Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: Aanvraagproces

Gepubliceerd op:
5 maart 2018
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2023

U wilt krediet aanvragen voor de ontwikkeling van een veelbelovende en uitdagende innovatie met een uitstekend marktperspectief. Lees meer over het aanvraagproces.

Aanvragen

U kunt Innovatiekrediet het hele jaar door aanvragen. Het is belangrijk dat u de aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. Wij behandelen de aanvragen in volgorde van compleetheid. Lees hieronder meer over benodigde bijlagen voor het indienen van een complete aanvraag. Lees onze tips voor een goede aanvraag om de kans te vergroten dat uw aanvraag slaagt.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Ook als u gebruik maakt van een intermediair, moet u zelf de aanvraag indienen. U kunt de contactgegevens van de intermediair vermelden bij de aanvraag.

Technisch of klinisch project

Voor het Innovatiekrediet maken wij een onderscheid tussen technische en klinische projecten. Kenmerkend voor klinische ontwikkelingsprojecten is dat de te ontwikkelen producten of processen, of onderdelen daarvan, voor de marktintroductie klinisch getest moeten worden in de mens. Dit houdt een extra risico in, omdat vooraf slecht voorspelbaar is of de klinische testen succesvol kunnen worden afgerond.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee: 

  • Een businessplan, waarin u de marktomvang, concurrentiepositie, waarde voor de klant en het verdienmodel duidelijk maakt. U moet dit plan zoveel mogelijk met cijfers onderbouwen.
  • Een projectplan, waarin u de status van de techniek, technische haalbaarheid en het unieke van het voorstel duidelijk maakt. In dit plan komt u op basis van een technische risicoanalyse tot een systematisch projectplan met duidelijke, tussentijds meetbare, mijlpalen.
  • Een financieringsplan, waarin u de projectbegroting, financiën van uw onderneming en een kasstroomoverzicht tot aan aflossing van het krediet weergeeft. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.
  • Bewijsstukken van de overige financiering van het project en de onderneming tijdens de projectperiode. Voorbeelden zijn: getekende termsheets, leningsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten en afnemersovereenkomsten.
  • Meest recente jaarrekening of openingsbalans en interne financiële rapportage van het lopende boekjaar.
  • KVK uittreksel. Deze hoeft niet gewaarmerkt te zijn.
  • Een mkb-toets, waarmee u de grootte van uw bedrijf bepaalt. Het kredietpercentage waarvoor u in aanmerking komt is hier namelijk op gebaseerd. In een samenwerkingsverband kan het maximale kredietpercentage verhoogd worden tot 50% of 40%, zie onderstaande tabel.

Maximale kredietpercentages

Omvang onderneming

Kredietpercentage
zónder samenwerking

Kredietpercentage
mét samenwerking
Klein 45% 50%
Middel 35% 50%
Groot 25% 40%

Financieel format

Gebruik voor uw aanvraag het 'Financieel model Innovatiekrediet' dat u hieronder kunt downloaden. Voor de overige bijlagen gebruikt u een eigen format. 

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld door ons en door een externe adviescommissie. De projectadviseur licht een uiteindelijke beslissing per brief en mondeling aan u toe. Bij een positief besluit, start uw project op de afgesproken datum. Lees meer over het proces na uw aanvraag.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk bij de productie en diensten van uw bedrijf aan de consequenties voor mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. Het onderwerp MVO zien wij graag terug in uw businessplan van uw aanvraag. Wij moedigen alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina of neem contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?