Open voor aanvragen

Officiële bekendmakingen Vroegefasefinanciering

Gepubliceerd op:
25 juni 2014
Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2023

De juridische spelregels voor de Vroegefasefinanciering bestaan uit 3 onderdelen:

Deze 3 onderdelen zijn:

  1. Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.
    Dit besluit bevat de meeste standaardprocedures. Zoals die voor bevoorschotting, rapportage en melding van afwijkingen in een project waarvoor subsidie is verleend.
  2. Hoofdstuk 3 titel 16 van de Regeling nationale EZ-subsidies.
    Dit hoofdstuk hangt onder het Kaderbesluit. Hier staat in voor wie en voor welke activiteiten subsidie wordt verleend.
  3. De regeling waarin het beschikbare budget is gepubliceerd inclusief indieningstermijnen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ).

Raadpleeg de geldende wetteksten over de vroegefasefinanciering op overheid.nl.

 

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Deze subsidiespelregels gaan over onderwerpen als de berekening van projectkosten, samenwerking en verplichtingen rond verslaglegging en verantwoording.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?