Gesloten voor aanvragen

POP3 jonge landbouwers

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2022
Gepubliceerd op:
1 december 2020

Als landbouwer onder de 41 jaar kunt u met de subsidie POP3 jonge landbouwers uw bedrijf duurzamer maken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te kopen. Deze subsidie valt onder het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Deze regeling is gesloten. Vanaf 2021 kunt u deze niet meer aanvragen. Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer maken? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Waarvoor subsidie?

Van 2016 tot en met 2020 stelden de provincies tussen de 20 en 28 investeringscategorieën open voor een subsidieaanvraag. De provincies bepaalden zelf welke investeringscategorieën zij openstelden. Bij Wetten en regels vindt u de link naar de regelingen van 2016 tot en met 2020. Daar leest u welke investeringen u kon aanvragen. 

Subsidiebedrag

U krijgt een subsidie voor de totale kosten van de investering(en) die u maakt. Hiervan vergoeden wij maximaal 30%. Het maakt niet uit hoe hoog de kosten zijn. U kunt maximaal € 20.000 krijgen en minimaal € 10.000.

Lees hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Voor de subsidie POP3 jonge landbouwers gelden voorwaarden. Hieraan moet u zich houden als u deze wilt krijgen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u uw gegevens bekijken en beheren in Mijn dossier. Wilt u een verandering doorgeven in uw investering of project? Voert u bijvoorbeeld één van uw investeringen niet meer uit? U doet eerst een wijzigingsverzoek. Wilt u weten hoe u dit doet? En wat u nog meer kunt verwachten? U leest dit op de pagina Na uw aanvraag.

Geen voorschotten

U mag voor deze subsidie geen deelbetaling of voorschotten aanvragen. U betaalt de kosten voor de investering dus eerst zelf.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Hebben wij uw aanvraag voor de vaststelling ontvangen? Dan gaan we deze beoordelen. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Keuren wij uw aanvraag voor de vaststelling goed? Dan krijgt u de subsidie binnen 6 weken na onze beslissing.

Wanneer vaststelling aanvragen?

Heeft u deze subsidie aangevraagd in de aanvraagjaren 2016 tot en met 2018? Dan kunt u vaststelling aanvragen tot uiterlijk 3 jaar na de beslissing op uw verleningsaanvraag. Heeft u deze subsidie aangevraagd in de aanvraagjaren 2019 of 2020? Dan kan dit tot uiterlijk 2 jaar na de beslissing op uw verleningsaanvraag.

In sommige jaren liep de aanvraagperiode van december tot en met februari het jaar erna. Het begin van de aanvraagperiode is dan het aanvraagjaar.

Wetten en regels

Op www.overheid.nl vindt u de wetten en regels voor POP3 Jonge landbouwers van 2016 tot en met 2020. Hier leest u ook voor welke investeringscategorieën u kon aanvragen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?