Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering (VFF)

Gepubliceerd op:
25 juni 2014
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
11:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
11:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 6.000.000

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 5,71% (per 1 september 2022). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de VFF. De regeling richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/hbo/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, hbo en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) innovatieve starters.

Budget

Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bedraagt het budget voor mkb'ers en innovatieve starters € 6 miljoen.

Voor de periode 30 augustus 2022 tot en met 27 september 2022 is voor academische, hbo- en TO2-starters via de NWO/TTW een apart budget van € 2,5 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van VFF. 3 belangrijke voorwaarden zijn:

  • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
  • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.

Lees meer over de voorwaarden van VFF.

Aanvragen regionaal loket

Is uw bedrijf in één van onderstaande provincies gevestigd of gaat u uw bedrijf daar vestigen en voldoet u aan de regionale voorwaarden? Dan dient u uw aanvraag in bij het regionaal loket. U neemt rechtstreeks contact op met het loket in:

Aanvragen landelijk loket

Staat uw provincie niet in bovenstaand overzicht? Alleen dan vraagt u bij het landelijk loket (RVO) aan. Via het landelijk loket kunt u elk jaar subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 31 december, 17:00 uur. Of zolang er budget beschikbaar is.

Quickscan

Overweegt u VFF aan te vragen via het landelijk loket? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan Vroegefasefinanciering uw plan kort toe te lichten. Op basis daarvan maakt één van onze adviseurs een 1e inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Aanvraag indienen

U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, en niet het tijdstip. Ontvangen wij op dezelfde dag zoveel aanvragen dat daarmee het beschikbare budget wordt uitgeput? Dan bepalen we via loting de volgorde van behandelen. Door gebruik te maken van onze tips voor een goede aanvraag verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Vraagt u als innovatieve starter subsidie aan? Gebruik dan ons online aanvraagformulier. Vraagt u als mkb'er subsidie aan? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar:

RVO, Afdeling Vroegefasefinanciering
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
E-mail: vff@rvo.nl

U vindt beide aanvraagformulieren en een opsomming van de vereiste bijlagen bij uw aanvraag op ons aanvraagportaal.

Na uw aanvraag

Heeft u VFF aangevraagd? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag

Vroegefasefinanciering in de praktijk

Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Vragen over Vroegefasefinanciering?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?