IE on tour: Hoe zit het met jouw Intellectueel Eigendom?

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Gepubliceerd op:
27 september 2021

Heb jij een fantastisch idee voor een geweldige uitvinding? Of heb je jouw idee al verder uitgewerkt tot een nieuw, technisch innovatief product of proces? Daar wil je natuurlijk alles uithalen! In de nieuwe videoserie ‘IE on tour’ vertellen 3 ondernemers over hun ervaringen met octrooien en andere intellectueel eigendomsrechten – of korter: IE-rechten. Want zo heten de rechten waarmee je je idee, product of dienst vastlegt en beschermt. 

Met intellectuele eigendomsrechten kan je aantonen dat jij de eigenaar bent van een fantastisch idee of een geweldige uitvinding. Hiermee kan je anderen verbieden om je uitvinding, creatieve werk etc. toe te passen. Het is belangrijk om vroegtijdig in het innovatieproces na te denken over hoe je je innovatie kan en wil beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van IE-rechten zoals een octrooi, een model of een merk, maar ook door geheimhouding. Je voorkomt zo dat een ander er met jouw innovatie vandoor gaat, of meelift op jouw succes.

IE on tour

In de videoserie 'IE on tour' vertellen 3 ondernemers over hun ervaringen met octrooien en met andere IE-rechten. Want naast octrooi aanvragen, kun je bijvoorbeeld ook je merk of model vastleggen. Je voorkomt zo dat een ander er met jouw innovatie vandoor gaat, of meelift op jouw succes. 

Octrooicentrum Nederland helpt je op weg

Octrooicentrum Nederland geeft voorlichting over de mogelijkheden van octrooien. Je kunt bij ons terecht met vragen als:

  • In welke landen kan je het beste octrooi aanvragen?
  • Hoe zet je een octrooi strategisch in bij samenwerking? Welke informatie deel je wel en niet? Welke afspraken moet je maken?
  • Welke andere IE-rechten zijn er nog meer en bij welke organisatie kan je terecht voor andere IE-rechten, zoals merken en modellen? 

Wij denken graag met je mee over de beste bescherming van jouw innovatie. Gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk. Kijk op rvo.nl/octrooien. Je kunt ook meteen contact opnemen met een van onze octrooiadviseurs. Mail naar octrooicentrum@rvo.nl of bel 088 042 40 02.

Handige informatie

Octrooicentrum Nederland | Laat innovatie tot haar recht komen

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

Bent u tevreden over deze pagina?