Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering (VFF)

Gepubliceerd op:
25 juni 2014
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2023

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 1 januari 2023
23:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 28 december 2023
23:00 (CET)
Totaal budget:
€ 3.500.000

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 7,56% (per 1 januari 2023). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de VFF. De regeling richt zich op 3 doelgroepen:

 • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
 • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
 • academische/hbo/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, hbo en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) innovatieve starters.

Budget via NWO/TTW

Er is een apart budget voor academische, hbo- en TO2-starters via de NWO/TTW. Voor de periode 2 januari 2023 tot en met 7 maart 2023 is voor deze doelgroep € 2,5 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van VFF. 3 belangrijke voorwaarden zijn:

 • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
 • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
 • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.

Lees meer over de voorwaarden van VFF.

Uw aanvraag voorbereiden

Vraagt u subsidie aan als mkb-ondernemer? Dan stuurt u onderstaande bijlagen mee:

 • Ondernemingsplan, inclusief vernieuwingsfaseplan.
 • De cashflowprognose.
 • Begroting van het vernieuwingsfaseplan.
 • Meest recente jaarrekening of openingsbalans.
 • Uittreksel uit het handelsregister van KVK.
 • Een mkb-toets aanvrager.
 • De Modelverklaring van toekomstige investeerder. Of, voor buitenlandse investeerders, de Model Letter of Intent Investor. U vindt deze modelverklaringen als downloads hieronder.
 • Bewijsstukken financiële draagkracht toekomstige investeerder.

Vraagt u subsidie aan als innovatieve starter? Dan stuurt u deze bijlagen mee:

 • Een ondernemingsplan, inclusief vroegefaseplan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het Model ondernemings- en vroegefaseplan Vroegefasefinanciering dat u hieronder kunt downloaden.
 • De cashflowprognose.
 • Begroting van het vroegefaseplan.
 • Meest recente jaarrekening, openingsbalans of Aangifte Inkomstenbelasting aanvrager.
 • Het uittreksel uit het handelsregister van KVK.
 • Een S&O-verklaring aanvrager of Verklaring onafhankelijke accountant.
 • De Modelverklaring van toekomstige investeerder. Of, voor buitenlandse investeerders, de Model Letter of Intent Investor. U vindt deze modelverklaringen als downloads hieronder.
 • Bewijsstukken financiële draagkracht toekomstige investeerder.

Aanvragen regionaal loket

Is uw bedrijf in één van onderstaande provincies gevestigd of gaat u uw bedrijf daar vestigen en voldoet u aan de regionale voorwaarden? Dan dient u uw aanvraag in bij het regionaal loket.

Regionale loketten

Aanvragen landelijk loket

Staat uw provincie niet in bovenstaand overzicht? Alleen dan vraagt u bij het landelijk loket (RVO) aan. Via het landelijk loket kunt u in 2023 subsidie aanvragen van 2 januari tot en met 29 december, 17:00 uur. Of zolang er budget beschikbaar is.

Quickscan

Overweegt u VFF aan te vragen via het landelijk loket? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan Vroegefasefinanciering uw plan kort toe te lichten. Op basis daarvan maakt één van onze adviseurs een 1e inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, niet het tijdstip. Ontvangen wij op dezelfde dag zoveel aanvragen dat daarmee het beschikbare budget wordt uitgeput? Dan bepalen we via loting de volgorde van behandelen. Door gebruik te maken van onze tips voor een goede aanvraag verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Vraagt u als innovatieve starter subsidie aan? Gebruik dan ons online aanvraagformulier. Vraagt u als mkb'er subsidie aan? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar:

RVO, Afdeling Vroegefasefinanciering
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
E-mail: vff@rvo.nl

U vindt beide aanvraagformulieren op ons aanvraagportaal.

Na uw aanvraag

Heeft u VFF aangevraagd? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Vroegefasefinanciering in de praktijk

Video TrueKinetix

TrueKinetix verbetert het binnenfietsen radicaal en haalt met hun prijswinnende indoor trainingsfiets het buitenfietsgevoel naar binnen. Zij maken gebruik van robotica en een hele sterke motor in plaats van traditionele vliegwielen waardoor zij veel natuurgetrouwer de tegenkracht van de pedalen kunnen simuleren. Dankzij VFF kon TrueKinetix in 2017 haar businesscase aanscherpen, het 1e tafelmodel van de uitvinding bestellen én de 1e medewerkster aannemen. Na VFF maakte TrueKinetix ook gebruik van het Innovatiekrediet waarmee zij de 1e echte fiets konden maken. Onlangs wonnen zij de prestigieuze CES-Award. Daarnaast breiden zij hun verkoopactiviteiten uit naar het buitenland.

Marion van der Heden is adviseur VFF bij RVO. Zij deelt graag tips en tricks die ze geregeld mee geeft aan bedrijven die een aanvraag indienen. Een van haar tips is aandachtig te kijken naar de uitwerking van de markt- en verkoopstrategie. Hoe ga je bijvoorbeeld je klant benaderen? Daar valt nog winst te behalen.
Het mooie van deze regeling is dat bedrijven uit alle sectoren een aanvraag kunnen indienen. Je hebt vaak te maken met ambitieuze ondernemers die heilig in hun product geloven. Het is mooi dat RVO met deze regeling kan bijdragen aan het ontwikkelen en realiseren van een nieuw product. Benieuwd naar het hele verhaal en de andere tips van Marion? Lees haar blog

Klantcampagne - VitalFluid

VitalFluid wist een natuurlijk proces - bliksem - te kopiëren. Het 'bliksemwater' dat ze hiermee genereren, zetten ze in om duurzame voedselproductie mogelijk te maken. Met een lening uit de Vroegefasefinanciering kon Vitalfluid haar idee omzetten naar een prototype, om aan potentiële klanten te laten zien. Uiteindelijk is de ontwikkeling van een idee naar een bedrijf gerealiseerd. Er is een innovatief product ontstaan en Vitalfluid had bij de start voldoende klanten om door te groeien. Een mooie basis om zichzelf weer verder te ontwikkelen. Dit na de inzet van de Vroegefasefinanciering.  Nieuwsgierig hoe het hen verder verging? Lees hun praktijkverhaal of bekijk de video.

Benieuwd naar andere goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?