Vaststelling POP3 jonge landbouwers

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2022
Gepubliceerd op:
23 juni 2022

Heeft u uw investering(en) afgerond? U vraagt dan vaststelling van uw subsidie aan. Dit kan uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissing over uw subsidieaanvraag. Of uiterlijk na 3 jaar hierna als u in de aanvraagjaren 2016 tot en met 2018 heeft aangevraagd.

Voor uw vaststellingsaanvraag logt u in met DigiD. Heeft u de aanvraag gedaan voor een eenmanszaak? Dan logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.

Wijzigingsverzoek

Voert u bijvoorbeeld een investering niet uit? Doe dan altijd eerst een wijzigingsverzoek voordat u de vaststelling aanvraagt. Wij controleren bij de vaststelling of u uw project helemaal heeft uitgevoerd. Zorg daarom dat u de wijziging aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat u naast een subsidieverlaging een sanctie kunt krijgen over het subsidiebedrag.

Korting (10%-regel)

Wij controleren bij uw aanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen en of de investeringen zijn uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Anders moeten wij u helaas een korting (10%-regel) geven op uw subsidiebedrag.

Hoe werkt de 10%-regel?

Een voorwaarde van deze subsidie is de 10%-regel. Heeft u de subsidie aangevraagd? U kunt dan hiervoor een subsidiebedrag krijgen. Wij gaan berekenen hoeveel dit bedrag is. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat u bij uw vaststelling opgeeft, mag niet meer zijn dan 10%. Is het verschil meer dan 10%? U voldoet dan helaas niet aan deze voorwaarde. Wij verlagen dan het bedrag met het verschil dat wij hebben berekend.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u de volgende bijlagen mee. Deze moeten compleet zijn; er mogen geen pagina’s ontbreken.

Facturen

Stuur alle facturen mee die met de investering(en) te maken hebben waarvoor de subsidie is toegekend. Op de facturen staan:

 • uw (bedrijfs)naam;
 • de factuurdatum;
 • het factuurnummer;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • uitgesplitste kostenonderdelen;
 • de prijs van de investering (met en zonder btw).

Heeft u meer dan één factuur? Scan deze dan in en maak er één pdf-bestand van. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. U doet dit zo:

 1. Geef de facturen de goede naam.
 2. Nummer ze.
 3. Scan ze in op volgorde van datum en nummer.

Betaalbewijzen

Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of rekeningoverzicht. U toont met de betaalbewijzen aan dat de hele investering is betaald. Hierop staan:

 • uw bankrekeningnummer;
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de datum van de betaling;
 • de omschrijving van de betaling (met de bankgegevens van de leverancier en het factuurnummer);
 • de rente- of valutadatum.

Is er een verschil tussen betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de factuur of op het betaalbewijs. Of leg dit uit in het aanvraagformulier van de vaststelling.

Opdrachtbevestiging

Met de opdrachtbevestiging toont u aan dat u en de leverancier de opdracht hebben bevestigd. Op de opdrachtbevestiging staan:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • de omschrijving van uw investering(en);
 • het opdrachtnummer;
 • het totaalbedrag van uw investering(en) (met en zonder btw);
 • de datum waarop uw opdracht is bevestigd;
 • handtekeningen van u en uw leverancier.

Energienota

Heeft u in meer zonnepanelen geïnvesteerd dan dat u bij de verlening heeft opgegeven? Of staan er in uw verleningsbeschikking extra voorwaarden? Stuur dan een nieuwe energienota op als u de aanvraag voor de vaststelling verstuurt.

Op de energienota(s) staat het energieverbruik van gas en elektra van uw gehele landbouwbedrijf en landbouwhuishouden. Deze energienota komt van het energiebedrijf. De nota is van de laatste 12 maanden voor de plaatsing van de investering.

Na uw aanvraag

Heeft u de vaststellingsaanvraag verstuurd? U ontvangt dan de beslissing binnen 13 weken. Vragen wij u om aanvullende informatie? Wij verlengen deze periode dan met het aantal dagen dat u nodig had om de informatie op te sturen. Zorg er wel voor dat dit binnen de gevraagde periode bij ons binnen is.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? U krijgt dan de betaling binnen 6 weken.

Investering in stand houden

Hebben wij uw subsidie vastgesteld? U doet dan geen belangrijke wijzigingen, houdt de investering gebruiksklaar en in Nederland. De investering moet van de jonge landbouwer blijven. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling. Voor het mkb geldt een instandhoudingsperiode van 3 jaar.

Wanneer u de investering niet in stand houdt

Houdt u de investering (voor een deel van de periode) niet in stand? We verlagen dan de subsidie. Dit bedrag vragen we van u terug. We berekenen dit over de periode waarin u de investering niet in stand heeft gehouden. Stopt de productiecapaciteit door een faillissement dat niet door fraude is veroorzaakt? Dan hoeft u de investering niet in stand te houden.

Investering vervangen

Als u een investering vervangt kunt u mogelijk nog aan de instandhoudingsplicht voldoen. Bijvoorbeeld: U koopt met deze subsidie een machine. U wilt deze vier jaar na de subsidievaststelling verkopen. Dit mag, als de nieuwe machine minstens net zo duurzaam is als de oude machine. Vergeet deze wijziging niet aan ons door te geven.

Meer weten?

Lees meer over de subsidie POP3 jonge landbouwers.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?