Gesloten voor aanvragen

CEF Transport Call

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024
Gepubliceerd op:
16 september 2021

Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over deze call. Algemene informatie over CEF Transport en TEN-T vindt u op de hoofdpagina.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 25 september 2023
00:00
Einddatum:
dinsdag 30 januari 2024
17:00
30% - 50% cofinanciering per project
Totaal budget:
€ 7.000.000.000

Onderwerpen

De volgende onderwerpen maakten veel kans en hadden prioriteit binnen deze call:

  • infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide kernnetwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals)
  • transport interoperabiliteit
  • multimodale overslagterminals
  • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
  • verbeteren van (klimaat)weerbaarheid van infrastructuur

Meer informatie over de call vindt u op de website van CINEA, het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu.

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een mededeling voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027, waarop de rectificatie geldt: Rectificatie van mededeling van de Commissie.

Lees ook de handleiding van de Europese Commissie: CEF Transport climate proofing.pdf (europa.eu).

Synergetische elementen

Onderdelen van uw CEF Transportprojecten die normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen, kunt u binnen het huidige werkprogramma - als het project aan de voorwaarden voldoet - ook meefinancieren. De voorwaarden hiervoor vindt u in artikel 10 van de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen - de zogenoemde synergetische elementen - zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op assets, een elektolyser bij een waterstofvulpunt, gridverzwaring bij laadinfrastructuur of digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten. Deze onderdelen kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten gedegen hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Onder downloads vindt u de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Hoe te handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden of met verwaarloosbare effecten, bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur, leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient, uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het online projectideeformulier. U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag als deze is uitgewerkt. Zonder die instemming kunt u geen aanvraag indienen.

Downloads

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail CEF Transport

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?