Goedkeuring brede weersverzekeraar

Gepubliceerd op:
29 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023

Met een brede weersverzekering verzekert een landbouwer zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Bent u verzekeraar en wilt u in 2025 een brede weersverzekering aanbieden? Bij ons vraagt u goedkeuring aan van uw verzekeringsvoorwaarden.

Goedkeuring aanvragen

U vraagt goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aan via de blauwe knop. De knop brengt u naar het formulier Aanvraag Goedkeuring verzekeringsvoorwaarden. Stuur uw ingevulde aanvraag voor 1 december 2024 met alle bijlagen naar ons op. Als wij uw polis goedkeuren, kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u:

  • de verzekeringsvoorwaarden
  • het standaardmodel van de verzekeringspolis
  • een onderbouwing van de premie

Ook stuurt u documenten waarin u verklaart dat u:

  • de administratie van de verzekeringsvoorwaarden minimaal 4 kalenderjaren bewaart. Dit gaat in na afloop van de verzekering;
  • niet meer dan één keer dezelfde schade van de landbouwer verzekert;
  • alle ontvangen subsidiebedragen gebruikt voor de premienota van de landbouwer. Dit doet u volgens de voorwaarden van de regeling;
  • aanpassingen in uw administratie aan ons doorgeeft. Dit is als deze aanpassingen negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de verwerkte gegevens;
  • met alle nodige documenten bewijst dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Bestaande brede weersverzekering

Is uw brede weersverzekering al in een eerder jaar goedgekeurd? Dan stuurt u ons een verzoek om verlenging via uw contactpersoon bij RVO. U geeft daarbij ook eventuele wijzigingen door. Uw verzoek om verlenging kunt u tot en met 14 januari 2025 naar ons opsturen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?