Tijdelijk gesloten voor aanvragen

EuroHPC Joint Undertaking: aanvraagproces

Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023
Gepubliceerd op:
14 juni 2022

Het aanvraagproces EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) bestaat uit een Europees gedeelte en een nationaal gedeelte. Een Europese aanvraag dient u in via de tender portals via de website van de Europese Commissie, een nationale aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De EuroHPC JU evalueert de ingediende voorstellen. Onafhankelijke experts stellen vervolgens een rangschikking op. Daarna neemt de Governing Board van EuroHPC een besluit over de te selecteren projecten op basis van de rangschikking. Nederlandse deelnemers uit de geselecteerde projecten kunnen vervolgens een subsidieaanvraag indienen bij RVO en ontvangen daarna een subsidiebeschikking. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Het Nederlandse deel van het project moet worden uitgevoerd door één of meer in Nederland gevestigde partijen. Het proces in stappen ziet er als volgt uit.

Europees proces

 1. Uw aanvraag moet aan de internationale voorwaarden voldoen: zie het werkplan 2023 van EuroHPC (pdf, Engelstalig) op de website van de Joint Undertaking.
 2. U dient een aanvraag in via het Funding and Tenders portal van de Europese Commissie (EC).
 3. Onafhankelijke internationale experts beoordelen uw project.
 4. De EuroHPC JU Governing Board bepaalt welke projecten worden geselecteerd en gefinancierd (zie artikel 8 van de EuroHPC-verordening).

Nationaal proces

Het nationale proces start nadat de EuroHPC JU Governing Board heeft bepaald welke projecten worden gefinancierd.

 1. Na bekendmaking van de geselecteerde projecten door de EuroHPC JU Governing Board, kunt u subsidie aanvragen bij RVO. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier dat u vindt op ons aanvraagportaal.
 2. Het beschikbare budget wordt verdeeld over de geselecteerde projecten (op basis van subsidiepercentages en verdeelregel).

Uw aanvraag voorbereiden

Voor uw aanvraag heeft u de onderstaande bijlage nodig:

 • het Europees goedkeuringsbesluit (EC Approval Decision);
 • de originele aanvraag zoals u deze heeft ingediend bij de EC (Project Proposal);
 • de getekende EC Grant Agreement, inclusief de bijbehorende bijlagen;
 • het Projectplan EC / Description of the Action Part A and B zoals u deze heeft ingediend bij de EC;
 • de begroting zoals u deze heeft ingediend bij de EC.

Daarnaast heeft u mogelijk 1 van onderstaande formulieren nodig, afhankelijk van wie de aanvraag indient. 

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als deelnemer in een samenwerkingsverband en tegelijkertijd kunt u een penvoerder machtigen om de aanvraag namens uw samenwerkingsverband in te dienen. 

Met dit formulier kunt u een intermediair machtigen om namens u of uw samenwerkingsverband de aanvraag in te dienen.

U vindt deze webformulieren ook op ons aanvraagportaal.

Aanvragen

Europese aanvraag

U dient een aanvraag in via het Funding and Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationale aanvraag

U kunt op dit moment geen nationale aanvraag indienen. 

Afwijzingsgronden

De volgende aanvragen worden afgewezen.

 • aanvragen voor projecten die niet zijn geselecteerd door EuropHPC;
 • aanvragen die zijn ingediend door een niet in Nederland gevestigde organisatie;
 • aanvragen die betrekking hebben op kosten die door de Governing Board niet zijn aangemerkt als Nederlands (deel van het) project.
  In deze gevallen is namelijk geen sprake is van cofinanciering als bedoeld in de EuroHPC-verordening.

Ook als het budget onvoldoende is voor het verlenen van de subsidie en de aanvrager onvoldoende onderbouwing geeft dat hij beschikt over voldoende middelen om het project te financieren, wordt de aanvraag afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over EuroHPC JU? Neem dan via e-mail contact op met Team IRIS-adviseurs Ruben Wassink of Stijn Greben.

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?