Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering (VFF)

Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024
Gepubliceerd op:
25 juni 2014

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 31 december 2023
00:00
Einddatum:
zondag 1 december 2024
17:00
Totaal budget:
€ 1.750.000

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 9,11% (per 1 januari 2024). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de VFF. De regeling richt zich op 3 doelgroepen:

 • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
 • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
 • academische/hbo/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, hbo en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) innovatieve starters.

Budget via NWO/TTW

Er is een apart budget voor academische, hbo- en TO2-starters via de NWO/TTW. Voor de periode 8 januari 2024 tot en met 5 maart 2024 is voor deze doelgroep € 2,25 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van VFF. 3 belangrijke voorwaarden zijn:

 • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
 • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
 • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.

Lees meer over de voorwaarden van VFF.

Uw aanvraag voorbereiden

Vraagt u subsidie aan als mkb-ondernemer? Dan stuurt u onderstaande bijlagen mee:

 • Ondernemingsplan, inclusief vernieuwingsfaseplan.
 • De cashflowprognose.
 • Begroting van het vernieuwingsfaseplan.
 • Meest recente jaarrekening of openingsbalans.
 • Uittreksel uit het handelsregister van KVK.
 • Een mkb-toets aanvrager.
 • De Modelverklaring van toekomstige investeerder. Of, voor buitenlandse investeerders, de Model Letter of Intent Investor. U vindt deze modelverklaringen als downloads hieronder.
 • Bewijsstukken financiële draagkracht toekomstige investeerder.

Vraagt u subsidie aan als innovatieve starter? Dan stuurt u deze bijlagen mee:

 • Een ondernemingsplan, inclusief vroegefaseplan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het Model ondernemings- en vroegefaseplan Vroegefasefinanciering dat u hieronder kunt downloaden.
 • De cashflowprognose.
 • Begroting van het vroegefaseplan.
 • Meest recente jaarrekening, openingsbalans of Aangifte Inkomstenbelasting aanvrager.
 • Het uittreksel uit het handelsregister van KVK.
 • Een S&O-verklaring aanvrager of Verklaring onafhankelijke accountant.
 • De Modelverklaring van toekomstige investeerder. Of, voor buitenlandse investeerders, de Model Letter of Intent Investor. U vindt deze modelverklaringen als downloads hieronder.
 • Bewijsstukken financiële draagkracht toekomstige investeerder.

Aanvragen regionaal loket

Is uw bedrijf in één van onderstaande provincies gevestigd of gaat u uw bedrijf daar vestigen en voldoet u aan de regionale voorwaarden? Dan dient u uw aanvraag in bij het regionaal loket.

Regionale loketten

Aanvragen landelijk loket

Staat uw provincie niet in bovenstaand overzicht? Alleen dan vraagt u bij het landelijk loket (RVO) aan. Via het landelijk loket kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 december 2024, 17:00 uur. Of zolang er budget beschikbaar is.

Quickscan

Overweegt u VFF aan te vragen via het landelijk loket? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan Vroegefasefinanciering uw plan kort toe te lichten. Op basis daarvan maakt één van onze adviseurs een 1e inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Aanvraag indienen

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, niet het tijdstip. Ontvangen wij op dezelfde dag zoveel aanvragen dat daarmee het beschikbare budget wordt uitgeput? Dan bepalen we via loting de volgorde van behandelen. Door gebruik te maken van onze tips voor een goede aanvraag verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

 • Vraagt u als innovatieve starter subsidie aan? Gebruik dan ons online aanvraagformulier.
 • Vraagt u als mkb'er subsidie aan? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar:

RVO, Afdeling Vroegefasefinanciering
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
E-mail: vff@rvo.nl

U vindt beide aanvraagformulieren op ons aanvraagportaal via de link hieronder.

Na uw aanvraag

Heeft u VFF aangevraagd? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Vroegefasefinanciering in de praktijk

Kansen voor zonnespiegelcentrale in Nederland

Zonnespiegelcentrales staan vaak in warme landen, waar de zon veel schijnt. Ze concentreren zonlicht en zetten dit efficiënt om naar duurzame warmte. De Nederlandse start-up Suncom Energy ziet met hulp van een lening uit de Vroegefasefinanciering mogelijkheden om de technologie in Nederland te introduceren. Lees hun verhaal.

Lees andere praktijkverhalen over de Vroegefasefinanciering.

Benieuwd naar andere goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?