Open voor aanvragen

Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
11 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet.  Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten, maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten
Totaal budget:
€ 60.000.000

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Budget

Het budget voor 2022 is vastgesteld op €60 miljoen: € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Vanaf 1 januari 2022 om 0:00 uur kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Bekijk hieronder het stappenplan voor een aanvraag. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de datum van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Hoeveel krediet kunt u krijgen?

De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen. Lees meer over de kredietpercentages Innovatiekrediet.

Voorwaarden

RVO honoreert niet elke aanvraag voor een Innovatiekrediet. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stappenplan Innovatiekrediet

Het proces voor het verkrijgen van een Innovatiekrediet doorloopt u in 6 stappen.

Wet- en regelgeving

Raadpleeg de geldende wet- en regelgeving voor het Innovatiekrediet.

Infographic Innovatiekrediet in 2020

Het Innovatiekrediet droeg ook in 2020 weer bij aan de financiering van technische of klinische ontwikkelingsprojecten. 
Benieuwd naar de resultaten voor het Innovatiekrediet? Bekijk de infographic of lees de tekstversie.

Innovatiekrediet in de praktijk

Het clean tech-bedrijf Ioniqa  kan PET-afval met een uniek procedé terugbrengen tot pure, nieuwe grondstof. Eindeloos. Dat gebeurt al in een eigen fabriek in Geleen, maar Ioniqa wil verder. Met hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

"Want zonder RVO en de overheid waren we zeker niet waar we nu zijn." 

Aan het woord is Ioniqa's business developer Maarten Stolk. Lees zijn verhaal.

Lees over andere inspirerende innovaties die mede mogelijk zijn gemaakt met het Innovatiekrediet.

In dit webinar ontvangt u belangrijke tips voor het doen van een succesvolle aanvraag voor het Innovatiekrediet.

   Vergroot uw kennis: bekijk het webinar Innovatiekrediet

   Na het bekijken van het webinar weet u:

   • wat en voor wie het Innovatiekrediet is;
   • wat de voorwaarden zijn voor het Innovatiekrediet;
   • waar een kansrijke aanvraag aan voldoet;
   • of het voor u zinvol kan zijn om een aanvraag in te dienen;
   • hoe u de quickscan Innovatiekrediet invult;
   • welke stappen u tijdens het aanvraagproces moet doorlopen; en
   • hoe de beheer- en aflossingsfase na toekenning eruit ziet.

    Vragen over Innovatiekrediet?

    Neem contact met ons op

    Info in English

    In opdracht van:
    • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
    Bent u tevreden over deze pagina?