Tijdelijk gesloten voor aanvragen

CEF Transport Call

Gepubliceerd op:
16 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023

Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over deze call. Algemene informatie over CEF Transport en TEN-T vindt u op de hoofdpagina.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
30 - 50 % cofinanciering per project
Totaal budget:
€ 5.120.000.000

CEF Transport Call 2023

Deze oproep opent naar verwachting eind zomer 2023.

De doorlopende call CEF Transport, Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) staat wel open voor aanvragen.

Onderwerpen

Welke onderwerpen maken veel kans en hebben prioriteit binnen de EU?

 • infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide netwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals, multimodale overslagpunten)
 • transport interoperabiliteit
 • Motorways of the Sea
 • multimodale passagiershubs
 • verlagen van geluidshinder van spoorwegen
 • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
 • alternatieve brandstofinfrastructuur
 • verkeersveiligheid
 • verbeteren van (klimaat)weerbaarheid van infrastructuur
 • aanpassingen op het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (duaal gebruik met civiel)

Meer informatie over de call vindt u op CINEA, een website van de Europese Unie. 

Budget

Het budget bedraagt € 5,12 miljard. 

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een handreiking voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027.

Synergetische elementen

Onderdelen van uw CEF Transportprojecten die normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen, kunt u binnen het huidige werkprogramma - als het project aan de voorwaarden voldoet - ook meefinancieren. De voorwaarden hiervoor vindt u in artikel 10 van de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen - de zogenoemde synergetische elementen - zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op assets, een elektolyser bij een waterstofvulpunt, gridverzwaring bij laadinfrastructuur of digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten. Deze onderdelen kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten gedegen hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Onder downloads vindt u de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Hoe te handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden of met verwaarloosbare effecten, bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur, leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient, uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het online projectideeformulier. U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag als deze is uitgewerkt. Zonder die instemming kunt u geen aanvraag indienen.

Downloads

Deadlines

Projectideeformulier 
naar RVO

Leesrechten RVO
in EU funding portal   

80 % versie

Volledige versie

Indienen

23 oktober 2022 1 november 2022 4 december 2022 8 januari 2023 18 januari 2023

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail naar CEF Transport

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?