Open voor aanvragen

Voorwaarden Vroegefasefinanciering Innovatieve starters

Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2021
Gepubliceerd op:
25 juni 2014

Bent u als starter bezig met het onderzoeken van commerciële concepten, het bekijken van welke markt voor uw product geschikt is en het ontwikkelen van de juiste licenties? Die fase noemen we voor starters de vroege fase. U komt dan mogelijk in aanmerking voor Vroegefasefinanciering.

Innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen voor de bekostiging van een vroegefaseplan.

Om in aanmerking te komen voor een geldlening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent niet begonnen met de uitvoering van het vroegefasetraject voor datum van de aanvraag.
  • Voor het vroegefasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen.
  • Het vroegefasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden.
  • U moet een intentieverklaring hebben van een investeerder die het vervolg van uw vroegefasetraject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u aan de overheid vraagt.
  • De kosten van het vroegefasetraject bedragen minimaal € 50.000 en maximaal  € 350.000.

Eisen innovatieve starter

Wilt u als innovatieve starter worden aangemerkt? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op het moment van kredietverlening maximaal 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U kunt aantonen dat u producten (of diensten of processen) gaat ontwikkelen die technologisch nieuw zijn. Het kan hier ook gaan om een wezenlijke verbetering vergeleken met bestaande producten en diensten in dezelfde sector. Hierbij is er een risico op technologische of industriële mislukking. Dit toont u aan via een S&O-verklaring of een evaluatie van een externe deskundige.
  • Minstens 10% van uw exploitatiekosten bestaat uit uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dit geldt in minstens één van de 3 jaren voor de steun.

Vragen over Vroegefasefinanciering?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?