Na uw aanvraag POP3 jonge landbouwers

Laatst gecontroleerd op:
17 oktober 2022
Gepubliceerd op:
23 juni 2022

Heeft u de subsidie POP3 jonge landbouwers aangevraagd? Als wij de aanvraag goedkeuren, mag u de investering doen. Uw aanvraag kunt u op elk moment bekijken en beheren of intrekken. U mag soms nog een verandering in uw investering of project doorgeven. 

Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw aanvraag kunt u deze op elk moment bekijken en beheren. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Daarna gaat u naar Mijn dossier.

U kunt:

 • uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen;
 • documenten openen;
 • registraties bijwerken;
 • machtigingen beheren;
 • aanvullingen toevoegen;
 • uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Wijziging doorgeven

U voert uw investering of project uit volgens uw projectplan. Wilt u uw investering of project wijzigen? Voert u bijvoorbeeld een investering niet uit? Doe dan altijd eerst een wijzigingsverzoek. U mag uw projectplan alleen wijzigen als wij uw verzoek hebben goedgekeurd. Als u geen wijzigingsverzoek doet kan dit gevolgen hebben voor uw subsidiebedrag.

U kunt een wijziging alleen doorgeven voordat u start met de uitvoering hiervan. Als u dit na het wijzigen doorgeeft of nadat u uw project heeft afgerond, kunnen wij de wijziging niet meer meenemen. U moet het project dan uitvoeren volgens het projectplan waarvoor u subsidie verleend heeft gekregen. Anders kunnen wij uw subsidie lager of op € 0 vaststellen.

U doet het verzoek op mijn.rvo.nl met de knop Wijzigingsverzoek versturen.

Na uw wijziging

Wij beoordelen uw wijzigingsverzoek binnen 8 weken. Alleen als wij toestemming geven voor de wijziging, ontvangt u van ons een nieuwe beslissing. Wijzen wij uw verzoek af? U krijgt hierover bericht via e-mail. Onze eerdere beslissing blijft dan geldig.

Een wijziging mag niet leiden tot een:

 • hogere subsidie dan u verleend heeft gekregen;
 • activiteit waarvoor u in uw provincie geen subsidie kunt krijgen;
 • lager aantal punten voor de selectiecriteria dan het minimale puntenaantal. U heeft dat nodig om de subsidie te kunnen krijgen;
 • plek die zo laag op de rangschikkingslijst is, dat u buiten het subsidiebudget valt. U krijgt dan geen subsidie.

Meer informatie en voorbeelden van wijzigingsverzoeken vindt u in het Handboek POP3.

Uw aanvraag intrekken

Kunt u door omstandigheden uw investering of project niet uitvoeren? Trek dan uw aanvraag voor de subsidie in. U doet dit op mijn.rvo.nl met de knop Aanvraag Intrekken. Soms mag u dit zelf doen. Dit mag:

 • nadat u de verleningsbrief heeft gekregen, maar voordat u de vaststelling heeft aangevraagd;
 • als u een aanvullingsbrief heeft gekregen en de periode nog niet voorbij is.

Wilt u uw aanvraag op een ander moment intrekken? Neem dan contact met ons op. Wij mogen uw aanvraag dan voor u intrekken. Als wij dit hebben gedaan, krijgt u binnen een paar dagen een bevestiging.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Hebben wij uw aanvraag voor de vaststelling ontvangen? Dan gaan we deze beoordelen. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Keuren wij uw aanvraag voor de vaststelling goed? Dan krijgt u de subsidie binnen 6 weken na onze beslissing.

Wanneer vaststelling aanvragen?

Heeft u deze subsidie aangevraagd in de aanvraagjaren 2016 tot en met 2018? Dan kunt u vaststelling aanvragen tot uiterlijk 3 jaar na de beslissing op uw verleningsaanvraag. Heeft u deze subsidie aangevraagd in de aanvraagjaren 2019 of 2020? Dan kan dit tot uiterlijk 2 jaar na de beslissing op uw verleningsaanvraag.

In een aantal jaren liep de aanvraagperiode van december tot en met februari het jaar erna. Het begin van de aanvraagperiode is dan het aanvraagjaar. 

Meer weten?

Lees meer over de POP3 jonge landbouwers

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?