Gesloten voor aanvragen

POP3 jonge landbouwers

Gepubliceerd op:
1 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2022

Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? U krijgt misschien de subsidie POP3 jonge landbouwers. Daarmee maakt u uw bedrijf duurzamer. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te kopen. De subsidie jonge landbouwers valt onder het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Er komt geen nieuwe aanvraagperiode. Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer maken? Dat kan vanaf eind 2021 met de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

Deze regeling is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Waarvoor krijgt u subsidie?

In 2020 zijn er 28 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kunt krijgen. Elke provincie bepaalt zelf voor welke categorieën u mag aanvragen. Wilt u weten welke u in uw provincie mag aanvragen? Kijk op de pagina Investeringscategorieën POP3 jonge landbouwers.

Subsidiebedrag

U krijgt een subsidie voor de totale kosten van de investering(en) die u maakt. Hiervan vergoeden wij maximaal 30%. Het maakt niet uit hoe hoog de kosten zijn. U kunt maximaal € 20.000 krijgen en minimaal € 10.000.

Lees hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Voor de subsidie POP3 jonge landbouwers 2020 gelden voorwaarden. Hieraan moet u zich houden als u deze wilt krijgen.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie aangevraagd? Wij beoordelen uw aanvraag. U krijgt binnen 22 weken een brief met onze beslissing hierop. Deze periode verlengen we als uw aanvraag niet compleet en/of onduidelijk is. Als wij deze hebben goedgekeurd, mag u de investering doen. Doet u dit al eerder? Dit is op eigen risico.

Na uw aanvraag kunt u uw gegevens bekijken en beheren in Mijn dossier. Wilt u een verandering doorgeven in uw investering of project? Voert u bijvoorbeeld één van uw investeringen niet meer uit? U doet eerst een wijzigingsverzoek. Wilt u weten hoe u dit doet? En wat u nog meer kunt verwachten? U leest dit op de pagina Na uw aanvraag.

Wij vragen u om extra informatie als uw aanvraag niet compleet is. U stuurt deze dan naar ons op. Wilt u weten welke bijlagen u moest meesturen met uw aanvraag? Kijk dan op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag POP3 jonge landbouwers.

Onvoldoende budget?

Elke provincie heeft een subsidiebudget beschikbaar voor POP3 jonge landbouwers. Soms is er niet genoeg budget voor alle subsidieaanvragers. Dan zetten we de aanvragen op volgorde van duurzaamheid (rangschikken). De meest duurzame aanvragen kunnen de subsidie krijgen. Is er daarna nog budget over? Dan bepalen we met een loting wie nog meer subsidie kan krijgen.

Berekening duurzaamheidscore

Elke investeringscategorie heeft een duurzaamheidscore. Hoe hoger dit getal, hoe duurzamer de categorie is. Wilt u weten welke score bij welke categorie hoort? Ga dan naar Investeringscategorieën POP3 jonge landbouwers. Daar klikt u op de link van uw provincie.

Wij berekenen de score aan de hand van de categorieën waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. Heeft u voor één categorie subsidie aangevraagd? Dan krijgt uw aanvraag de duurzaamheidsscore die bij die categorie hoort. Heeft u voor meer categorieën subsidie aangevraagd? Dan berekenen wij het gemiddelde. Dit doen we door de scores van alle aangevraagde categorieën bij elkaar op tellen en dit totaal te delen door het aantal categorieën. Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen (6 punten) en koematrassen (8 punten) aangevraagd? Dan krijgt uw aanvraag een score van 7 punten.

Beoordeling van uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van de duurzaamheidsscore. Is uw aanvraag hoog genoeg geëindigd? U kunt subsidie krijgen als u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft uw aanvraag een lagere score dan de andere aanvragen? En is er nog budget over? Dan bepalen we met een loting of u nog subsidie kunt krijgen.

U krijgt van ons een brief met onze beslissing op uw aanvraag. Dit gebeurt uiterlijk 16 juli 2021 als uw aanvraag duidelijk en compleet is.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissing op uw aanvraag.

Hebben wij uw aanvraag voor de vaststelling ontvangen? Dan gaan we deze beoordelen. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Keuren wij uw aanvraag voor de vaststelling goed? Dan krijgt u de subsidie binnen 6 weken na onze beslissing.

Verschillen per provincie

Elke provincie plaatst de regeling voor POP3 jonge landbouwers op haar website. Daarna voert RVO deze uit. Het verschilt per provincie:

  • hoe laat de subsidie opengaat en sluit;
  • welk subsidiebudget er beschikbaar is;
  • voor welke investeringen u subsidie krijgt. Dit staat in de lijst met investeringscategorieën.

De provincie stelt 50% van het hele subsidiebedrag beschikbaar. De rest betaalt de Europese Unie. Wilt u weten welke investeringen u mag doen? Kijk voor een overzicht op de website van uw provincie.

Subsidie in andere jaren

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op deze pagina's vindt u alle informatie over die aanvraagjaren:

Vragen over POP3 jonge landbouwers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?