Open voor aanvragen

Voorwaarden Vroegefasefinanciering

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
25 juni 2014

Bent u mkb-ondernemer of innovatieve starter? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rentedragende geldlening vanuit de Vroegefasefinanciering. Daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Academische innovatieve starters vinden meer informatie op de website van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen TTW (voorheen STW). TTW voert de regeling uit voor deze doelgroep.

Mkb of innovatieve starter

Bekijk de voorwaarden voor mkb-ondernemers of de voorwaarden voor innovatieve starters:

Quickscan

Overweegt u Vroegefasefinanciering (VFF) aan te vragen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan Vroegefasefinanciering uw plan kort toe te lichten. Op basis daarvan maakt een van onze adviseurs een eerste inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Hoogte geldlening

In de bijlage leest u meer over de hoogte van de geldlening die u ontvangt.

Heeft u problemen met openen of invullen van onze pdf-documenten? Lees hoe u deze problemen kunt oplossen.

Meer weten?

Lees de geldende wet- en regelgeving Vroegefasefinanciering.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?