Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: Aanvraagproces

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 maart 2018

U wilt krediet aanvragen voor de ontwikkeling van een veelbelovende en uitdagende innovatie met een uitstekend marktperspectief. Lees meer over het aanvraagproces.

Voorwaarden en tips

Bereid u goed voor op uw aanvraag. Bekijk de voorwaarden voor Innovatiekrediet en lees onze tips voor een goede aanvraag.

Aanvragen

U kunt Innovatiekrediet aanvragen vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 december 2024. Het is belangrijk dat u de aanvraag voor het Innovatiekrediet compleet indient. Wij behandelen de aanvragen namelijk op volgorde van compleetheid. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Het Innovatiekrediet is voor een project, dus het is mogelijk om voor meerdere projecten binnen uw bedrijf een innovatiekrediet aan te vragen.

Technisch of klinisch project

Voor het Innovatiekrediet maken wij een onderscheid tussen technische en klinische projecten. Kenmerkend voor klinische ontwikkelingsprojecten is dat de te ontwikkelen producten of processen, of onderdelen daarvan, voor de marktintroductie klinisch getest moeten worden in de mens. Dit houdt een extra risico in, omdat vooraf slecht voorspelbaar is of de klinische testen succesvol kunnen worden afgerond.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee: 

  • Een businessplan (vormvrij), waarin u de marktomvang, concurrentiepositie, waarde voor de klant en het verdienmodel duidelijk maakt. U moet dit plan zoveel mogelijk met cijfers onderbouwen.
  • Een projectplan (vormvrij), waarin u de status van de techniek, technische haalbaarheid en het unieke van het voorstel duidelijk maakt. In dit plan komt u op basis van een technische risicoanalyse tot een systematisch projectplan met duidelijke, tussentijds meetbare, mijlpalen.
  • Een financieringsplan, waarin u de projectbegroting, financiën van uw onderneming en een kasstroomoverzicht tot aan aflossing van het krediet weergeeft. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.
  • Bewijsstukken van de overige financiering van het project en de onderneming tijdens de projectperiode. Voorbeelden zijn: getekende termsheets, leningsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten en afnemersovereenkomsten.
  • Meest recente jaarrekening of openingsbalans en interne financiële rapportage van het lopende boekjaar.
  • KVK-uittreksel. Dit hoeft niet gewaarmerkt te zijn.
  • Een mkb-toets, waarmee u de grootte van uw bedrijf bepaalt. Het kredietpercentage waarvoor u in aanmerking komt is hier namelijk op gebaseerd. In een samenwerkingsverband kan het maximale kredietpercentage verhoogd worden tot 50% of 40%, zie onderstaande tabel.
Maximale kredietpercentages
Omvang onderneming Kredietpercentage
zónder samenwerking
Kredietpercentage
mét samenwerking
Klein 45% 50%
Middel 35% 50%
Groot 25% 40%

Financieel format

Gebruik voor uw aanvraag het 'Financieel model Innovatiekrediet' dat u hieronder kunt downloaden. Voor de overige bijlagen gebruikt u een eigen format. 

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag plannen we altijd een intakegesprek met één van onze adviseurs. Vervolgens beoordelen wij, en een externe adviescommissie uw aanvraag. Is het verleningsbesluit positief? Dan geeft u tijdens de projectperiode de voortgang aan ons door. Aan het einde van het project bepalen wij gezamenlijk het subsidiebedrag en het aflossingsschema.

Lees meer over het proces na uw aanvraag

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk bij de productie en diensten van uw bedrijf aan de consequenties voor mens, milieu en maatschappij. Licht in uw businessplan toe of en zo ja, hoe u maatschappelijk verantwoord onderneemt en zo rekening houdt met mens, dier & milieu en maatschappij. Bij klinische projecten willen we ook graag weten hoe u rekening houdt met de principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren zoals opgesteld door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Wij moedigen alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina of neem contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?