  • als u een brief heeft gekregen waarin staat dat u extra informatie moet aanleveren. En als de periode voor het aanleveren hiervan nog niet voorbij is.

  Wilt u uw aanvraag op een ander moment intrekken? Neem dan contact met ons op. Wij mogen uw aanvraag dan voor u intrekken. Hiervoor stuurt u ons een verklaring met uw handtekening. Of van degene die u gemachtigd heeft om aan te vragen. Als wij uw aanvraag hebben ingetrokken, krijgt u binnen een paar dagen een bevestiging.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?