POP3 provinciale regelingen

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
22 juni 2022

Werkt u als agrarisch ondernemer aan de ontwikkeling of verduurzaming van het platteland? Doet u dit namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid? Dan kunt u hier misschien subsidie voor aanvragen. 

Stappenplan: van aanvragen tot vaststellen

Hieronder ziet u in 6 stappen het aanvraagproces van een subsidie uit een provinciale regeling. 

Inkopen en aanbesteden

Werkt u bij een overheid of publiekrechtelijke instelling? En wilt u een opdracht aanbesteden voor een subsidieaanvraag van POP3? Dan is het belangrijk dat u dit goed aanpakt. Zo voorkomt u dat wij het aangevraagde subsidiebedrag door mogelijke fouten verlagen. Dit kunnen wij zelfs verlagen tot 0% subsidie voor de opdracht.

In de instructievideo vertellen we u meer over het inkopen en aanbesteden van een opdracht.

Communiceren over uw project

Ontvangt u POP3-subsidie? Houd er dan rekening mee dat er voorwaarden zijn voor communicatie. Zo moeten de volgende onderdelen op een bord, affiche, plaquette of webpagina te zien zijn:

  • Een beschrijving van uw project of de actie.
  • Een embleem van de Europese Unie. Voor de Leaderprojecten gebruikt u ook het Leaderlogo.
  • Een verwijzing naar de ELFPO-steun. U noemt de slagzin: "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Deze onderdelen samen moeten minimaal 25% van de oppervlakte beslaan van het bord, de affiche, de plaquette of de webpagina. En voorbijgangers en/of bezoekers moeten de communicatie kunnen zien.

Voorwaarden voor de communicatie

Waar de communicatie over POP3 allemaal aan moet voldoen staat in een Europese verordening. De uitwerking van deze verordening vindt u in bijlage 1 van het Handboek POP3. Hierin staat ook waar u de publiceerbare logo’s vindt die u moet gebruiken. Bij LEADER-projecten moet ook het LEADER-logo gepubliceerd worden. Nationale co-financiers kunnen daarnaast ook nog aanvullende publicatieverplichtingen hebben.

Voorbeelden

Bij projecten met cofinanciering vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) moet u vaak  een breder publiek laten weten dat het project door POP-subsidie uitgevoerd kon worden. Zo moeten er bij grotere investeringsprojecten publicatieplaquettes of -borden staan. En als er bijvoorbeeld een voorlichtingsfolder, website of nieuwsbrief over een POP-project is, dan moet hierop staan dat het project ook door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierd is.

Maatregelen en sancties 

Komt u de voorwaarden van uw POP3-subsidie niet na bij de uitvoering van uw project? Dan kan de subsidie verlaagd worden of u krijgt een boete opgelegd volgens de Beleidsregel verlagen subsidie POP. Het sanctiebeleid staat ook op de website van uw provincie en het Regiebureau POP.

Vragen over POP3 provinciale regelingen

De uitvoering en beheer van POP3 ligt bij verschillende partijen. Heeft u een vraag over een subsidie of uw aanvraag? Hieronder leest u aan wie u uw vraag kunt stellen. 

Provincies Drenthe, Friesland en Groningen

Gaat uw vraag over de inhoud van de subsidie, zoals de voorwaarden? Of over de beslissing op uw aanvraag? Stel uw vraag aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zij verzorgt voor Noord-Nederland de uitvoering en het beheer van POP3. Heeft SNN besloten dat u subsidie kunt krijgen? Dan betalen wij deze aan u uit.

Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant

U kunt uw vraag over de inhoud of de beslissing op uw aanvraag stellen aan uw provincie. Heeft de provincie besloten dat u subsidie kunt krijgen? Dan betalen wij deze aan u uit. 

Overijssel, Limburg, Flevoland, Noord-Holland of Zeeland

Uw vraag over de inhoud van de subsidie of de beslissing op uw aanvraag kunt u aan ons stellen. Alleen vragen over de beslissingen op de aanvragen in de provincies Limburg en Zeeland niet. Zij beantwoorden deze vragen zelf, omdat zij de subsidieaanvragen beoordelen. Voor onze contactmogelijkheden gaat u naar Contact.  

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

De slagzin van ELFPO

Corona en uitvoeren project

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van uw POP3-project. Misschien duurt uw project langer of kunt u dit niet (helemaal) uitvoeren. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. Samen met de provincies hebben wij een aantal vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. U leest meer op de pagina Veelgestelde vragen POP3.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
In samenwerking met:
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?