Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers

Gepubliceerd op:
18 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2024

Met de subsidie Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers kunt u een regionaal VFF-fonds opzetten. Met dit fonds financiert u vervolgens leningen aan innovatieve starters en mkb'ers. Zij gebruiken deze lening om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat ideeën van de planfase in de startfase komen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 31 december 2023
00:00
Einddatum:
zondag 1 december 2024
17:00
Minimum van € 1 miljoen en een maximum van € 5 miljoen per subsidieontvanger
Totaal budget:
€ 12.250.000

Evaluatie

In 2019 is de VFF geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de regeling een effectief financieringsinstrument is. Er kwamen ook verbeterpunten uit de evaluatie. Een daarvan is een betere afstemming tussen de regio's die vergelijkbare instrumenten (proof of concept-fondsen) aanbieden. Met een regionale VFF-regeling en een duidelijke rolverdeling tussen de regio's wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgen voor meer transparantie voor de ondernemer.

Bent u ondernemer en wilt u gebruik maken van Vroegefasefinanciering? Ga dan naar onze webpagina Vroegefasefinanciering voor ondernemers.

Maximaal subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van het financieringsbudget, met een minimum van € 1 miljoen en een maximum van € 5 miljoen per subsidieontvanger. De rest van de financiering moet voor minimaal 50% uit provinciale middelen komen.

Voorwaarden

Wilt u een regionaal VFF-fonds opzetten? Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.

Lees meer over deze voorwaarden

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u onderstaande bijlagen mee:

  • Financieringsplan, met als bijlagen:
    • cv’s sleutelpersonen fonds;
    • model leningovereenkomst met ondernemer;
    • begroting VFF-fonds;
    • cashflowprognose fonds.
  • Bewijs co-financiering provincie. Dit is een ondertekende brief van een gemandateerde dat zij het plan hebben gelezen en € 5 miljoen (of een ander bedrag minimaal gelijk aan de subsidie vanuit het ministerie van Economische Zaken) beschikbaar stellen voor de uitvoering van het regionale plan 'pari passu' (onder gelijke voorwaarden) met de overheid.

Aanvragen

U kunt VFF voor regionale financiers aanvragen vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 december 2024, 17:00 uur.

Bent u tevreden over deze pagina?