Gesloten voor aanvragen

Brede weersverzekering 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Hierbij gaat het om schade door hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van de premie.

Looptijd

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
23:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 15 mei 2024
21:59 (CEST)

Voor wie?

Actieve landbouwers met grond met open teelt. Dit kunnen ook veehouders zijn die voedergewassen telen.

Sloot u een brede weersverzekering af bij een verzekeraar waarvan wij de polis goedkeurden? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende bedrijfstakken:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Verdeling van budget

Het maximale percentage aan subsidie is 63,7% in 2024. Dit kan ook lager zijn. Zodra het definitieve percentage aan subsidie bekend is, dan leest u dit hier. De verwachting is dat het definitieve percentage in december 2024 bekend is. 

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland. 
 • U heeft grond met een open teelt.
 • U heeft het perceel waarvoor u de verzekering afsluit in gebruik.
 • U mag een perceel niet dubbel verzekeren tegen schadelijke weersinvloeden.
 • U verbouwt uw gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • U betaalt de verzekeringspremie vóór 1 november 2024.
 • U zorgt dat uw verzekeraar uw gegevens vóór 1 november 2024 naar ons opstuurt.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie. 

Aanvragen

De brede weersverzekering is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U vraagt deze GLB-subsidie aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2024 tot en met 15 mei 2024. In de Gecombineerde opgave geeft u bij Regelingen per perceel uw verzekerde oppervlakte op van uw percelen.

Wel of niet verzekeren?

Weet u op 15 mei nog niet of u een brede weersverzekering wilt? Zet de oppervlakte waarover u twijfelt toch alvast in de Gecombineerde opgave. U kunt de opgegeven oppervlakte later nog terugtrekken als u uiteindelijk geen brede weersverzekering wilt. 

Na uw aanvraag

Uw verzekeraar stuurt ons vóór 1 november 2024 de volgende gegevens: 

 • uw polisnummer;
 • het bedrag aan verzekeringspremie waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • het totaalbedrag dat u aan de verzekeraar betaalde;
 • het aantal door u verzekerde hectares;
 • de datum waarop de verzekeraar het (laatste) bedrag ontving.

Het kan zijn dat we nog vragen hebben over uw aanvraag of gegevens. We nemen dan schriftelijk contact met u op.

U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2024 en 16 mei 2025. Als wij uw aanvraag goedkeuren, maken wij het subsidiebedrag over naar u of uw verzekeraar.

Manier van uitbetalen

Heeft u RVO gemachtigd om de subsidie uit te betalen aan uw verzekeraar? Dan trekt de verzekeraar het subsidiebedrag van uw verzekeringspremie af. Wij betalen het subsidiebedrag rechtstreeks aan uw verzekeraar uit. Heeft u geen machtiging aan RVO afgegeven? Dan betalen wij de subsidie uit op uw eigen rekening die bij ons bekend is.

Voorkom korting

Verandert u de opgegeven oppervlakte in de Gecombineerde opgave om aan de feitelijke situatie te voldoen? Geef dit dan ook door aan uw verzekeraar. Die verandert dit in de polis voor u. Hiermee voorkomt u een korting. Stellen wij vast dat uw opgave niet klopt, dan krijgt u een korting. Deze korting is gelijk aan het verschil in oppervlakte.

Voorbeeld korting verschil oppervlakte 

U geeft 9 hectare op in de Gecombineerde opgave. En de oppervlakte die u volgens de polis heeft verzekerd is 10 hectare. Dan is er een verschil van 1 hectare. Dit is 10% van de 10 hectare die u verzekerd heeft. De korting is dan ook 10%.

Verzekeringsvoorwaarden voor uitkering schade

In de verzekeringsvoorwaarden van uw polis leest u wanneer uw verzekeraar schade uitkeert. U houdt zich dan aan de volgende voorwaarden:

 • Op uw verzekerde perceel staat een enkel gewas.
 • Uw perceel is begrensd door een permanente afscheiding.
 • Uw financieel verlies is groter dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

Per perceel controleert u waar de permanente afscheiding ligt om de totale oppervlakte van uw aaneengesloten stuk grond te bepalen. Heeft u een melding gedaan van schade? De schadetaxateur beoordeelt de schade van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat. Daarnaast kijkt de schadetaxateur voor welke aaneengesloten oppervlakte u verzekerd bent. 

Definities voor brede weersverzekering

Hieronder leest u wat wij zien als een perceel. En wat wij zien als een permanente en niet-permanente afscheiding.

Was u in 2023 een goedgekeurde verzekeraar?

Dan stuurt u ons een verzoek om verlenging via uw contactpersoon bij RVO. U geeft daarbij ook eventuele wijzigingen door. Uw verzoek om verlenging kunt u tot en met 14 januari 2024 naar ons opsturen. 

Goedgekeurde verzekeraars voor 2024

Voor 2024 is nog niet bekend welke verzekeraars zijn goedgekeurd voor het aanbieden van de brede weersverzekering. Zodra wij meer informatie hebben, dan plaatsen we dit op deze pagina.

In 2025 brede weersverzekering aanbieden?

Bent u verzekeraar? En wilt u in 2025 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Op Goedkeuring brede weersverzekeraar leest u hoe u dit doet.
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?